ZDOKONALENÉ MOŽNOSTI

SLUŽBY INCONTROL PRO SERVICES SÚ SÚČASŤOU BALÍKA INCONTROL CONNECT PRO. IDE O NIEKOĽKO ROZŠÍRENÍ NAVIGÁCIE, INFORMAČNO-ZÁBAVNÉHO SYSTÉMU A MOŽNOSTÍ PRIPOJENIA SYSTÉMU INCONTROL TOUCH PRO.

PRI NASTAVOVANÍ SLUŽIEB PRO SERVICES POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV.

AKTIVÁCIA PRIPOJENIA

USB, HDMI and SIM ports

KROK 1

Najskôr musíte podľa pokynov na stránke Vloženie SIM karty vložiť micro SIM kartu.

Connectivity Display Screem

KROK 2

Zobrazte nastavenia pripojenia vášho auta z ponuky všeobecného nastavenia auta a zapnite mobilné dáta. Klepnite na ikonu Nastavenia na ľubovoľnej obrazovke > All Settings (všetky nastavenia) > Features (funkcie) > Connectivity (konektivita) > Mobile Data ON (zapnúť mobilné dáta).

Land Rover Navigation connectivity

KROK 3

Po úspešnom pripojení sa v hornom rohu dotykového displeja zobrazí ikona 3G alebo Wi-Fi. Upozorňujeme, že pripojenie na internet môže v závislosti od sily signálu siete trvať až 2 minúty.

VYTVORENIE PROFILU

DFC profile create step on screen

KROK 1

Pri prvom použití navigácie InControl Touch Pro sa zobrazí výzva na vytvorenie a pomenovanie vášho profilu. Umožňuje uložiť si obľúbené ciele, predchádzajúce jazdy a nastavenia navigácie.

Bottom of the page and select

KROK 2

Po zobrazení výzvy prejdite do spodnej časti stránky a vyberte možnosť Turn on all/Turn on (zapnúť všetky/zapnúť) a zapnite všetky pripojené navigačné funkcie. Patria sem historické modely premávky a informácie o premávke v reálnom čase. Po zvolení možnosti Continue/Cancel (pokračovať/zrušiť) sa vypnú všetky pripojené navigačné funkcie.

VÁŠ NAVIGAČNÝ ÚČET

DFC profile create step on screen

VYTVORENIE ÚČTU

Po vytvorení profilu môžete vytvoriť účet pre navigačný systém InControl Touch Pro. Klepnite na tlačidlo Sign in (prihlásiť sa) na hlavnej obrazovke navigácie. Systém vás na to môže vyzvať pri prístupe k niektorým funkciám, ktoré vyžadujú prihlásenie, vrátane funkcie zdieľania predpokladaného odhadovaného času príchodu, funkcie Cloud Sync alebo navigácie od dverí k dverám.

ACCEPTANCE OF TERMS AND CONDITIONS

PRIJATIE PODMIENOK A USTANOVENÍ

Ak chcete zaregistrovať nový účet, postupujte podľa zobrazených pokynov. Systém vás vyzve, aby ste prijali podmienky a ustanovenia pre navigáciu. Zobrazia sa po zadaní URL adresy do prehliadača.

NASTAVENIE APLIKÁCIÍ LIVE

List of apps on screen

KROK 1

Ak chcete vybrať a používať aplikácie LIVE, na dotykovom displeji Land Rover zvoľte ponuku Extra Features (dodatočné funkcie).

Profile JDX screen

KROK 2

Prihláste sa pomocou e-mailu a hesla do služby InControl Protect Account. Môžete si taktiež zvoliť prezývku a nastaviť PIN kód, aby ste sa mohli prihlasovať bez neustáleho zadávania prihlasovacích údajov. Ak nie ste prihlásení, vaše prihlasovacie údaje sa neuložia.

App updates progress screen bar JDX

KROK 3

Ak sa na karte Update (aktualizácie) zobrazí zelená šípka nadol, znamená to, že sú k dispozícii aktualizácie. V prípade potreby jednoducho zvoľte možnosť Update (aktualizovať).*

PODPORA PRE LAND ROVER INCONTROL

Golden Sunrise at City Center

WEBOVÁ STRÁNKA MY LAND ROVER INCONTROL

Zaregistrujte sa a prihláste sa do aplikácie My Land Rover InControl, aby ste si mohli prispôsobiť svoje preferencie a spravovať funkcie InControl.

Extreme close up of Land Rover badge

PODPORA PRE LAND ROVER INCONTROL

S radosťou vám pomôžeme s akýmikoľvek problémami alebo vám povieme podrobnosti o aplikácii Land Rover InControl.

Williamsburg Bridge Night Pictures

ZMLUVNÉ PODMIENKY

Prístup k zmluvným podmienkam a ustanoveniam Land Rover InControl a dokumentom o ochrane osobných údajov nájdete na lokálnych webových stránkach Land Rover.

** Aby ste videli dokončené aktualizácie, bude možno potrebné vypnúť motor, počkať niekoľko minút a potom znova spustiť motor.

 

Pri zavádzaní systému InControl môžu byť niektoré uvedené funkcie voliteľné a závislé od krajiny alebo pohonnej jednotky. Dostupnosť a úplné podmienky vo vašej krajine vám poskytne miestny predajca Land Rover.
Niektoré funkcie vyžadujú vhodnú SIM kartu s dátovým paušálom, ktorá vyžaduje dodatočné predplatné po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca. Mobilné pripojenie nie je možné zaručiť vo všetkých lokalitách.