KRÁĽOVSKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ (S BRITSKÝM GEOGRAFICKÝM ÚSTAVOM)

Automobilka Land Rover už viac ako 25 rokov podporuje Kráľovskú geografickú spoločnosť (s Britským geografickým ústavom). Spoločnosť bola založená v roku 1830 ako svetové centrum pre geografiu. Podporuje výskum, vzdelávanie, expedície a prácu v teréne, a propaguje angažovanie verejnosti a informovaný pôžitok z nášho sveta. Automobilka Land Rover podporuje prácu v teréne a expedície – od poskytovania vozidiel a odborných znalostí až po financovanie dobrovoľníkov a školení vrátane štipendia Land Rover.

V rámci partnerstva automobilka Land Rover podporuje centrum Geography Outdoors, ktoré podporuje terénny výskum, bádanie a učenie vonku v prírode. Automobilka Land Rover poskytuje združeniu finančnú podporu a požičiava vozidlá na návštevu centier v teréne, prípadne vysokých a stredných škôl. Týmto spôsobom podporuje prácu združenia pri realizácii dobre naplánovanej a bezpečne vykonávanej kvalitnej práce v teréne, ktorá je prínosom pre vzdelávanie a osobný rozvoj študentov v centre geografického vzdelávania. Financovanie zabezpečené automobilkou Land Rover pomáha uskutočňovať každoročný víkend výskumníkov pod názvom „Explore“ a prispieva delegátom na účasť na bezpečnostných kurzoch jazdy v teréne Land Rover Off-Road Driver Safety.

Tieto dve organizácie spoločne ponúkajú ročné štipendium Land Rover. Súčasťou grantu je požičanie vozidla Defender 110 a štipendium v hodnote 15 000 libier určené na financovanie tímu ľudí, ktorých úlohou je propagovať geografickú cestu. Žiadatelia môžu okrem toho požiadať o fond až do výšky 15 000 libier, s ktorými možno voľne nakladať. Je určený na financovanie nevyhnutných nákladov súvisiacich s expedíciou. Cieľom cesty je, aby tím získal geografické znalosti konkrétneho prostredia, pričom neodmysliteľnou súčasťou výletu je model 110 Defender.
Pri práci so združením automobilka Land Rover aj naďalej poskytuje vozidlá s pohonom všetkých kolies, podporuje snahu o poznanie a pochopenie prostredia a spoločenstiev bezpečným a zodpovedným spôsobom.