Naša 4hodinová záruka
Vo väčšine prípadov vyrieši technik vyškolený spoločnosťou LR problém na mieste. Pokiaľ to ale nie je možné, dopravíme vaše vozidlo k niektorému zo zmluvných partnerov.

Pokiaľ nie je možné vaše vozidlo opraviť do 4 hodín, ponúkneme Vám aleternatívne riešenie prispôsobené vašim potrebám:

Pokiaľ chcete pokračovať v ceste alebo sa vrátiť domov, zaistíme vhodný spôsob prepravy a prevezmeme náklady.

Pokiaľ sa nachádzate vo vzdialenosti väčšej ako 80 km od vášho bydliska a chceli by ste prenocovť v hoteli, spoločnosť LR uhradí náklady na pobyt vám i vašim spolucestujúcim. V prípade, že vozidlo nie je možné opraviť do 24 hodín.

Jeden telefonát, pokiaľ ste kdekoľvek
V prípade núdze volajte službu LR Assistance. Naše operačné stredisko so skúseným personálom ovládajúcim niekoľko jazykov je k dispozícii 24 hodín denne, každý deň v roku.

Pre spojenie so službou LR Assistance jednoducho vytočte číslo zodpovedajúcej zeme prvej registrácie vášho vozidla.