UPGRADE YOUR BROWSER

This site is optimised for modern web browsers, and does not fully support your current browser.

KRÁĽOVSKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ (S BRITSKÝM GEOGRAFICKÝM ÚSTAVOM)

Automobilka Land Rover už viac ako 25 rokov podporuje Kráľovskú geografickú spoločnosť (s Britským geografickým ústavom). Spoločnosť bola založená v roku 1830 ako svetové centrum pre geografiu. Podporuje výskum, vzdelávanie, expedície a prácu v teréne, a propaguje angažovanie verejnosti a informovaný pôžitok z nášho sveta. Automobilka Land Rover podporuje prácu v teréne a expedície – od poskytovania vozidiel a odborných znalostí až po financovanie dobrovoľníkov a školení vrátane štipendia Land Rover.

V rámci partnerstva automobilka Land Rover podporuje centrum Geography Outdoors, ktoré podporuje terénny výskum, bádanie a učenie vonku v prírode. Automobilka Land Rover poskytuje združeniu finančnú podporu a požičiava vozidlá na návštevu centier v teréne, prípadne vysokých a stredných škôl. Týmto spôsobom podporuje prácu združenia pri realizácii dobre naplánovanej a bezpečne vykonávanej kvalitnej práce v teréne, ktorá je prínosom pre vzdelávanie a osobný rozvoj študentov v centre geografického vzdelávania. Financovanie zabezpečené automobilkou Land Rover pomáha uskutočňovať každoročný víkend výskumníkov pod názvom „Explore“ a prispieva delegátom na účasť na bezpečnostných kurzoch jazdy v teréne Land Rover Off-Road Driver Safety.

Tieto dve organizácie spoločne ponúkajú ročné štipendium Land Rover. Súčasťou grantu je požičanie vozidla Defender 110 a štipendium v hodnote 15 000 libier určené na financovanie tímu ľudí, ktorých úlohou je propagovať geografickú cestu. Žiadatelia môžu okrem toho požiadať o fond až do výšky 15 000 libier, s ktorými možno voľne nakladať. Je určený na financovanie nevyhnutných nákladov súvisiacich s expedíciou. Cieľom cesty je, aby tím získal geografické znalosti konkrétneho prostredia, pričom neodmysliteľnou súčasťou výletu je model 110 Defender.
Pri práci so združením automobilka Land Rover aj naďalej poskytuje vozidlá s pohonom všetkých kolies, podporuje snahu o poznanie a pochopenie prostredia a spoločenstiev bezpečným a zodpovedným spôsobom.