POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA

ČO MOŽETE OČAKÁVAŤ OD ČÍTANIA TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Jaguar Land Rover patrí k popredným svetovým výrobcom prémiových vozidiel.  Kvalita a vynikajúce výkony sú našou značkou. Starostlivosť o zákazníkov má pre nás najvyššiu prioritu.

Zaväzujeme sa k ochrane súkromia všetkých návštevníkov našich internetových stránok a aj tých, ktorí využili naše produkty a služby alebo o ne prejavili záujem.  V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov Vám objasníme, ako používame Vaše osobné údaje, informujeme Vás o Vašich právach na ochranu osobných údajov a vysvetlíme Vám, ako nás v prípade otázok či žiadostí môžete kontaktovať.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môže byť aktualizované  v dôsledku zmien internetových stránok, služieb, ktoré Vám poskytujeme, používania Vašich údajov alebo platných právnych predpisov o ochrane údajov. V prípade podstatných zmien vyhlásenia o ochrane osobných údajov upozorníme na túto skutočnosť na našej úvodnej stránke po dobu štrnástich dní. Pokračovaním v používaní našej internetovej stránky potvrdzujete, že ste sa s príslušnými zmenami oboznámili.

Posledná aktualizácia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov: februára 2024

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - ČO BY STE MALI VEDIEŤ

1. KTO SME A AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

Prevádzkovateľom  v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) je spoločnosť

Jaguar Land Rover Austria GmbH (FN 84604v)
Fasaneriestraße 35
A-5020 Salzburg

Naše zodpovedné osoby sú k dispozícii na týchto adresách:

Jaguar: info5@jaguarlandrover.com

Land Rover: info3@jaguarlandrover.com

Ak sa v texte tohto vyhlásenia objavujú výrazy  „Jaguar Land Rover“, „JLR“, „my“, „náš“ alebo „nás“, vzťahujú sa vždy na spoločnosť Jaguar Land Rover Austria GmbH.

Ďalšie informácie o skupine Jaguar Land Rover:

Spoločnosť Jaguar Land Rover Austria GmbH patrí do skupiny podnikov, ktorých materskou spoločnosťou je britská spoločnosť Jaguar Land Rover Automotive plc. Jaguar Land Rover patrí do skupiny podnikov TATA. Ďalšie informácie nájdete na stránkach http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust

http://www.tata.com/company/index/Tata-companies

Na čo sa vzťahuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracúvanie údajov osôb, ktoré si kúpili alebo objednali produkty  a služby JLR alebo o ne prejavili záujem a na návštevníkov týchto internetových stránok:

https://www.jaguar.sk

https://www.landrover.sk

https://approved.sk.jaguar.com

https://approved.sk.landrover.com

https://vehicles.jaguar.sk/

https://vehicles.landrover.sk/

V záujme transparentnosti by sme Vás radi informovali, že toto vyhlásenie  o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na všetky internetové stránky spoločnosti JLR. Preto Vám vždy odporúčame kliknúť na odkaz s vyhlásením o ochrane osobných údajov pri návšteve internetovej stránky, aby ste si mohli pozrieť informácie o ochrane údajov, ktoré sa na ňu vzťahujú. Dbajte prosím na to, že najmä nasledujúce internetové stránky majú vlastné podmienky používania a vlastné vyhlásenia o ochrane osobných údajov:

https://incontrol.jaguar.com

https://incontrol.landrover.com

Pri návšteve inej internetovej stránky Jaguar Land Rover, ktorá nespadá do pôsobnosti tohto vyhlásenia, kontrolu nad takouto internetovou stránkou pravdepodobne vykonáva iná spoločnosť Jaguar Land Rover či tretia strana. Pri návšteve cudzích internetových stránok Vám odporúčame overiť si vyhlásenia o ochrane osobných údajov platné pre tieto stránky, keďže Jaguar Land Rover Austria GmbH nezodpovedá za ich obsah a bezpečnostné opatrenia, ktoré prijali tretie strany.

2. AKO A AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE OD VÁS ZÍSKAVAME A AKO ICH SPRACÚVAME

Ako získavame údaje

JLR môže získavať Vaše osobné údaje prostredníctvom viacerých zdrojov, ktoré sú popísané nižšie.  Pri získavaní Vašich osobných údajov sa snažíme Vás transparentne a komplexne informovať o spracúvaní Vašich údajov ako aj o Vašich právach, ktoré s tým súvisia. Prípadne sa takisto snažíme získať Váš súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov.  Toto sú najvýznamnejšie zdroje a kanály pri získavaní údajov:

Naše internetové stránky a aplikácie

 • pokiaľ navštevujete naše internetové stránky, používate ich alebo s nimi interagujete (napr. si vyžiadate služby/informácie o podujatiach alebo zážitkoch, ktoré sú dostupné online), získajú naše internetové stránky automaticky určité informácie z Vášho zariadenia, aby optimalizovali Váš zážitok z prehliadania (napr. naša internetová stránka automaticky prispôsobí veľkosť obrazovky zariadeniu, ktoré používate na prehliadanie). Tieto údaje sa tiež využívajú pre štatistiky o našich stránkach.     Ďalšie informácie k automatizovanému získavaniu údajov a k súborom cookies nájdete v našich zásadách používania súborov cookie pod týmto odkazom:
  Jaguar: https://www.jaguar.sk/cookie-policy/index.html
  Land Rover: https://www.landrover.sk/cookie-policy/index.html
 • keď si stiahnete informácie z našich internetových stránok a poskytnete svoje osobné údaje, napr. v prípade žiadosti o kontakt JLR, dostanete od nás informácie e-mailom ako odpoveď na Vašu požiadavku (napr. zaslanie požadovanej brožúry);
 • keď s nami komunikujete tak, že vypĺňate údaje v online formulároch alebo položky na našich internetových stránkach, napr. ak žiadate o naše produkty a služby alebo ich používate, ak nám posielate správy, používate naše live chaty alebo vypĺňate údaje počas prieskumov spokojnosti zákazníkov;
 • keď sa zúčastníte na súťaži, ktorú organizujeme atď.;
 • keď vstupujete do personalizovaných oblastí našich internetových stránok a využívate ich ako komunikačnú platformu pre žiadosť o personalizované darčeky, na získanie informácií o Vašom vozidle a/alebo pre žiadosť o  servis vozidla či o ďalšie informácie, ktoré Vám majú byť oznámené;
 • keď poskytujete informácie alebo interagujete so  stránkou Kariéra v Jaguar Land Rover;

Naša autorizovaná sieť zmluvných partnerov

Keď navštívite jedného z našich autorizovaných zmluvných partnerov (predajcu alebo servis) a poskytnete mu svoje osobné údaje v rámci skúšobnej jazdy, nákupu, požiadavky na informáciu k vozidlu, náhradnému dielu či v rámci servisnej služby, môžu byť tieto údaje odovzdané spoločnosti Jaguar Land Rover.

Údaje o vozidle z nezávislých zdrojov tretích strán:

Ak vlastníte vozidlo Jaguar alebo Land Rover, môžu nám informácie o Vás a Vašom vozidle (vrátane identifikačného čísla vozidla alebo VIN) poskytnúť v prípade potreby zmluvní predajcovia, servisy, poskytovatelia asistenčných služieb pri nehodách, poskytovatelia havarijných asistenčných služieb, poskytovatelia úverov či nájomných a opravárenských služieb. Ktoré informácie budú poskytnuté, závisí okrem iného od toho, u koho ste si vozidlo zakúpili a ktoré služby od nás požadujete počas obdobia vlastníctva vozidla. V odstavci 4 (Komu poskytujeme osobné údaje) nájdete ďalšie informácie.

Ďalšie informácie o spracúvaní údajov o vozidle nájdete v osobitných podmienkach InControl a vyhláseniach o ochrane osobných údajov:

Jaguar: https://incontrol.jaguar.com

Land Rover: https://incontrol.landrover.com

Sociálne siete:

Informácie o Vás môžeme získať online aj inými spôsobmi, napr. ak nás sledujete alebo píšete komentár na našich stránkach a našich profiloch na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram alebo LinkedIn. Ďalšie informácie o tom, ako tieto sociálne siete využívajú Vaše osobné údaje, nájdete v informáciách, ktoré poskytli tieto sociálne siete.

Verejné zdroje údajov:

Môžeme používať verejné zdroje údajov, aby sme zaistili fungovanie internetových stránok (napr. za účelom potvrdenia totožnosti alebo rozpoznania podvodu) a/alebo, aby sme zabezpečili správnosť údajov, ktoré sme uložili.  Tieto údaje môžeme napr. niekedy overiť pomocou systému registrácie vozidiel, aby sme zabezpečili, že sú naše údaje o držiteľoch vozidiel aktuálne.  Vyhradzujeme si právo spárovať údaje, ktoré máme k dispozícii - v zákonne prípustnom rozsahu - s informáciami, ktoré zistili tretie strany, ako napr. marketingové agentúry, alebo s informáciami o Vás, Vašich záujmoch, Vašom sociálno-ekonomickom a sociálno-demografickom stave, online identifikačnými údajmi a aktuálnymi kontaktnými údajmi, ktoré pochádzajú z verejne dostupných zdrojov.

Marketingové údaje:

Vaše kontaktné údaje, marketingové preferencie či iné informácie nám môžu v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov odovzdať členovia skupiny Jaguar Land Rover, naši autorizovaní zmluvní partneri či tretie strany, pokiaľ ste o tom boli príslušne informovaní.   Máte právo požadovať od nás, aby sme Vaše osobné údaje nepoužívali na marketingové účely.  Viac informácií k tomu nájdete v odstavci 8. „Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.“

Aké údaje získavame

Pokiaľ nám ich poskytnete na našich internetových stránkach alebo prostredníctvom hore uvedených zdrojov alebo kanálov spracúvame tieto osobné údaje:

oslovenie, titul, krstné meno a priezvisko, obchodné meno (pokiaľ nie ste spotrebiteľ), kontaktné informácie (napr. (napr. e-mailová a poštová adresa, telefónne čísla), povolanie, Váš predajca/požadovaný predajca, dátum narodenia, informácie finančného charakteru (napr. údaje o kreditnej karte/platbe, lízingu, úvere atď.), informácie o  vozidle (napr. záujem o model, budúca plánovaná kúpa vozidla, súčasný model, značka, rok výroby a informácie o vozidle, ak má byť predmetom výkupu), údaje o vodičskom preukaze, spôsob obchodu (súkromný alebo pracovný), súhlas, odvolanie súhlasu s používaním Vašich údajov na marketingové/reklamné účely, účely profilovania a typ kontaktu (e-mail a telefón/SMS), všeobecné informácie, ktoré poskytnete, napríklad Vaše skúsenosti s produktmi a službami JLR, ako aj ďalšie informácie o Vašej požiadavke, ako aj údaje, súbory (dokumenty, obrázky atď.) a hodnotenia, ktoré vykonáte napríklad pri použití nášho live chatu alebo počas prieskumov spokojnosti zákazníkov.

Pri získavaní osobných údajov Vás budeme informovať o tom, či sú určité údaje nepovinné alebo či musia byť poskytnuté z právnych alebo zmluvných dôvodov. V takomto prípade Vás budeme informovať, pokiaľ by Vaše rozhodnutie neposkytnúť požadované údaje malo mať vplyv na poskytnutie ponúkaných služieb.

3. NA AKÝ ÚČEL POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE?

Používame Vaše osobné údaje najmä na nasledujúce účely:

 • aby sme vyhoveli Vašim žiadostiam (objednanie a vykonanie skúšobných jázd, zaslanie brožúr o vozidlách, sprostredkovanie žiadostí o kontakt s predajcom, registrácie na akcie atď.);
 • na spracovanie Vašich požiadaviek (viď aj: https://www.landrover.sk/data-privacy);
 • na opatrenia v rámci riadenia obchodu, ďalší rozvoj služieb a produktov, na administratívne účely a na zlepšenie našej obchodnej činnosti a obchodného vzťahu medzi Vami a našou sieťou zmluvných partnerov;
 • na účely štúdií a výskumu;
 • na účely reklamy, prieskumu trhu a verejnej mienky a analýzy trhu;
 • aby sme mohli prevádzkovať naše internetové stránky, personalizovať ich pre Vás a pochopiť, ako sa tieto internetové stránky používajú, a aby sme ich mohli následne zlepšiť;
 • za účelom plnenia našich zmluvných a zákonných záväzkov a na ochranu našich práv a práv tretích strán;
 • keď prijmete marketingové súbory cookies na našej internetovej stránke, umožňuje to našej spoločnosti a tretím stranám, napríklad sociálnym sieťam, sledovať Vaše používateľské správanie na našej internetovej stránke (tracking). Naša spoločnosť (a tretia strana) potom analyzuje Vaše správanie na internetovej stránke s cieľom vytvoriť cieľové a záujmové skupiny a zaradiť Vás do nich  (profilovanie). Účelom je, aby sme Vám mohli zobrazovať ponuky a produkty na základe Vašich preferencií a záujmov, zlepšovať naše ponuky, produkty a optimalizovať služby v rámci súčasných a budúcich reklamných kampaní. Ďalšie informácie k jednotlivým súborom cookies nájdete v zásadách používania súborov cookie .

4. PRÁVNY ZÁKLAD POUŽÍVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje používame na spravovanie a plnenie požiadaviek na služby a informácie, na pochopenie používania služieb, vozidiel a internetových stránok a na čo najefektívnejšie zostavenie našich produktov a služieb (vrátane internetových služieb).

Dole sú uvedené hlavné účely, na ktoré používame Vaše osobné údaje a právne základy, o ktoré sa opierame:

 

Účel spracúvania

Právny základ

Starostlivosť o zákazníkov a služby:

 

Osobné údaje našich zákazníkov spracúvame s cieľom spravovať a poskytovať informácie o predaji, zákazníckom servise, službách, na účely záruky a na ďalšie interné alebo administratívne účely (napr. spravovanie záruk pre zákazníkov, spracúvanie údajov v súvislosti s údržbou vozidla a informáciami o histórii servisných úkonov, poskytnutie zmluvne dojednaných služieb a sledovanie nákupov na úver).

 

Môžeme sa tiež snažiť o vylepšenie našich služieb s využitím skúseností používateľov, aby sme zlepšili naše interné procesy a interakcie s našou maloobchodnou sieťou.  Posielame tak napr. prieskumy spokojnosti zákazníkov, ak ste nám na to dali súhlas, aby sme zistili, či ste absolvovali skúšobnú jazdu alebo si kúpili auto, kontaktovali nás alebo sa zaregistrovali do zákazníckeho servisu (alebo poverujeme tretie strany, aby ich posielali v našom mene).

Nutnosť plnenia zmluvy a zákazky medzi Vami a JLR, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné pre plnenie napr. kúpnej zmluvy o vozidle alebo inej zmluvy medzi Vami a JLR.  (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokiaľ si to vyžadujú platné zákonné ustanovenia, získame Váš súhlas na zasielanie elektronických oznámení priameho marketingu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodov s účinnosťou do budúcnosti.  (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Údržba a podpora pri používaní našich internetových stránok a aplikácií:

Pokiaľ používate online službu, ktorá podlieha našim online podmienkam (napr. nákupy/rezervácie v online obchodoch/na stránkach s pokladňou alebo účasť na súťažiach), spracúvame my a nami autorizované tretie strany Vaše údaje rôznym spôsobom, aby sme podporili naše online služby. Patria sem napr.: potvrdenie totožnosti, kontrola pre prípad podvodu a overenie totožnosti, poskytovanie služieb, spravovanie súťaží, ponuky pre členov, ankety a iné propagačné aktivity, všetky platobné procesy a inkasné činnosti, podpora pre zákazníkov a komunikačné služby.

Nutnosť plnenia zmluvy medzi Vami a JLR, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné, aby bola poskytnutá služba, ktorú požadujete, napr. účasť na súťaži. (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

 

Oprávnený záujem JLR o poskytovanie efektívnych online/internetových služieb. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Spravovanie Vašich otázok:

Spracúvame Vaše osobné údaje s cieľom vyriešiť Vaše otázky (viď aj https://www.landrover.sk/data-privacy), ktoré zadáte na našich internetových stránkach, prostredníctvom nich alebo iným spôsobom pri použití našich kontaktných údajov (napr. keď požadujete brožúru či informácie alebo s nami komunikujete prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo zadáte Vaše údaje do iného formulára či položky na internetovej stránke).   Spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme Vám poskytli personalizovanú internetovú stránku a mohli ju spravovať.

Oprávnený záujem JLR o poskytovanie efektívnych služieb, vrátane online a internetových služieb. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Zlepšenie skúsenosti s internetovou stránkou:

Tu vypĺňame položky na internetovej stránke, aby sme zlepšili a optimalizovali Váš online zážitok.

Oprávnený záujem JLR o poskytovanie efektívnych online/internetových služieb. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Výskum a vývoj:

Vaše údaje spracúvame na preverenie a zlepšenie našich produktov, služieb a obchodných či marketingových stratégií; na analýzu a výskum trhu; na účely štúdií a výskumu, pre naplnenie a zlepšenie obchodných vzťahov spoločnosti Jaguar Land Rover s Vami a na administratívne účely; aby sme získali poznatky o tom, aké informácie, produkty a služby Vás najpravdepodobnejšie zaujímajú, aby sme naše produkty a služby prispôsobili Vašim individuálnym potrebám; aby sme zaistili, že naše produkty a služby budú dodané, vykonané a používané v súlade so zákonom a podmienkami, ktoré pre ne platia; a - ak je to potrebné - na zachovanie a ochranu našich práv a nášho majetku resp. na zachovanie a ochranu práv a majetku tretích strán, na rozpoznanie a zabránenie podvodom či bezpečnostným rizikám a problémom s ochranou osobných údajov a na vykonanie príslušných protiopatrení.

Účelom tohto spracúvania osobných údajov je vyhodnotiť a zlepšiť výkon našich produktov a služieb, zabezpečiť dodržiavanie zákonných a úradných predpisov, sledovať trendy a vyvíjať nové produkty.

Oprávnený záujem JLR a iných podnikov skupiny JLR o vyhodnotenie a zlepšenie našich produktov a služieb, o všeobecné riadenie dodržiavania zhody,  sledovanie trendov a vývoj nových produktov. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Marketingové aktivity a analýzy:

Váš súhlas si zabezpečíme v prípade, ak Vám chceme zaslať elektronickou cestou (napr. e-mailom, prostredníctvom SMS atď.) marketingové oznámenia a v prípade, že poskytneme Vaše údaje pre elektronické marketingové oznámenia našej sieti nezávislých tretích strán.  Budeme dodržiavať aj povinnosti ohľadom súborov cookies, ak ich na našej internetovej stránke používame.

Ostatné marketingové aktivity sa posudzujú na základe oprávneného záujmu, napríklad keď prispôsobujeme marketingovú komunikáciu alebo posielame cielené marketingové správy poštou, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych médií a iných platforiem tretích strán; a keď informujeme existujúcich zákazníkov (e-mailom alebo prostredníctvom iných kanálov) o podobných produktoch a službách. S cieľom zlepšiť služby, ktoré ponúkame prostredníctvom našich internetových stránok, Vás môžeme občas požiadať o účasť na prieskume. Účasť nie je povinná.

Používame profilovanie vrátane nástrojov na segmentáciu a vykonávame výskumné a analytické činnosti s cieľom podporiť naše marketingové stratégie, lepšie porozumieť našim zákazníkom a návštevníkom a tomu, ako používajú naše internetové stránky, podporovať  reklamu pre našu internetovú stránku a zlepšovať informácie, funkcie a služby, ktoré ponúkame.

Oprávnený záujem JLR o priamy marketing hlavne o:

- marketingovú komunikáciu poštou;

- elektronickú alebo telefonickú komunikáciu ohľadom produktov a služieb, ktoré sa podobajú tým, ktoré sme Vám už predtým poskytli  (okrem prípadov, keď na to zákon vyžaduje získanie Vášho súhlasu);(čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Pokiaľ si to vyžadujú platné zákonné ustanovenia, získame vždy Váš súhlas so zasielaním elektronických oznámení priameho marketingu. Máte právo odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodov.  (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Bezpečnosť informácií a bezpečnosť na sieti:

Udržanie bezpečnosti našich informácií a sietí s cieľom vykonať opatrenia na ochranu Vašich údajov pred stratou alebo poškodením, krádežou alebo neoprávneným prístupom. Zabezpečenie primeraného umiestnenia serverov (môžeme napr. spolupracovať s tretími stranami, aby sme podporili používanie cloudových služieb s primeranou ochranou).

Oprávnený záujem o zaistenie bezpečnosti informácií a sietí. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Podnikové nákupy a predaje:

V prípade budúcich predajných či investičných transakcií spoločnosti Jaguar Land Rover môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané v rámci kontrol due diligence, pri ktorých potenciálni investori, kupujúci alebo ich profesionálni poradcovia vykonávajú predchádzajúcu analýzu rôznych aspektov podniku, aby zistili jeho hodnotu a zabezpečili dodržanie a riadne vykonanie týchto transakcií.

Oprávnený záujem dotknutých podnikov resp. osôb. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Spravovanie zákonných a úradných požiadaviek

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané za účelom riešenia zákonných a úradných otázok a požiadaviek, zachovania alebo obrany našich práv či prevencie/ vyšetrovania trestných činov (príp. aj na pomoc daňovým úradom, polícii, ministerstvu vnútra či inej inštitúcii, orgánu činnému v trestnom konaní či na ochranu národnej bezpečnosti).

Oprávnený záujem JLR o dodržiavanie zákonov a predpisov, vrátane reakcie na žiadosti oprávnených orgánov.  (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

 

Plnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Zvolávacie/ bezpečnostné akcie:

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané, pokiaľ’ Vám poskytujeme/zabezpečujeme akútne hlásenie  o bezpečnosti či stiahnutí produktu.

Plnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

 

5. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE:

Vaše osobné údaje poskytujeme týmto príjemcom:

 • tretím stranám, ktoré ich musia spracovať, aby sme mohli poskytnúť produkty a služby, pre ktoré ste sa registrovali, alebo na ktoré máte oprávnenie, alebo s ktorými ste inak súhlasili či ich požadovali, napr. na poskytovanie financovania alebo úveru, poistenia, služieb a informácií súvisiacich s technickými poruchami, na poskytovanie prieskumov, služieb marketingovej a reklamnej podpory (na pomoc pri poskytovaní marketingových technológií môžeme využívať tretie strany), na pomoc pri poskytovaní služieb spätného volania, na poskytovanie záručných údajov, služieb  agentúr na organizovanie podujatí a telefonickej podpory a/alebo na optimalizované služby internetových stránok;
 • našej sieti zmluvných partnerov, aby sme splnili Vaše požiadavky na produkty a služby, vykonali analýzy a školenia a mohli zlepšiť kvalitu servisných služieb;
 • našej sieti autorizovaných predajcov a servisov Jaguar Land Rover  (Jaguar: https://www.jaguar.sk/retailer-locator/index.html / Land Rover: https://www.landrover.sk/national-dealer-locator.html), aby sme splnili Vaše požiadavky na produkty a služby, vykonali analýzy a školenia a mohli zlepšiť kvalitu servisných služieb;
 • spoločnostiam patriacim do skupiny Jaguar Land Rover v súlade s účelmi používania osobných údajov, ktoré sú stanovené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov;
 • tretím stranám v prípade, keď predávame či nakupujeme podniky alebo majetok;
 • spoločnostiam pôsobiacim v oblasti sociálnych médií;
 • reklamným sieťam a spoločnosti Google;
 • pokiaľ sme povinní zverejniť alebo poskytnúť Vaše osobné údaje, aby sme vyhoveli zákonným či úradným povinnostiam alebo požiadavkám, splnili tieto povinnosti či vyšetrili skutočné alebo údajné priestupky či porušenia;
 • našim profesionálnym poradcom, napr. právnikom, daňovým poradcom a audítorom.

S našimi poskytovateľmi služieb sme vykonali preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zaistili, že sú Vaše údaje bezpečne uložené a používané v súlade s cieľmi, ktoré sú popísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Prečítajte si viac o nezávislých tretích stranách, s ktorými spolupracujeme:

Spolupracujeme s množstvom nezávislých tretích strán, aby sme Vám poskytli služby, ako je napr. naša sieť autorizovaných zmluvných partnerov, poskytovatelia úverov či dlhodobých lízingových produktov.  Osobné údaje môžete týmto spoločnostiam poslať Vy priamo (napr. pokiaľ sa s nimi skontaktujete telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom ich internetových stránok) alebo im môžeme Vaše osobné údaje odovzdať my, ak je to potrebné na zodpovedanie Vašich otázok či iných servisných požiadaviek.

Členovia našej autorizovanej siete zmluvných partnerov, poskytovatelia úverov alebo lízingu sú (ak nie je uvedené inak) nezávislými spoločnosťami a nie sú súčasťou skupiny JLR.  Každý kontakt z Vašej strany (napr. telefonáty alebo odoslanie e-mailu) a všetky údaje, ktoré im poskytnete prostredníctvom ich internetových stránok alebo ich na internetovej stránke navštívite, kontrolujú tretie strany a nie JLR.  Ak máte otázky k používaniu Vašich osobných údajov tretími stranami (napr. predajcami, poskytovateľmi úverov, dlhodobými prenajímateľmi alebo zmluvnými servismi), odporúčame Vám obrátiť sa priamo na tieto tretie strany. Spolupracujeme s týmito nezávislými tretími stranami:

Jaguar

Naša sieť predajcov sa dá na internetových stránkach zobraziť pomocou funkcie „Vyhľadávanie predajcu“. Predajcov si môžete vyhľadať podľa názvu, lokality či poštového smerovacieho čísla. Úplný zoznam všetkých predajcov nájdete na: https://www.jaguar.sk/retailer-locator/index.html

Land Rover

Naša sieť predajcov sa dá na internetových stránkach zobraziť pomocou funkcie „Vyhľadávanie predajcu“. Predajcov si môžete vyhľadať podľa názvu, lokality či poštového smerovacieho čísla. Úplný zoznam všetkých predajcov nájdete na: https://www.landrover.sk/national-dealer-locator.html

Prečítajte si viac o našich o našich dodávateľoch a poskytovateľoch služieb

Na podporu našej obchodnej činnosti spolupracujeme s viacerými poskytovateľmi služieb.  Títo poskytovatelia môžu mať prístup k našim systémom a údajom, aby poskytovali služby pre nás a z nášho poverenia, napr. spracovatelia platieb, poskytovatelia IT služieb, marketingových a digitálnych reklamných služieb, zákazníckych služieb, servisní a systémoví špecialisti, poskytovatelia analýz internetových stránok, poskytovatelia zásielkových a dodacích služieb pre objednávky v online obchode a poskytovatelia služieb, ktoré sa využívajú pri organizovaní akcií a schôdzok.

Prečítajte si viac o spoločnostiach skupiny JLR a podporných službách, ktoré poskytujú:

Ako člen skupiny podnikov Tata profitujeme zo značnej IT infraštruktúry a rozsiahleho know-how, ktorým naša širšia podniková štruktúra disponuje.  Preto môžu mať členovia našej podnikovej skupiny v prípade potreby prístup k osobným údajom, ktoré ste poskytli, za účelom servisu, správy a podpory systémov, pre agregátové analýzy, na zachovanie obchodnej kontinuity a pre administratívne a IT účely, napr. keď je prístup k údajom potrebný na podporu určitých požiadaviek na internetových stránkach či na poskytnutie technickej podpory za účelom údržby funkcií internetových stránok.  Informácie o skupine podnikov Tata nájdete: http://www.tata.com/company/index/Tata-companies

6. CEZHRANIČNÉ POSKYTOVANIE VAŠICH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s európskymi predpismi o ochrane osobných údajov.  V prípade prenosu Vašich osobných údajov  príjemcom v tretích krajinách, t. j. príjemcom, ktorých sídlo alebo miesto podnikania sa nenachádza v členskom štáte EÚ alebo EHP, uskutočňuje sa to na základe rozhodnutí o primeranej ochrane, ktoré vydala Európska komisia podľa čl. 45 GDPR alebo s výhradou primeraných a dostatočných záruk prenosu údajov podľa čl.  46 GDPR alebo na základe výnimiek pre osobitné situácie podľa čl. 49 GDPR. Ak chcete získať viac informácií o tom, ako chránime Vaše osobné údaje pri prenose do krajín mimo EHP v určitých situáciách, prečítajte si prosím príslušné vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre produkt alebo službu, ktorá Vás zaujíma. Ak by informácie neboli dostačujúce, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených údajov.

7. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to bezpodmienečne nevyhnutné, aby sme splnili účely spracovania, ktoré sú uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov a vyhoveli našim zákonným a úradným záväzkom. Znamená to, že Vaše údaje uchovávame tak dlho, pokiaľ bude platiť jedna z nasledujúcich podmienok:

 • Vaše údaje sú potrebné, aby sme Vám poskytli požadované služby;
 • Vaše údaje sú potrebné na vymáhanie, obranu práv  alebo ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany;
 • uchovávanie Vašich údajov je predpísané uplatniteľnými zákonmi a predpismi (napr. zákonné povinnosti uchovávania a dokumentácie v súlade s daňovými predpismi, , premlčacie lehoty)
 • ak ste nám udelili súhlas s poskytovaním podpory, až do odvolania udeleného súhlasu.

8. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi máte práva, ktoré zahŕňajú:

 • právo dotknutej osoby na prístup k údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu podľa čl. 16 GDPR,
 • právo na vymazanie podľa čl. 17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • právo namietať podľa čl. 21 GDPR
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 GDPR

Informácie o Vašich právach:

 • Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov aj pre elektronické marketingové oznámenia, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.  Jednoducho využite možnosti odhlásenia, ktorá je zahrnutá napríklad v marketingových e-mailoch, ktoré posielame.
 • Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich údajov na účely priameho marketingu; platí to aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s priamym marketingom. Ak namietate proti spracúvaniu Vašich údajov na účely priameho marketingu, nebudú sa tieto údaje  viac spracúvať za týmto účelom.
 • Môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sme o Vás uložili, namietať proti spracúvaniu, požiadať o opravu chýb, obmedziť alebo pozastaviť spracúvanie alebo údaje vymazať. Ak nás požiadate o vymazanie údajov alebo  ukončenie ich spracúvania, nie sme vždy povinní tak urobiť. V takom prípade Vás budeme informovať o dôvodoch.
 • Za určitých okolností môžete požiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v použiteľnom elektronickom formáte a preniesli ich tretej strane (právo na prenosnosť údajov). Toto právo sa uplatňuje iba za určitých okolností. Ak sa neuplatňuje, vysvetlíme Vám prečo.

9. BEZPEČNOSŤ VAŠICH ÚDAJOV

Podnikneme všetky potrebné kroky, aby sme zaistili, že s Vašimi údajmi sa bude zaobchádzať bezpečne a v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Od všetkých našich poskytovateľov služieb požadujeme, aby prijali primerané opatrenia na ochranu Vašich údajov.

Pokiaľ sme Vám poskytli heslo na prístup do personalizovanej oblasti na internetovej stránke JLR (alebo ste sa rozhodli pre prístup chránený heslom), ste povinní toto heslo uchovávať v tajnosti.  Prosíme Vás, aby ste heslo neposkytovali tretím stranám.

Prenos údajov cez internet nie je úplne bezpečný. Aj keď chránime Vaše osobné údaje podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia, nemôžeme ručiť za bezpečnosť Vašich osobných údajov, ktoré sa prenášajú cez internet; prenos údajov prebieha na na Vaše riziko.  Vaše údaje sa ukladajú v bezpečnom prostredí, ktoré je chránené kombináciou fyzických a technických opatrení, akými sú šifrovacia technológia alebo systémy na overenie totožnosti, aby sme zabránili ich strate, zneužitiu, zverejneniu, zničeniu, krádeži alebo neoprávnenému prístupu.

Odkazy na iné internetové stránky:

Naše internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky, ktoré prevádzkujú iné spoločnosti, ktoré nekontrolujeme (týka sa to aj zmluvných partnerov, poskytovateľov úverových produktov alebo lízingových zmlúv).  Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov neplatí pre tieto iné internetové stránky.  Odporúčame Vám prečítať si ich vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Nie sme zodpovední za pravidlá ochrany osobných údajov a súvisiace praktiky iných internetových stránok a aplikácií (aj keď' sa na ne dostanete cez odkazy, ktoré sme Vám poskytli). Odkazy na tieto internetové stránky poskytujeme iba za účelom informovania. Výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za ich obsah, praktiky týkajúce sa ochrany osobných údajov a podmienky používania; neposkytujeme žiadne záruky alebo vyhlásenia ohľadom na ich správnosť, obsah či úplnosť.