GARANCIA

Bezpečnosť pre váš Land Rover
Prvých päť rokov (alebo 150 000 km, podľa toho, čo nastane skôr)* po zakúpení vášho Land Roveru, si budete užívať všetky výhody komplexnej záruky výrobcu. Ak by bolo potrebné diel opraviť alebo vymeniť z dôvodu výrobnej chyby, potrebné práce sa vykonajú bezplatne s použitím originálnych dielov Land Rover v autorizovanom servise Land Rover. Ak chcete získať ďalšie informácie o záruke, kontaktujte svojho miestneho predajcu . * Platí od odovzdania vozidla alebo prvej registrácie 1. júla 2023, podľa toho, čo nastane skôr.

Náhradné diely a príslušenstvo
Záruka znamená, že ak by bolo potrebné opraviť alebo vymeniť súčiastku, všetky práce na to potrebné vykoná servis Land Rover bezplatne po uplynutí tejto záruky. Táto záruka sa vzťahuje na všetky originálne diely alebo príslušenstvo zakúpené u autorizovaného predajcu Land Rover.

Príslušenstvo montované na nové vozidlo
Ak bolo vaše nové vozidlo vybavené originálnym príslušenstvom Land Rover v autorizovanom servise Land Rover, budú sa na tieto diely vzťahovať rovnaké podmienky a záručná doba ako na záruku výrobcu. Vozidlo sa považuje za „nové“ ak neuplynulo viac ako jeden mesiac od dátumu kúpy alebo má najazdených sto míľ alebo menej, podľa toho, čo platí v danom čase.

Termíny a podmienky
Všetky diely a príslušenstvo našich vozidiel spĺňajú vysoké štandardy, ktoré Land Rover kladie na bezpečnosť a spoľahlivosť každého vozidla. Z tohto dôvodu dôrazne odporúčame, aby ste svoje vozidlo vybavovali iba originálnymi dielmi a príslušenstvom Land Rover. Ostatné diely a príslušenstvo vozidla neboli testované a schválené spoločnosťou Land Rover. Nemôžeme teda posúdiť kvalitu týchto dielov. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené dielmi alebo príslušenstvom, ktoré nie sú originálnymi dielmi alebo príslušenstvom Land Rover.

Záruka na lak
Ak by bolo potrebné opraviť lak, všetky potrebné práce vykoná autorizovaný servis Land Rover bezplatne po uplynutí tejto záruky. Táto záruka trvá tri roky a je platná odo dňa prevzatia vášho nového Land Roveru bez ohľadu na počet najazdených kilometrov.

Záruka proti prehrdzaveniu
Ak je ktorákoľvek časť karosérie vášho Land Roveru skorodovaná alebo zhrdzavená, príslušné diely bezplatne opraví alebo vymení autorizovaný servis Land Rover. Pokrytie zahŕňa obdobie šiestich rokov odo dňa prevzatia vášho nového Land Roveru bez ohľadu na počet najazdených kilometrov a dokonca aj v prípade zmeny vlastníka.

Asistenčná služba
Land Rover Assistance je komplexný asistenčný program pre prvé tri roky od prvej registrácie. Program vám ponúka spoľahlivú podporu v núdzových situáciách, napríklad v dôsledku technickej závady, nehôd alebo menších problémov, ako sú prasknuté pneumatiky. Nech už je problém akýkoľvek, vždy sa môžete spoľahnúť na našu asistenčnú službu. V každej situácii a všade. Autorizovaný technik Land Rover zvyčajne dokáže vyriešiť väčšinu problémov na mieste. Ak to nie je možné, odvezieme vaše vozidlo do autorizovaného servisu Land Rover a postaráme sa o vašu mobilitu. V prípade potreby vám samozrejme zaplatíme aj za ubytovanie v hoteli.* Ďalšie informácie nájdete v príručke záručného servisu alebo kontaktujte autorizovaný servis Land Rover. *Platia podmienky asistenčnej služby.