TESTOVANIE VOZIDIEL SLÚŽI AKO POMÔCKA NA POCHOPENIE SKUTOČNÉHO SVETA, ROVNAKO AKO MAPY SLÚŽIA AKO NÁVOD NA POCHOPENIE CESTY. A AKO SA VYLEPŠUJÚ MAPY – PRECHOD OD ABECEDNÝCH ZOZNAMOV K SATELITNEJ NAVIGÁCII A SÚČASNE ZROZUMITEĽNEJŠIE NAVÁDZANIE –, NOVÉ TESTY WLTP A RDE, Z HĽADISKA SPOTREBY PALIVA A EMISIÍ, POSKYTUJÚ LEPŠÍ PREHĽAD PRI KÚPE NOVÉHO VOZIDLA.

Od septembra 2018 bude platiť nový európsky štandard WLTP (celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá). WLTP nahradí súčasný štandard NEDC (nový európsky jazdný cyklus), podľa ktorého sa uvádzajú hodnoty spotreby paliva benzínových, naftových, elektrických a hybridných vozidiel. Pri kúpe nového vozidla vám tieto informácie poskytnú pravdivejší obraz o vzdialenosti, ktorú v reálnych podmienkach prejdete na jednu nádrž (alebo jedno nabitie).

V prípade vozidiel so zážihovým či vznetovým motorom a hybridným pohonom (MHEV alebo PHEV) sa okrem spotreby paliva budú uvádzať tiež hodnoty emisií. V prípade elektrických vozidiel sa okrem dojazdu budú uvádzať hodnoty spotreby energie. Testy, ktoré tieto údaje poskytnú, budú zavedené pre všetky vozidlá od septembra 2018.

My sa nezmeníme – vozidlá Jaguar s výnimočným výkonom a najnovšími technológiami naďalej zostanú príkladom najvyberanejšieho dizajnu a najlepších konštrukčných riešení. Nové hodnoty len skrátka lepšie poukážu na skutočný zážitok, ktorý naše motory a pohonné jednotky poskytujú.

Účelom nových testov je poskytovať presnejší obraz o súčasnej technológii motorov. Štandard NEDC sa naposledy aktualizoval v roku 1997, keď začala byť všeobecne dostupná prvá generácia moderných hybridných vozidiel. Prešlo dvadsať rokov a okrem vozidiel typu PHEV a MHEV sú na cestách aj elektrické vozidlá ako náš Jaguar I‑PACE. Testy podľa NEDC nie sú navrhnuté pre takéto typy vozidiel, WLTP ich však zohľadňuje.

Jedným zo spôsobov, ako riešiť nedostatky postupu NEDC, je rozšírené testovanie. Testy NEDC trvali približne 20 minút. Nové testy WLTP budú mať dĺžku 30 minút a okrem samotného vozidla sa bude testovať aj vplyv voliteľnej výbavy, napríklad príslušenstva montovaného vo výrobe.

Tieto testy však slúžia len ako počiatočný prehľad. Na používanie v reálnych podmienkach vplýva množstvo faktorov vrátane terénu, podnebia a vášho jazdného štýlu. V septembri 2019 pribudnú po zavedení nových cestných textov ďalšie údaje. Budú merať množstvo oxidov dusíka (NOx), pevných častíc a ďalších výfukových emisií.

WLTP sa bude od štandardu NEDC líšiť v tom, že poskytne dodatočné informácie, ktoré vám pomôžu urobiť pri kúpe vozidla informované rozhodnutie. Nové testy sú náročnejšie a vo vzťahu k starším hodnotám nepôjde o porovnanie jedna k jednej. Hodnoty spotreby paliva a emisií oxidu uhličitého (CO2) podľa WLTP budú presnejšie, v porovnaní s hodnotami NEDC sa však budú javiť vyššie, podobne pri elektrických vozidlách sa pri porovnaní bude ich dojazd zdať kratší.

KEDY NADOBUDNE ÚČINNOSŤ PRECHOD NA ŠTANDARD WLTP?

Všetky úplne nové vozidlá vyrobené po septembri 2017 sa testujú podľa postupu WLTP. EÚ však zaviedla prechodné obdobie, čo znamená, že spolu s ostatnými výrobcami vozidiel budeme povinní testovať už existujúce modely podľa týchto nových štandardov až od septembra 2018. Nový štandard bude platiť v krajinách EÚ a tiež vo Švajčiarsku, Turecku, Nórsku, Lichtenštajnsku a Izraeli.

V septembri 2018 začne byť v uvedených krajinách povinné tiež testovanie emisií pri skutočnej jazde (RDE). Testy RDE budú merať emisie pevných častíc a oxidu dusičitého (NO2) priamo na cestách. Už teraz spĺňame nízke hodnoty prahových limitov emisnej normy EU6d RDE. Od roku 2020 sa budú v EÚ a ďalších krajinách, ktoré prijali nový štandard, uvádzať nové hodnoty podľa testov WLTP a RDE.

VIAC PRÍBEHOV

Range Rover Start and Stop Button Features

DEF/ADBLUE

Čo je to kvapalina DEF/AdBlue? Ako by ste ju mali používať vo svojom vozidle?

Range Rover Running on the road

BENZÍN/NAFTA

Benzín alebo nafta? Vyberte si, čo vám najviac vyhovuje.

View from driver's seat over the winding road in the mountain

VLASTNÍCTVO

Podpora majiteľov vozidiel Land Rover.