VPLYV NA ŽIVOTNÝ CYKLUS

Pri znižovaní celkového vplyvu na životné prostredie pri výrobe našich produktov a činnostiach využívame metódu posudzovania životného cyklu a informujeme o budúcom výskume a vývoji produktov.

NAKLADANIE S ODPADMI AKO S CENNÝM ZDROJOM

Prioritou je znižovanie množstva odpadu a použitej vody. Stále viac si uvedomujeme hodnotu našich zdrojov a hľadáme inovatívne spôsoby, ako ich znovu použiť alebo recyklovať.

ZNÍŽENIE MNOŽSTVA EMISIÍ CO2

Neustále skúmame nové spôsoby znižovania emisií CO2 a za cieľ sme si stanovili 30 % zníženie emisií pri výrobe do roku 2020.

VYTVÁRANIE PRÍLEŽITOSTÍ PRE 12 MILIÓNOV ĽUDÍ

Prostredníctvom nášho programu 2020 Global Corporate Social Responsibility podporujeme lokálne a globálne komunity, ktoré sa venujú humanitárnej a zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, dizajnu, technológiám a talentom, životnému prostrediu a projektom jeho ochrany.

LAND ROVER HYBRID

Range Rover Sport body on assembly line

NÁŠ PRÍSTUP K ŽIVOTNÉMU CYKLU

Cenné poznatky z nášho procesu posudzovania životného cyklu nám pomohli vytvoriť doteraz najudržateľnejšiu generáciu vozidiel Land Rover.

Range Rover Sport Body

ZNIŽOVANIE HMOTNOSTI

Znížením hmotnosti karosérie a komponentov vozidla dokážeme naše vozidlá zefektívniť a zabezpečiť im skvelý výkon, ktorý očakávajú naši zákazníci.

Close up of Land Rover badges

POUŽÍVANIE UDRŽATEĽNEJŠÍCH MATERIÁLOV

Keďže chceme podnikať zodpovedne, zaviedli sme dlhodobý cieľ používania udržateľných materiálov, ako je napríklad prírodný kaučuk, recyklovaný hliník a plasty.

RANGE ROVER HYBRID TECHNICAL VISUALS

KONŠTRUKCIA SO ZOHĽADNENÍM SPOTREBY PALIVA

Vyvíjame účinnejšie pohonné jednotky, hybridné a elektrické riešenia a odľahčené konštrukcie karosérie, aby sme znížili spotrebu paliva našich vozidiel.

NAŠI PARTNERI

Man representing Red Cross holding young child

MEDZINÁRODNÁ FEDERÁCIA ČERVENÉHO KRÍŽA A ČERVENÉHO POLMESIACA

Od roku 1954 spolupracujeme s Červeným krížom a pomáhame pri zásobovaní vzdialených oblastí.

Classic Land Rover driving through savannah

NADÁCIA BORN FREE

Automobilka Land Rover spolupracuje s nadáciou Born Free pri úsilí o ochranu voľne žijúcich živočíchov a ich biotopov.

ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY

KRÁĽOVSKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ (S BRITSKÝM GEOGRAFICKÝM ÚSTAVOM)

Automobilka Land Rover už 25 rokov podporuje Kráľovskú geografickú spoločnosť (s Britským geografickým ústavom) a financuje podporné a expedičné aktivity vrátane štipendia Land Rover.