ČO JE TO VÝFUKOVÁ KVAPALINA PRE VZNETOVÉ MOTORY/ADBLUE®?

Výfuková kvapalina pre vznetové motory (DEF), známa aj pod názvom AdBlue®, je netoxická, bezfarebná a nehorľavá kvapalina bez zápachu. Nachádza sa vo vyhradenej nádrži vo vozidle a vstrekuje sa do výfukového systému kvôli čisteniu výfukových plynov. Technológia selektívnej katalytickej redukcie (SCR) je vo výbave všetkých vozidiel Land Rover so vznetovým motorom od modelového ročníka 2016. Vďaka nej vozidlá Land Rover spĺňajú emisné limity EURO 6 – až 90-percentným znížením hladiny oxidov dusíka (NOx), ktoré vychádzajú z výfukového systému. Okrem novej generácie katalyzátora vyžaduje technológia SCR aj používanie DEF.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

AKO ZISTÍM, KOĽKO JE V NÁDRŽI DEF/AdBlue®?

 •  

  Vzdialenosť do ďalšieho doplnenia DEF možno kedykoľvek zobraziť v centre hlásení na prístrojovej doske*. Postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

  1. Zapnite zapaľovanie, ale neštartujte motor (skontrolujte, či sa vo vnútri vozidla nachádza platný inteligentný kľúč a nestláčajte brzdový pedál. Tlačidlo START/STOP podržte stlačené, kým sa nerozsvietia výstražné kontrolky na prístrojovej doske.)

  2. Stlačením tlačidla OK na volante zobrazte hlavné menu (pri niektorých modeloch opakovane stláčajte tlačidlo OK, kým sa nezobrazí položka „Driver Assistance“ (asistenčné systémy pre vodiča)).

  3. Pomocou tlačidla so šípkou nadol na volante prejdite nadol a zvýraznite položku „Vehicle Info“ (informácie o vozidle).

  4. Press the OK button to confirm selection

  5. Prejdite nadol a zvýraznite položku „Diesel Exhaust Fluid“ (výfuková kvapalina vznetového motora) (pri niektorých modeloch sa zobrazí položka „Next Service“ (nasledujúci servis)).

  6. Výber potvrďte stlačením tlačidla OK. Následne sa zobrazí zostávajúca vzdialenosť pre DEF. *Všetky vozidlá nie sú vybavené funkciou na zobrazenie uvedených informácií. Miestny predajca/autorizovaný servis Land Rover vám poskytne vysvetlenie.

AKO ČASTO BY SOM MAL DOPĹŇAŤ DEF/AdBlue®?

 •  

  Spotreba DEF sa môže značne líšiť. Priemerná spotreba môže byť 1 liter/800 km, ale tento údaj sa môže viac ako zdvojnásobiť v závislosti od štýlu jazdy, stavu vozovky a poveternostných podmienok.

ČO SA STANE, AK SA MINIE DEF/AdBlue®?

 •  

  Ak sa vám minie DEF, vaše vozidlo Land Rover nebude možné znova naštartovať po vypnutí motora – ide o legislatívnu požiadavku emisnej normy Euro 6. Do nádrže bude potrebné doplniť minimálne 3,6 litra AdBlue®, aby bolo možné vozidlo naštartovať.

MÔŽEM DOPLNIŤ KVAPALINU DO NÁDRŽE DEF SVOJPOMOCNE?

 •  

  Áno, u miestneho predajcu/v autorizovanom servise Land Rover si môžete zakúpiť 1,89-litrovú fľašu s AdBlue® (nekvapkajúcu) a nádrž doplniť sami. Tieto fľaše boli špeciálne navrhnuté s cieľom jednoduchého používania a zabránenia odkvapkávaniu. Neodporúčame nádrž dopĺňať zo žiadnej inej nádoby. Do nádrže DEF nelejte iné tekutiny DEF alebo kvapalinu DEF, ktorá nespĺňa parametre normy ISO 22241-1 alebo DIN 70070, pretože ohrozíte správne fungovanie vozidla.

  Ak omylom nalejete DEF do palivovej nádrže , NEŠTARTUJTE motor a ihneď zavolajte miestnemu predajcovi Land Rover/asistenčnú službu.

  Nikdy nečerpajte AdBlue® na bežnej čerpacej stanici, pretože stojany majú príliš vysoký prietok, takže by sa poškodila nádrž vozidla na DEF.

  Pokyny na doplnenie nádrže na DEF si prečítajte v príručke majiteľa.

JE DEF/AdBlue® NEBEZPEČNÁ LÁTKA?

 •  

  Hoci DEF nie je nebezpečná kvapalina, pri styku s ľubovoľnou časťou tela alebo pri náhodnom požití si prečítajte pokyny na obale a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa DEF vyleje na lak vozidla, jednoducho ju utrite a oblasť opláchnite mydlovou vodou. DEF však môže znečistiť čalúnenie a oblečenie – ak sa kvapalina DEF rozleje, mali byť ste ju okamžite odstrániť studenou vodou a vlhkou handričkou.

AKO SA USKLADŇUJE DEF/AdBlue®?

 •  

  Kvapalinu DEF vždy skladujte v originálnom obale a dodržiavajte odporúčania výrobcu týkajúce sa skladovania a manipulácie uvedené na fľaši. DEF nikdy neskladujte vo vozidle.

ČO JE TO EURO 6?

Euro 6 je časť európskej legislatívy, ktorej cieľom je vyrábať vozidlá šetrnejšie k životnému prostrediu tým, že sa obmedzia emisie výfukových plynov. Legislatíva stanovuje obmedzenia, aké množstvo oxidov dusíka (NOx) a uhľovodíkových plynov môže emitovať osobné vozidlo na kilometer.

Vozidlá so zážihovými a vznetovými motormi podliehajú rôznym obmedzeniam podľa novej legislatívy Euro 6. Pre vozidlá so vznetovými motormi sa povolená úroveň emisií NOx znížila na 80 mg/km (z úrovne 180 mg/km), zatiaľ čo povolená úroveň emisií uhľovodíkov sa znížila na 170 mg/km (z úrovne 230 mg/km). Povolená úroveň emisií NOx v prípade vozidiel so zážihovým motorom zostáva na hodnote 60 mg/km a povolená úroveň emisií uhľovodíkov zostáva na hodnote 100 mg/km.

Spolu s ďalšími výrobcami automobilov je aj spoločnosť Land Rover zo zákona povinná dodržiavať tieto nové predpisy do nasledujúcich termínov:

Od 1. januára 2015 musia všetky novo predstavené vozidlá spĺňať normu Euro 6. To sa týka všetkých nových modelov na trhu, napríklad: Discovery Sport. Vozidlá, ktoré sú už v predaji, musia spĺňať Euro 6 od 1. septembra 2015, ale:
Jednotlivé vozidlá, ktoré sú už v predaji a ktoré boli vyrobené a odoslané z výroby pred 1. júnom 2015, sa môžu aj naďalej predávať až do 1. septembra 2016. Výrobca však musí v týchto prípadoch požiadať o výnimku.

Podrobnejšie informácie o AdBlue® vám poskytne miestny predajca Land Rover, prípadne si prečítajte informácie v príručke majiteľa.

*Ak sa zníži hladina AdBlue®, v centre hlásení sa zobrazí výstražné hlásenie. Pri najbližšej príležitosti doplňte nádrž na AdBlue®. O doplnenie AdBlue® sa môže postarať aj predajca/autorizovaný servis Land Rover. V prípade potreby možno AdBlue® dolievať z nekvapkajúcej fľaše, ktorú možno zakúpiť u predajcu/v autorizovanom servise Land Rover. Priemerná spotreba AdBlue® je 1 liter/800 km. Spotreba sa však môže značne líšiť v závislosti od štýlu jazdy, stavu vozovky a poveternostných podmienok.

 

AdBlue® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Verband der Automobilindustrie eV. (VDA).