INŠTALÁCIA INCONTROL APPS

InControl Apps

KROK 1

Aplikácia InControl Apps je k dispozícii pre väčšinu smartfónov so systémom Android a Apple iOS. Skontrolujte, či sú vaše zariadenia kompatibilné.

Download and install

KROK 2

Na svoj smartfón si prevezmite a nainštalujte spúšťač InControl Apps. Po úspešnom dokončení spustite aplikáciu.

Automatic setup to complete the process

KROK 3

Zobrazí sa výzva, aby ste postupovali podľa stručného automatického nastavenia a dokončili proces. Teraz môžete pripojiť svoj smartfón k vozidlu pomocou aplikácií InControl Apps.

PRIPOJTE SVOJ SMARTFÓN A VYUŽÍVAJTE APLIKÁCIE INCONTROL

ANDROID DEVICES ONLY

KROK 1 - LEN ZARIADENIA SO SYSTÉMOM ANDROID

V prípade zariadení so systémom Android: smartfón najprv spárujte a pripojte k automobilu pomocou technológie Land Rover Bluetooth (potrebné kvôli telefonovaniu a prenášaniu zvuku). Tento krok sa nevyžaduje pre zariadenia so systémom iOS.

Automatically lock the phone when closed

KROK 2

Presvedčte sa, že je vaše zariadenie odblokované a nie sú zatvorené kryty displeja alebo puzdrá (niektoré môžu po zatvorení automaticky zablokovať telefón).

USB port in the vehicle

KROK 3

Pomocou prepojovacieho USB kábla, ktorý bol v balení telefónu, pripojte telefón k USB portu vo vozidle.

InControl Apps

KROK 4

Ak používate iPhone a aplikácia InControl Apps ešte nie je spustená, zobrazí sa výzva na spustenie aplikácie. Ak používate telefón so systémom Android, môžete po zobrazení výzvy vybrať možnosť Always Allow (vždy povoliť), aby sa v budúcnosti nezobrazovali žiadne výzvy.

InControl Apps on the touchscreen

KROK 5

Na dotykovom displeji zvoľte možnosť InControl Apps. So systémom InControl Apps možno používať iba aplikácie, ktoré boli schválené spoločnosťou Land Rover. Niektoré z týchto aplikácií môžu vyžadovať predplatné.

InControl Apps

KROK 6

Systém vás vyzve, aby ste na dotykovom displeji zvolili možnosť View (zobraziť) (aplikácie bez zvuku) alebo View and Listen (zobraziť a počúvať) (aplikácie s prehrávaním zvuku, napríklad na prehrávanie hudby a telefonické hovory).

BEZPEČNOSTNÉ AKTUALIZÁCIE PRE APPLE IOS

Ako súčasť najnovších bezpečnostných aktualizácií v systéme iOS 9 a novších systém InControl Apps teraz vyžaduje krátky schvaľovací krok, ktorý umožní spustiť všetky kompatibilné aplikácie vo vašom vozidle. Bližšie informácie nájdete v časti Bezpečnostné aktualizácie v sekcii častými otázkami o systéme InControl Connect.

NEW SAFETY FEATURES

NOVÉ BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE

Všimnite si, že aplikácie, ktoré vyžadujú povolenie, sú zobrazené nasivo a nemožno ich použiť, kým nedokončíte tento proces.

GRANT OF PERMITS

UDELENIE POVOLENÍ

Na dotykovom displeji vo vašom vozidle Land Rover vyberte sivú aplikáciu, ktorú chcete spustiť a postupujte podľa pokynov naľavo. Počas procesu sa zobrazia dve výzvy, aby ste udelili povolenie na svojom smartfóne. Tento proces je potrebné vykonať len raz pre každú aplikáciu.

MORE DETAILS

ĎALŠIE INFORMÁCIE

V smartfóne nemusí byť najnovší softvér. Ak chcete skontrolovať, či je k dispozícii aktualizácia, prejdite do ponuky Settings (nastavenia) na smartfóne.

Pri zavádzaní systému InControl môžu byť niektoré uvedené funkcie voliteľné a závislé od krajiny alebo pohonnej jednotky. Dostupnosť a úplné podmienky vo vašej krajine vám poskytne miestny predajca Jaguar. Niektoré funkcie vyžadujú vhodnú SIM kartu s dátovým paušálom, ktorá vyžaduje dodatočné predplatné po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca. Mobilné pripojenie nie je možné zaručiť vo všetkých lokalitách.