TOUCH MAP UPDATER (AKTUALIZÁCIA MÁP)

ČO TO JE TOUCH MAP UPDATER (AKTUALIZÁCIA MÁP)?

 •  

  Touch Map Updater je softvérový nástroj pre PC a Mac. Používa sa na sťahovanie nových údajov o mapách a príslušných informácií pre navigačný systém Touch Navigation.

PREČO SÚ NIEKTORÉ VOĽBY ŠEDÉ (NEAKTÍVNE)?

 •  

  Softvér Touch Map Updater automaticky zisťuje obsah pripojenej SD karty. Dostupnosť určitých volieb a/alebo funkcií môže súvisieť s obsahom SD karty.

PREČO SA UKAZUJE MOJE VIN ČÍSLO V SOFTVÉRI TOUCH MAP UPDATER?

 •  

  Identifikačné číslo vášho vozidla (VIN) je jedinečný identifikátor, priradený každému vyrobenému vozidlu. Váš VIN sa nachádza na doštičke, viditeľnej cez čelné sklo na ľavej strane vozidla. Softvér Touch Map Updater používa váš VIN na autorizáciu neprenosnej licencie pre používanie máp vo vašom vozidle počas procesu aktivácie.

MÁTE NEJAKÉ PODPORNÉ KONTAKTNÉ CENTRUM?

 •  

  Ak potrebujete pomoc, kontaktujte prosím vášho miestneho predajcu.

JE MÔJ TOUCH MAP UPDATER AKTUÁLNY?

 •  

  Touch Map Updater automaticky kontroluje aktualizácie aplikácie vždy keď je spustený.

KTORÝ OPERAČNÝ SYSTÉM PODPORUJE TOUCH MAP UPDATER?

 •  

  Touch Map Updater v súčasnosti podporuje Microsoft Windows verzie 7, 8 a 10 a Mac OS X 10.8 a vyššie.

AKO MÔŽEM SKONTROLOVAŤ, ČI SÚ K DISPOZÍCII NOVÉ AKTUALIZÁCIE MÁP?

 •  

  Použite SD kartu Touch Map so softvérom Touch Map Updater na kontrolu dostupných aktualizácií. Softvér Touch Map Updater automaticky zisťuje dostupné aktualizácie pre zistenú SD kartu a ponúka ich stiahnutie a inštaláciu.

MÔŽEM ZRUŠIŤ PREBIEHAJÚCE SŤAHOVANIE A INŠTALÁCIU?

 •  

  Nie, proces sťahovania a inštalácie musí byť dokončený kompletne, aby ste získali konzistenciu a platnosť obsahu máp na SD karte. Nezatvárajte Touch Map Updater ani nevyberajte SD kartu počas prebiehajúceho procesu sťahovania a inštalácie.

STARŠIE MAPY SA VYMAŽÚ A NOVÉ NAINŠTALUJÚ?

 •  

  Áno, novšie mapy vymažú a nahradia staršie verzie máp.

PREČO TOUCH MAP UPDATER NEMÔŽE NÁJSŤ MOJU SD KARTU?

 •  

  Touch Map Updater registruje iba platnú SD kartu, určenú pre použitie v navigačnom systéme Touch. Žiadne iné SD karty nebudú akceptované. Ak je SD karta poškodená, alebo údaje boli zmenené nejakým iným spôsobom bez použitia softvéru Touch Map Updater, môže to viesť k tomu, že SD karta nebude akceptovaná. Taktiež môžete skontrolovať, či vaše čítacie zariadenie pre SD karty na vašom PC alebo Mac funguje správne.

ČO UROBÍM, AK SOM STRATIL MOJU SD KARTU ALEBO BOLA ZLOMENÁ ALEBO POŠKODENÁ?

 •  

  Budete si musieť objednať novú SD kartu. Kontaktujte prosím svojho predajcu.

PREČO MOJE VOZIDLO NEAKCEPTUJE MOJU SD KARTU?

 •  

  Ak vaša Touch Map SD karta nie je akceptovaná, uistite sa, že táto SD karta je v odomknutom stave (malý prepínač na boku SD karty) a správne vložená do čítačky SD kariet vo vozidle. Ak nie je vložená správne, vypnite zapaľovanie, zatvorte všetky dvere vozidla a zamknite vozidlo na dobu 2 minút a potom ho reštartujte. Ak SD karta ešte stále nie je akceptovaná, skontrolujte obrazovku, či tam nie sú nejaké chybové hlásenia a kontaktujte vášho predajcu aby vám pomohol.

PREČO NIE JE SD KARTE PRIRADENÝ VIN?

 •  

  Táto správa naznačuje, že Touch Map Updater nemohol na karte nájsť identifikačné číslo vozidla (VIN). Kontaktujte prosím vášho predajcu.

MÔŽEM SI NA SD KARTE ULOŽIŤ SVOJE OSOBNÁ DÁTA?

 •  

  SD karta Touch Map sa dodáva iba pre použitie s navigačným systémom Touch Navigation. Táto karta by sa nemala používať na ukladanie iných údajov. Každá zmena obsahu SD karty musí byť vykonaná prostredníctvom softvéru Touch Map Updater. Ukladanie iných údajov na SD kartu alebo vykonávanie nepovolených zmien údajov na SD karte môže spôsobiť problémy s vaším systémom Touch Navigation a môže spôsobiť neplatnosť záruky pre vozidlo.

Pri zavádzaní systému InControl môžu byť niektoré uvedené funkcie voliteľné a závislé od krajiny alebo pohonnej jednotky. Dostupnosť a úplné podmienky vo vašej krajine vám poskytne miestny predajca Land Rover. Niektoré funkcie vyžadujú vhodnú SIM kartu s dátovým paušálom, ktorá vyžaduje dodatočné predplatné po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca. Mobilné pripojenie nie je možné zaručiť vo všetkých lokalitách.

PODPORA PRE LAND ROVER INCONTROL

Golden Sunrise at City Center

WEBOVÁ STRÁNKA MY LAND ROVER INCONTROL

Zaregistrujte sa a prihláste sa do aplikácie My Land Rover InControl, aby ste si mohli prispôsobiť svoje preferencie a spravovať funkcie InControl.

Land Rover Silver Grille

PODPORA PRE LAND ROVER INCONTROL

S radosťou vám pomôžeme s akýmikoľvek problémami alebo vám povieme podrobnosti o aplikácii Land Rover InControl.

Williamsburg Bridge Night Pictures

PODMIENKY A USTANOVENIA

Prístup k zmluvným podmienkam a ustanoveniam Land Rover InControl a dokumentom o ochrane osobných údajov nájdete na lokálnych webových stránkach Land Rover.