SPÄTNÝ ODBER A RECYKLÁCIA

Spoločnosť Jaguar Land Rover vytvorila komplexný plán, aby splnila právne predpisy Európskej únie týkajúce sa vozidiel na konci životnosti (ELV).

Smernica ELV vyžaduje, aby výrobcovia a dovozcovia motorových vozidiel prevzali na konci životnosti naspäť všetky predané vozidlá a štartovacie akumulátory vozidiel (bez ohľadu na dátum prvej registrácie vozidla) a zaistili, že sa s nimi bude zaobchádzať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Všetci výrobcovia akumulátorov vo Veľkej Británii sú zaregistrovaní v rámci iniciatívy na zvýšenie podielu vyzbieraných/recyklovaných akumulátorov, aby sa zabránilo vyvážaniu akumulátorov na skládky/spaľovaniu akumulátorov všetkých typov, najmä typov používaných v automobilovom priemysle. Zákaz začal vo Veľkej Británii platiť 1. januára 2010.

Spoločnosť Jaguar Land Rover je registrovaná ako výrobca akumulátorov pod registračným číslom BPRN00706.

Nariadenia týkajúce sa konca životnosti vozidiel:

– Vrátenie je bezplatné pre posledného registrovaného majiteľa a platí pre všetky osobné vozidlá s maximálne deviatimi sedadlami a s celkovou prípustnou hmotnosťou do 3,5 tony.
– Majiteľ sa bude musieť pred vydaním osvedčenia o likvidácii preukázať, že má právo nakladať s vozidlom.

Podmienky na vrátenie vozidla:
Vozidlo:

– musí byť úplne kompletné, musí obsahovať dôležité diely vrátane motora, prevodovky, karosérie, kolies a katalyzátora (ak bol súčasťou výbavy), Poznámka: Akumulátory, ktoré prestanú fungovať v priebehu záručnej lehoty na vozidlo, je potrebné spracovať podľa normálneho záručného procesu vrátenia, o ktorý sa postará predajca Land Rover.
– nesmie obsahovať dodatočný odpad (napríklad záhradný/domový odpad, ďalšie pneumatiky atď),
– je potrebné dopraviť do zariadenia na spätný odber určeného výrobcom.

Úplný zoznam „zariadení na spätný odber*“ vám poskytne predajca.

Podmienky vrátenia štartovacích akumulátorov:
Keď primárny štartovací akumulátor vo vašom vozidle dosiahne koniec svojej životnosti, môžete ho buď vrátiť predajcovi Jaguar Land Rover (pri nákupe alebo montáži nového akumulátora), alebo ho odovzdať do jedného z nasledujúcich recyklačných zariadení:

– centrum občianskej vybavenosti a recyklácie,
– programy miestnych úradov na zber akumulátorov,
– autorizované zariadenia na spracovanie vozidiel na konci životnosti,
– autorizované miesta na recykláciu kovov.