ONLINE SERVISNÁ HISTÓRIA

VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD

ISTOTA JE ISTOTA

Aby sa zabránilo tomu, že sa niektoré úkony nevykonanú, resp. že sa vykonajú dvakrát, ukladajú sa do online servisnej histórie vášho vozidla Land Rover aj iné servisné úkony bez ohľadu na to, ktorého partnera Land Rover navštívite. Ďalšiu výhodou je, že už nemôžete stratiť servisnú knižku.

AKTUÁLNA

Jediným kliknutím môžete vy alebo váš partner Land Rover kedykoľvek online zistiť termín nasledujúcej údržby vášho vozidla Land Rover.

PREHĽADNÁ

Evidujú sa aj záznamy o údržbe vykonanej v minulosti – pre prípad, že bude potrebné vykonať práce, na ktoré sa vzťahuje záruka – vďaka tomu už nebudete musieť predkladať servisnú knižku.

STÁLE DOSTUPNÁ

Po registrácii získate neustály online prístup ku kompletnej servisnej histórii svojho vozidla Land Rover.

SLUŽBY SERVISNÝCH ASISTENTOV

AUTORIZOVANÝ SERVISNÝ PARTNER

AUTORIZOVANÝ SERVISNÝ PARTNER

Autorizovaní partneri Land Rover sú plne kvalifikovaní na vykonávanie všetkých servisných a údržbových prác. Servisní partneri spĺňajú naše prísne nároky na kvalitu a zaručujú plnú ochranu vášho vozidla, ako aj zachovanie vášho záručného nároku.

 

Ak ste si od súkromnej osoby alebo iného predajcu zakúpili jazdené vozidlo Land Rover, odporúčame, aby ste budúcu údržbu svojho vozidla zverili jednému z našich servisných partnerov.

 

Vyškolení poradcovia a technici u našich autorizovaných partnerov Land Rover majú rozsiahle skúsenosti, znalosti a schopnosti. A samozrejme pracujú s pokrokovým vybavením v moderných dielňach.

 

Ak zveríte budúce opravy a údržbu autorizovanému partnerovi Land Rover, získate nielen istotu, že na vašom vozidle Land Rover pracujú len kvalifikovaní technici, ale aj mnohé ďalšie výhody.

SLUŽBA PRE VÁŠ SERVIS

O to, aby vaše vozidlo dostávalo v pravidelných intervaloch údržbu u autorizovaného partnera Land Rover, sa stará servisný asistent Land Rover: pravidelne a exkluzívne vás informuje o aktuálnych a lákavých ponukách a pohodlne e-mailom vám pripomína blížiaci sa termín servisnej prehliadky. Zaregistrujte sa tu a získajte službu servisného asistenta.

PRED SERVISOM A ÚDRŽBOU

Dôverujte profesionálnym servisným poradcom – vysokokvalitným pracovníkom vášho autorizovaného servisného partnera Land Rover, ktorým leží na srdci dobro vášho vozidla. Všetci servisní poradcovia absolvujú pravidelné školenia, aby vždy disponovali aktuálnymi vedomosťami a schopnosťami.

ELEKTRONICKÝ KATALÓG NÁHRADNÝCH DIELOV

Autorizovaní servisní partneri majú prístup do nášho neustále aktualizovaného elektronického katalógu náhradných dielov. Do tohto databázového systému môžu pracovníci zadať špecifické údaje o vozidle a presne zúžiť výber len na náhradné diely určené pre vaše vozidlo Land Rover. Tým sa zabráni chybným objednávkam dielov určených pre iné modelové varianty alebo modelové ročníky.

GLOBÁLNY SYSTÉM SKLADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Ak potrebujete objednať náhradný diel pre svoje vozidlo Land Rover, všetci servisní partneri majú prístup do nášho globálneho systému skladového hospodárstva. V prípade, že diel nie je na sklade, pomocou tohto systému je možné diel vyhľadať a objednať inde.

DIAGNOSTICKÉ SYSTÉMY

Land Rover vyrába vysokokvalitné a technologicky vyspelé vozidlá, ktoré vám dlhé roky prinášajú neporovnateľné potešenie z jazdy. Ak by sa však vášmu vozidlu stalo niečo neočakávané, naši servisní partneri používajú pokročilé diagnostické systémy, ktoré dokážu komunikovať s vozidlom, vďaka čomu je možné rýchlo odhaliť a odstrániť príčinu poruchy. Okrem toho poskytujú servisných technikom pokyny na riešenie problému, aby mohli rýchlo a efektívne vykonať potrebné práce.

POČAS SERVISU A ÚDRŽBY

Pri všetkých prácach na vašom vozidle Land Rover sa používajú správne nástroje a správne procesy. Technici dodržiavajú presne definované postupy, ktoré zaručujú správne vykonanie všetkých prác. Mnohé z používaných nástrojov boli vyvinuté špeciálne pre práce na vozidle značky Land Rover. Vďaka tomu existuje pre každú úlohu ten správny pracovný nástroj. Nesprávna montáž či škody na vozidle sú tak do veľkej miery vylúčené.

KVALIFIKOVANÍ TECHNICI

Servis a údržba vyžadujú skúsenosti, odborné znalosti a prvotriedne schopnosti. Na vašom vozidle Land Rover môžu pracovať len kvalifikovaní technici. Neustále sa školia v používaní špeciálnych nástrojov, technického vybavenia a vo vykonávaní pracovných postupov, ktoré potrebujú pre svoju prácu. Okrem toho majú rýchly prístup k profesionálnej technickej podpore zo strany vývojových a produktových konštruktérov automobilky Land Rover.

POUŽÍVANIE ORIGINÁLNYCH NÁHRADNÝCH DIELOV A ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA

Náhradné diely a príslušenstvo značky Land Rover spĺňajú naše prísne požiadavky kladené na bezpečnosť a spoľahlivosť. Predstavujú ideálne riešenie pre servisné a údržbové práce, pričom sa na ne vzťahuje záruka, keď sa zakúpia u autorizovaného servisného partnera alebo ich tento poskytne.

Prehľadné vyúčtovanie
Land Rover prehľadným spôsobom vyúčtuje všetky práce vykonané na vašom vozidle. U nás vás na faktúre nečakajú žiadne skryté náklady ani nepríjemné prekvapenia. Pracovníci našich servisných partnerov vám ochotne odpovedia na všetky otázky týkajúce sa jednotlivých účtovných položiek.

Záručná ochrana
Na všetky servisné práce vykonané autorizovanými servisnými partnermi sa vzťahuje vaša záruka na vozidlo (ak sa práce uskutočnia v rámci záručnej lehoty). Okrem toho poskytujeme záruku na všetky originálne náhradné diely použité pri týchto prácach.

Istota Land Rover
Ak pravidelnú údržbu svojho vozidla zveríte autorizovanému servisnému partnerovi, dôkazom toho bude kompletne vyplnená servisná knižka. Pozitívne to ovplyvní nielen stav vášho vozidla, ale aj jeho hodnotu pri opätovnom predaji.

Ďalšie výhody
Ak sa rozhodnete zveriť všetky budúce opravy a údržbu autorizovanému servisnému partnerovi Land Rover, získate nielen istotu, že na vašom vozidle Land Rover pracujú iba kvalifikovaní technici, ale aj množstvo ďalších výhod.

Aktuálne informácie o produktoch
Každý majiteľ vozidla Land Rover je súčasťou globálnej komunity nadšencov, ktorí jazdia na mimoriadne výkonných terénnych vozidlách. Automobilka Land Rover informuje zákazníkov svojich servisných partnerov o nových produktoch a vývoji.

Pravidelne vykonávame prieskumy spokojnosti medzi majiteľmi vozidiel Land Rover a zákazníkmi našich servisných partnerov. Vaše podnety a kritika nám pomáhajú neustále vylepšovať naše produkty a služby.

Vylepšenia vozidla a aktualizácie softvéru
Land Rover môže v rámci servisných prác vykonávať aj určité aktualizácie z dôvodu ďalšieho vylepšovania našich modelov. Diagnostické systémy používané u servisných partnerov preverujú prostredníctvom dialógu bezchybnosť fungovania elektrických systémov vášho vozidla. V prípade potreby dokáže diagnostický systém aktualizovať softvér riadiacich modulov vášho vozidla na najnovšiu úroveň.

Angažovaný servis aj pre staršie vozidlá
Zatiaľ čo váš Land Rover prekonáva roky a kilometre, starajú sa naši servisní partneri o to, aby sa mu dostalo rovnako dôkladnej starostlivosti ako zamlada. Kvalifikovaní technici vedia ako udržať vás Land Rover vizuálne aj technicky vo forme – bez ohľadu na jeho vek.