UPGRADE YOUR BROWSER

This site is optimised for modern web browsers, and does not fully support your current browser.

Keď navštevujete naše webové stránky, čítate informácie, klikáte na ne alebo sťahujete či dostávate e- mailom informácie od nás (napr. brožúry) na základe vašej požiadavky, získavame automaticky určité informácie o vás, vašom zariadení a spôsobe používania našich webových stránok. Môžeme takisto používať pixelové tagy a súbory cookie na umiestnenie súboru cookie do vášho zariadenia v závislosti od typu zariadenia. Ďalšie informácie o nich uvádzame nižšie. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšovať naše stránky pre všetkých návštevníkov a vykonávať priebežné úpravy, aby bolo možné aktualizovať informácie na našich stránkach, a aby boli pre vás relevantné a užitočné.

 

Údaje o zariadení

 

Medzi údaje o zariadení, ktoré naše webové stránky zbierajú, patria:

 

  • technické informácie, názov vašej internetovej domény (môže ním byť váš poskytovateľ internetového pripojenia, napr. BT, Sky, TalkTalk alebo vaše pracovisko) a adresa IP (Internet Protocol), ktorá je použitá na pripojenie zariadenia na internet, vaše prihlasovacie údaje, typ a verzia prehliadača (napr. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox), [typ vášho zariadenia], nastavenie časového pásma, typy a verzie rozšírenia prehliadačov, operačný systém (napr. Windows 10, macOS) a platforma;
  • informácie o vašej návšteve (vrátane úplného zoznamu navštívených adries URL (Uniform Resource Locator) pri príchode na web, počas návštevy webu a po odchode z neho, a to vrátane dátumu a času); zobrazené alebo vyhľadávané produkty; časy odozvy stránok; chyby pri sťahovaní; dĺžka zobrazenia konkrétnych stránok, počet a výber stránok navštívených počas „relácie“ na našich stránkach a informácie o interakciách na stránkach (napr. posúvanie nadol, klikania alebo pohyby myšou).
  • Informácie o vás môžeme získať, ak používate niektoré iné webové stránky, ktoré prevádzkujeme alebo služby, ktoré poskytujeme. Spolupracujeme s tretími stranami (napr. s obchodnými partnermi, subdodávateľmi technických, platobných a dodávateľských služieb, poskytovateľmi služieb podpory v oblasti overovania a prevencie podvodov, reklamnými sieťami, poskytovateľmi analytických služieb a informácií o vyhľadávaní, registrami dlžníkov) a môžeme od nich dostávať informácie o vás.

 

Pixelové tagy

 

Môžeme používať „pixelové tagy“, teda malé grafické súbory, ktoré nám umožňujú sledovať používanie našich internetových stránok. Pixelový tag môže zbierať informácie, ako je IP (Internet Protocol) adresa počítača, ktorá stiahla stránku, na ktorej sa tag objavuje; URL (Uniform Resource Locator) stránky, na ktorej sa pixelový tag objavuje; čas, kedy bola stránka, ktorá obsahuje pixelový tag, načítaná; typ prehliadača, ktorý priniesol pixelový tag; a identifikačné číslo akéhokoľvek súboru cookie, ktorý bol umiestnený v minulosti do počítača prostredníctvom daného servera. Pri korešpondencii s vami prostredníctvom e-mailu, ktorý je kompatibilný s HTML, môžeme používať technológiu pre detekciu formátu, ktorá umožňuje pixelovým tagom informovať nás o tom, či ste dostali a otvorili náš e-mail.

 

Súbory cookie

 

Cookie je výhradne textový reťazec informácií, ktoré internetová stránka prenáša do súboru cookie prehliadača na pevnom disku vášho počítača, aby si internetová stránka vedela zapamätať, kto ste. Súbory cookie môžu pomáhať internetovej stránke rýchlejšie usporiadať obsah, ktorý bude lepšie zodpovedať vašim preferovaným záujmom - väčšina významných internetových stránok používa súbory cookie. Samotné súbory cookie sa nedajú použiť na vašu identifikáciu.

Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej prišiel súbor cookie; „životnosť“ súboru cookie; a hodnotu, zvyčajne náhodne vygenerované jedinečné číslo.

 

Na týchto internetových stránkach sa používajú dva druhy súborov cookie:

  • Súbory session cookie, teda dočasné súbory cookie, ktoré zostávajú v súbore cookie vášho prehliadača do okamihu, keď opustíte internetovú stránku.
  • Trvalé súbory cookie, ktoré zostávajú v súbore cookie vášho prehliadača oveľa dlhšie (táto doba bude závisieť od životnosti príslušného súboru cookie).

 

Ako sa súbory cookie na tejto internetovej stránke využívajú a aké informácie sa zbierajú.

Súbory session cookie sa používajú:

  • Na prenos informácií v rámci našich internetových stránok, aby ste nemuseli opakovane zadávať tie isté informácie.
  • V rámci registrácie, aby ste mali prístup k uloženým informáciám.

 

Trvalé súbory cookie sa používajú:

  • Aby sme vás rozpoznali ako individuálneho návštevníka (pomocou čísla, nedokážeme vás identifikovať osobne), keď sa vrátite na naše internetové stránky.
  • Aby sme mohli prispôsobiť obsah stránky alebo reklamy vašim preferovaným záujmom, alebo aby sme vám opakovane neukazovali tie isté reklamy.
  • Na zostavovanie anonymných súhrnných štatistík, ktoré nám umožnia pochopiť, ako užívatelia používajú naše internetové stránky a pomáhajú nám v zlepšovaní štruktúry našich internetových stránok. Týmto spôsobom vás nemôžeme identifikovať osobne.

 

Ďalšie informácie o súboroch cookie vo všeobecnosti ako aj o ich spravovaní nájdete na webe.

Tu je zoznam hlavných súborov cookie, ktoré používame, vrátane ich účelu. Informácie o súboroch cookie tretích strán nájdete v nasledujúcej záložke.

NÁZOV SÚBORU COOKIE ÚČEL SÚBORU COOKIE
nrl_af Umožňuje zobrazenie filtrov predajcov v nástroji pre vyhľadávanie predajcov.
JLR_previousURL Umožňuje užívateľovi návrat na predchádzajúcu stránku v prípade načítania nového okna na novej karte prehliadača.
psyma_participation Ukladá preferencie užívateľa, ktoré sa týkajú účasti na prieskume Psyma.
personalisation-jlr Umožňuje sledovanie personalizovaného obsahu, napríklad zobrazenie obsahu ku konkrétnemu vozidlu, o ktorom sa na základe predchádzajúcich návštev stránok domnievame, že by oň užívateľ mohol mať záujem..
segmentId Umožňuje zobrazenie personalizovaného obsahu na webovej stránke.
fw_interacted Ukončí načítanie funkcie poskytnutia spätnej väzby na webovej stránke po interakcii alebo zavretí okna.
JLR_marketCookie Umožňuje webovej stránke zapamätať si preferencie týkajúce sa trhu a jazyka.
JLR_Browser Ukončí načítanie oznámenia o nepodporovanom internetovom prehliadači po jeho zavretí zo strany užívateľa.
PageFilterDropdpownselectedVehicle Umožňuje webovej stránke zapamätať si preferencie týkajúce sa vozidiel na stránkach, kde užívateľ vykonal filtrovanie produktovej línie.
JLR_IgniteBar Umožňuje webovej stránke zapamätať si, či boli odkazy, ktoré sú zobrazené na interakčných paneloch, otvorené.
JLR_cookies Umožňuje webovej stránke zapamätať si prípadnú interakciu užívateľa s nástrojom pre spravovanie súborov cookie.
RT Umožňuje sledovať rýchlosť a výkonnosť webovej stránky.
GBB_CONFIG_en_gb_lr Umožňuje uloženie konfigurácie, ktorú zostavil užívateľ v konfigurátore a ďalšie použitie týchto informácií v ostatných častiach webovej stránky.
GBB_MEDIA_en_gb_lr Umožňuje uloženie konfigurácie, ktorú zostavil užívateľ v konfigurátore a ďalšie použitie týchto informácií v ostatných častiach webovej stránky.
FinanceType Umožňuje webovej stránke zapamätať si a použiť výber typu financovania v kalkulačke financovania.
Which Vehicle Umožňuje webovej stránke zapamätať si a použiť výber vozidla v kalkulačke financovania.
Trading Data Umožňuje webovej stránke zapamätať si a použiť informácie z kalkulačky financovania.
AppState Umožňuje webovej stránke zapamätať si a zobraziť dostupnosť balíkov financovania.
JLR_DxPopupShown Umožňuje kontrolovať, či sa má užívateľovi zobraziť vyskakovacie okno.
PDS_changeset Súbor cookie obsahuje hodnotu ChangeSet, ktorú systém používa na optimalizáciu synchronizácie údajov v rámci služieb.
PDS_data Miestne úložisko údajov bude obsahovať všetky funkčné údaje, ktoré používajú rôzne zložky JLR spolu s číslom "ChangeSet" pre synchronizáciu so serverom.
PDS_outbox Miestne úložisko Outbox obsahuje všetky údaje, ktoré budú odoslané na server pre zdieľanie údajov medzi jednotlivými zložkami.

Webové majáky

Niektoré z našich internetových stránok môžu obsahovať elektronické obrázky známe ako webové majáky (niekedy označované ako neviditeľný gif), ktoré nám umožňujú počítať užívateľov, ktorí navštívili tieto stránky. Webové majáky zbierajú iba obmedzené informácie, ktoré zahŕňajú číslo cookie; čas a dátum načítania stránky; a popis stránky, na ktorej je webový maják umiestnený. Môže sa jednať aj o webové majáky, ktoré umiestnili inzerenti tretích strán. Tieto majáky nemajú žiadne osobne identifikovateľné informácie a využívajú sa iba na účel sledovania účinnosti konkrétnej kampane.

NÁZOV SÚBORU COOKIE ÚČEL SÚBORU COOKIE
__cfduid Povoľuje sledovanie stránok a webovú analytiku SiteImprove.
dc Využíva sa pri testovaní A/B na webovej stránke.
matchgoogle Riadi synchronizáciu identifikácie užívateľov a výmenu údajov o užívateľoch medzi rôznymi reklamnými službami.
mc Zbiera údaje o návštevách užívateľa na webových stránkach, napríklad o načítaných stránkach. Získané údaje sa používajú na cielenú reklamu.
siteimproveses Povoľuje sledovanie stránok a webovú analytiku SiteImprove.
visitorID Využíva sa pri testovaní A/B na webovej stránke.
SCOGID Využíva sa pri sledovaní reálnych užívateľov.
id, u2, lidid Tieto súbory cookie sa umiestňujú za účelom sledovania médií a reklám. Tieto informácie nám umožňujú zabezpečiť relevantnejší marketing.
wfivefivec Tieto súbory cookie sa umiestňujú za účelom sledovania médií a reklám spoločnosťou DataXU. Tieto informácie nám umožňujú zabezpečiť relevantnejší marketing.
SCOSID Využíva sa pri sledovaní reálnych užívateľov.
ActivityInfo2, IDE, OT2, OT_6695, MC Tieto súbory cookie sa umiestňujú za účelom sledovania médií a reklám. Tieto informácie nám umožňujú zabezpečiť relevantnejší marketing.
_atuvc, _atuvs, bt, um, uit, uid, loc, dt, bt2, di2 Tieto súbory cookie sa používajú na zaznamenávanie sociálnych aktivít a zdieľanie užívateľa a aj na to, aby vydavatelia približne vedeli, kde sa ľudia, ktorí zdieľajú informácie, nachádzajú.
psyma_participation Ukladá preferencie užívateľa, ktoré sa týkajú účasti na prieskume Psyma.
Media Innovation Group Appnexus Táto skupina súborov cookie, ktoré sledujú reklamy online, nám umožňuje zobrazovať reklamy online, ktoré sú pre vás relevantné. Sledujú reklamy, ktoré ste videli, alebo na ktoré ste klikli a stránky, ktoré ste potom na našom webe navštívili.
51300000|JDX-UK_login, 51300000|JDX-UK_reset, CoreID6, TestSess3 Umožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby IBM Digital Analytics.
x_axis_main Tieto súbory cookie sa umiestňujú za účelom sledovania médií a reklám prostredníctvom služby Xasis. Tieto informácie nám umožňujú zabezpečiť relevantnejší marketing.
nmstat Povoľuje sledovanie stránok a webovú analytiku SiteImprove.
cmTPSet Umožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby IBM Digital Analytics.
_ceg.s, _ceg.u Umožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby CrazyEgg.
_dc_gtm_UA-51944696-1 Umožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby Google Tag Manager.
_ga, _gid Umožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby Google Analytics.
s3optout Umožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby Google Analytics.
TCSess Umožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby sophus3.
_pk_uid Umožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby sophus3.
_s3_ref.* Umožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby sophus3.
_s3_cvar.* Umožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby sophus3.
_s3_id.* Umožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby sophus3.
_s3_ses.* Umožňuje sledovanie webovej analytiky prostredníctvom služby sophus3.
_dc_gtm_UA-# Súbor používa Google Tag Manager pri načítaní skriptovacieho tagu Google Analytics.
_gcl_au Súbor používa Google AdSense na experimentovanie s efektivitou inzercie naprieč webovými stránkami, ktoré používajú ich služby.
_gat Súbor používa Google Analytics na reguláciu počtu požiadaviek.
3pm-sw-policy#state Súbor sa používa na zrýchlenie načítania obsahu na webových stránkach s využitím adaptívnej akcelerácie. Adaptive Acceleration (A2) je inteligentná platforma spoločnosti Akamai, ktorá neustále optimalizuje výkonnosť.
RT Súbor sa používa na zrýchlenie načítania obsahu na webových stránkach s využitím adaptívnej akcelerácie. Adaptive Acceleration (A2) je inteligentná platforma spoločnosti Akamai, ktorá neustále optimalizuje výkonnosť.
MUID Súbor používa spoločnosť Microsoft ako jedinečný identifikátor užívateľa. Súbor umožňuje sledovanie užívateľa pomocou synchronizácie identifikátora v mnohých doménach spoločnosti Microsoft.
MUIDB Umožňuje správne fungovanie mapy BING.
SRCHD Umožňuje správne fungovanie mapy BING.
SRCHUID Umožňuje správne fungovanie mapy BING.
SRCHUSR Umožňuje správne fungovanie mapy BING.
_SS Umožňuje správne fungovanie mapy BING.
_EDGE_S Umožňuje správne fungovanie mapy BING.
_EDGE_V Umožňuje správne fungovanie mapy BING.
_$Maps_centerLatitude_expiration Umožňuje správne fungovanie mapy BING.
_$Maps_centerLongitude_expiration Umožňuje správne fungovanie mapy BING.
_$Maps_zoom_expiration Umožňuje správne fungovanie mapy BING.
centerLatitude,centerLongitude Umožňuje správne fungovanie mapy BING.
zoom Umožňuje správne fungovanie mapy BING.
_fbp Súbor, ktorý spoločnosť Facebook používa na zobrazovanie mnohých inzertných produktov, napríklad aukcií v reálnom čase od inzerujúcich tretích strán.
_sesid Súbor na sledovanie relácie za účelom marketingu a inzercie.

Trackery tretích strán

NÁZOV SÚBORU COOKIE KATEGÓRIA MENO DODAVATEĽA PRODUKT NÁZOV TRACKERA ÚČEL SLEDOVANIA DOBA TRVANIA
ct.pinterest.com Marketingové a reklamné súbory cookie Pinterest HTTP Cookie _pinterest_ct_ua Používa Pinterest na účely merania a retargetingu. 3 mesiace
serving-sys.com Marketingové a reklamné súbory cookie Sizmek by Amazon HTTP Cookie ActivityInfo2 Zbiera údaje o návštevníkoch, ktoré súvisia s návštevami užívateľa na webe, ako je počet návštev, priemerný čas strávený na webe a aké stránky boli načítané za účelom zobrazenia cielených reklám. 3 mesiace
linkedin.com Marketingové a reklamné súbory cookie LinkedIn HTTP Cookie AnalyticsSyncHistory Používa sa na ukladanie informácií o čase, kedy prebehla synchronizácia so súborom cookie lms_analytics pre užívateľa v určených krajinách. 1 mesiac
linkedin.com Marketingové a reklamné súbory cookie LinkedIn HTTP Cookie bcookie Používa sa na sledovanie začlenených služieb v rám- ci platformy LinkedIn. 2 roky
www.linkedin.com Marketingové a reklamné súbory cookie LinkedIn HTTP Cookie bscookie Používa sa na sledovanie začlenených služieb v rám- ci platformy LinkedIn. 2 roky
doubleclick.net Marketingové a reklamné súbory cookie Google Advertising Products HTTP Cookie IDE Používa Google DoubleClick na registráciu a hlásenie akcií užívateľa webových stránok po zhliadnutí ale- bo kliknutí na jednu z reklám inzerenta za účelom merania účinnosti reklamy a zobrazovania cielených reklám užívateľovi. 13 mesiacov
ads.linkedin.com Marketingové a reklamné súbory cookie LinkedIn HTTP Cookie lang Používa sa na zapamätanie jazykového nastavenia užívateľa. 1 relácia
linkedin.com Marketingové a reklamné súbory cookie LinkedIn HTTP Cookie lang Používa sa na zapamätanie jazykového nastavenia užívateľa. 1 relácia
linkedin.com Marketingové a reklamné súbory cookie LinkedIn HTTP Cookie lang Používa sa na zapamätanie jazykového nastavenia užívateľa. 6 mesi- acov
linkedin.com Marketingové a reklamné súbory cookie LinkedIn HTTP Cookie li_gc Používa sa na sledovanie začlenených služieb v rám- ci platformy LinkedIn. 1 deň
linkedin.com Marketingové a reklamné súbory cookie LinkedIn HTTP Cookie lidc Používa sa na sledovanie začlenených služieb v rám- ci platformy LinkedIn. 1 mesiac
t.co Marketingové a reklamné súbory cookie Twitter HTTP Cookie muc_ads Zbiera údaje o správaní a interakcii užívateľov s cieľom optimalizovať webovú stránku a spraviť reklamu na webe rele- vantnejšou zo strany služby Twitter. 13 mesiacov
bing.com Marketingové a reklamné súbory cookie Microsoft HTTP Cookie MUID Spoločnosť Microsoft ho často používa ako jedinečné užívateľské ID. Súbor cookie umožňuje sledovanie užívateľov pomocou synchronizácie ID v mnohých doménach spoločnosti Microsoft. 13 mesiacov
bs.serving-sys.com Marketingové a reklamné súbory cookie Sizmek by Amazon HTTP Cookie OT_6695 Tieto súbory cookie sa umiestňujú za účelom sle- dovania médií a reklám. Tieto informácie nám umožňujú zefektívniť naše marketingové akcie. 3 mesiace
serving-sys.com Marketingové a reklamné súbory cookie Sizmek by Amazon HTTP Cookie OT2 Zbiera údaje o návštevníkoch, ktoré súvisia s návštevami užívateľa na webe, ako je počet návštev, priemerný čas strávený na webe a aké stránky boli načítané za účelom zobrazenia cielených reklám. 3 mesiace
twitter.com Marketingové a reklamné súbory cookie Twitter HTTP Cookie personalization_id Tento súbor cookie nastavuje Twit- ter na meranie výkonu reklamných kampaní prostredníctvom Twitteru v rôznych prehliadačoch a zariadeniach, ktoré používa návštevník.  
c.bing.com Marketingové a reklamné súbory cookie Microsoft HTTP Cookie SRM_B Identifikuje jedinečné webové prehli- adače, ktoré navštevujú stránky. Súbory cookie spoločnosti Microsoft. Tieto súbory cookie sa používajú na reklamu, analýzu stránok a ďalšie prevádzkové účely. 12 mesiacov
serving-sys.com Marketingové a reklamné súbory cookie Sizmek by Amazon HTTP Cookie u2 Zbiera údaje o návštevníkoch, ktoré súvisia s návštevami užívateľa na webe, ako je počet návštev, priemerný čas strávený na webe a aké stránky boli načítané za účelom zobrazenia cielených reklám. 13 mesiacov
linkedin.com Marketingové a reklamné súbory cookie LinkedIn HTTP Cookie UserMatchHistory Synchronizácia ID reklám LinkedIn. 13 mesiacov
tiktok.com Marketingové a reklamné súbory cookie TikTok HTTP Cookie _ttp Na meranie a zlepšovanie výkonnosti vašich reklamných kampaní a na prispôsobenie dojmu jednotlivcov (vrátane reklám) na TikToku. 13 mesiacov

Trackery prvej strany

NÁZOV SÚBORU COOKIE KATEGÓRIA MENO DODAVATEĽA PRODUKT NÁZOV TRACKERA ÚČEL SLEDOVANIA DOBA TRVANIA
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover Marketing a reklama Facebook HTTP Cookie _fbp Používa sa na rozlíšenie a sledovanie vašich unikátnych užívateľov. 3 mesiace
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover Marketing a reklama Jaguar Land Rover HTTP Cookie _sesid Nastaví jedinečné ID pre reláciu. To umožňuje webu získavať údaje o správaní sa návštevníkov pre štatistické účely. 1 relácia
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover Marketing a reklama Jaguar Land Rover HTTP Cookie _sestime Toto obdobie ukazuje dĺžku návštěvy. 1 relácia
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover Marketing a reklama Microsoft Ads HTTP Cookie _uetsid Používá ich Microsoft Ads (Bing Ads) na ukladanie a sledovanie návštev naprieč webmi. 1 deň
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover Marketing a reklama Microsoft Ads HTTP Cookie _uetvid Používá jej Microsoft Ads (Bing Ads) k ukládání a sledování návštěv napříč weby. 13 měsíců
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover Marketing a reklama Jaguar Land Rover HTTP Cookie clid Nastaví zdroj plateného vyhľadávania pre reláciu. To umožňuje webu získavať údaje o správaní sa návštevníkov pre štatistické účely. 1 relácia
Všetky názvy hostiteľov Jaguar a Land Rover Marketing a reklama Jaguar Land Rover HTTP Cookie source Nastaví platený zdroj médií pre reláciu. To umožňuje webu získavať údaje o správaní sa návštevníkov pre štatistické účely. 1 relácia

Spravovanie súborov cookie – zakázanie, povolenie a zmazanie súborov cookie

 

Máte možnosť povoliť alebo zakázať súbory cookie úpravou nastavenia svojho prehliadača. Pokiaľ však súbory cookie zakážete, nebudete môcť využívať interaktívne funkcie internetových stránok.

Dole nájdete návod na kontrolu povolených súborov cookie:

 

Postup nastavenia a prispôsobenia súborov cookie pre používaný prehliadač

Spravovanie súborov cookie v prehliadači Internet Explorer:

Vo väčšine verzií prehliadača Internet Explorer sa nastavenie súborov cookie nachádza v časti „Nástroje“ na karte „Nastavenie ochrany údajov“.

Spravovanie súborov cookie v prehliadači Microsoft Edge V prehliadači Microsoft Edge

sa nastavenie súborov cookie nachádza v časti „Viac“ a ďalšie možnosti pod ikonou „Nastavenia“.

Spravovanie súborov cookie v prehliadači Mozilla Firefox

Nastavenie súborov cookie sa dá v prehliadači Firefox spravovať v okne „Možnosti“ na paneli „Ochrana údajov“. Informácie o týchto nastaveniach nájdete v okne „Možnosti“ na paneli „Ochrana údajov“.

Spravovanie súborov cookie v prehliadači Chrome

Kliknite na ikonu francúzskeho kľúča na lište s nástrojmi, prejdite do nastavení, kliknite na ikonu „Rozšírené“ a na „Nastavenia obsahu“ v časti „Ochrana údajov“.

Spravovanie súborov cookie v prehliadači Opera

V prehliadači Opera môžete súbory cookie spravovať po kliknutí na možnosti „Nastavenia“, „Rozšírené“ a potom na možnosť „Súbory cookie“.

Spravovanie súborov cookie v prehliadači Safari:

Vyberte Safari, potom „Nastavenia“ a kliknite na “Ochranu údajov“. Potom môžete uviesť, či a kedy má prehliadač Safari prijímať súbory cookie.

Spravovanie súborov cookie na mobilnom telefóne

Ďalšie informácie nájdete v návode alebo príručke.

 

Zmazanie súborov cookie

Akékoľvek súbory cookie, ktoré boli nainštalované do adresára pre cookie vo vašom prehliadači, môžete jednoducho zmazať. Ak napríklad používate nástroj Windows Explorer:
Otvorte Windows Explorer.
Kliknite na tlačidlo „Prehľadať“ na lište s nástrojmi.
Vo vyhľadávaní súborov a zakladačov zadajte výraz „cookie“.
V poli „Vybrať umiestnenie“ zadajte „Tento počítač“.
Kliknite na tlačidlo „Vyhľadať“.
Dvakrát kliknite na nájdené zakladače.
Vyberte ľubovoľný súbor cookie.
Stlačte tlačidlo „Delete“ na klávesnici.
Ak nepoužívate Microsoft Windows Explorer, vyberte možnosť „Súbory cookie“ vo funkcii „Pomocník“ ohľadom vyhľadania zakladača zo súboru cookie.

 

Vaše možnosti

Máte určitú kontrolu nad tým, či budú vo vašom zariadení tieto informácie dostupné. Napríklad údaje o polohe sa podľa typu zariadenia môžu vypnúť a zapnúť. Väčšina mobilných zariadení ponúka užívateľom možnosť vypnúť služby sledovania polohy. Tieto ovládacie prvky sú často umiestnené v ponuke nastavení daného zariadenia. S prípadnými otázkami ohľadom vypnutia služieb sledovania polohy vášho zariadenia odporúčame obrátiť sa na mobilného operátora alebo výrobcu zariadenia.