WI-FI HOTSPOT (WI-FI PREPOJENIE)

Čo to je Wi-Fi Hotspot (Wi-Fi prepojenie)?

 •  

  Wi-Fi prepojenie zaisťuje 3G/LTE (v závislosti od modelu) Wi-Fi prepojenie vo vašom aute. Wi-Fi prepojenie umožňuje pasažierom pripojiť až 8 zariadení na internet pomocou 3G/LTE pripojenia, zabudovaného v aute. Prepojenie využíva anténu, zabudovanú v streche auta, čo zvyšuje spoľahlivosť nepretržitého pripojenia počas pohybu. Poskytuje lepšie dátové prepojenie (v porovnaní so smartfónom vo vozidle), keďže kovová konštrukcia auta môže obmedzovať príjem dát. Okrem hardvéru, zabudovaného do vozidla si budete musieť kúpiť SIM kartu a vložiť ju do čítačky SIM kariet, ktorá je vo vašom vozidle.

Bude Wi-Fi Hotspot zaisťovať nepretržité Wi-Fi pripojenie počas jazdy?

 •  

  Wi-Fi Hotspot pracuje v sieti mobilných telefónov. Zaistí lepšie dátové pripojenie ako smartfón vo vozidle, ale nebude fungovať v oblasti, kde neexistuje žiadna sieť mobilného operátora.

Potrebujem SIM kartu pre moje Wi-Fi pripojenie?

 •  

  Áno. Tento systém pre fungovanie vyžaduje samostatnú SIM kartu s dostatočným dátovým rozsahom. Tento systém poskytuje mobilný internet v aute pre zariadenia, využívajúce Wi-Fi pripojenie, ako sú mobilné telefóny, tablety a pod. Pracuje veľmi podobne ako systém "3G dongle".

Aký typ SIM karty si mám zaistiť?

 •  

  Potrebuje SIM kartu typu "Data only". Niekedy sa takéto karty nazývajú aj "Internet only SIM" alebo "Mobile broadband SIM". Je to iná SIM karta než je vo vašom mobilnom telefóne. Pre Touch 17MY je požadovaná štandardná 2FF SIM karta, zatiaľ čo pre Touch Pro a Touch 18MY je potrebná 3FF micro SIM karta.

Potrebuje mať moja SIM karta rozsah prenášaných dát?

 •  

  Áno, vaša SIM karta by mala mať rozsah dát aby vaše Wi-Fi prepojenie fungovalo. SIM karty, ktoré majú iba hlasovú službu (aké sa používajú v niektorých mobilných telefónoch) nemôžu prenášať dáta.

Má Jaguar Land Rover preferovaného poskytovateľa SIM kariet?

 •  

  V súčasnosti nemá Jaguar Land Rover preferovaného poskytovateľa prenosu dát. SIM kartu typu "Data only" môžete získať z celého radu zdrojov. Dátové SIM karty a rozsahy prenosu dát sú k dispozícii od všetkých významných poskytovateľov mobilných služieb.

Môžem využiť dáta z balíka, ktorý už mám na mobilnom telefóne?

 •  

  To závisí od poskytovateľa mobilných služieb a od balíka, aký máte. Niektorí poskytovatelia ponúkajú "shared plans" (zdieľané balíky) kde môžete získať dodatočnú SIM kartu pre vaše Wi-Fi pripojenie a pridať ju do vášho zdieľaného balíka. Znamená to, že vaše Wi-Fi pripojenie a váš mobil spotrebovávajú dáta zo zdieľaného balíka a dostanete iba jednu faktúru.

Môžem si objednať Wi-Fi prepojenie samostatne, alebo je prepojené s inými voľbami?

 •  

  V súčasnosti je Wi-Fi prepojenie funkcia, previazaná so systémom Connect/Connect Pro. Wi-Fi prepojenie môže byť špecifikované iba vo vozidlách, ktoré sú vybavené systémom Connect/Connect Pro.

V akom type sietí pracuje Wi-Fi prepojenie?

 •  

  Wi-Fi prepojenie pracuje v sieťach 3G/LTE

INCONTROL REMOTE PREMIUM (DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE INCONTROL - PRÉMIOVÁ VERZIA)

Ako si predplatím prémiovú verziu diaľkového ovládania?

 •  

  Pre prístup k funkciám prémiovej verzie diaľkového ovládanie je potrebné si predplatiť "Connect Pro". V súčasnosti je možné mať Connect Pro na vašom vozidle iba v prípade, ak ste si ho zvolili pri objednávke vozidla.

Čo to je funkcia "Beep and Flash" (Zapípaj a zablikaj)?

 •  

  Funkcia "Zapípaj a zablikaj" vám umožní ľahko a rýchlo lokalizovať vaše vozidlo. Po stlačení tlačidla “Beep & Flash” (Zapípaj a zablikaj)" na základnej obrazovke aplikácie diaľkového ovládania InControl na smartfóne sa zapnú tlmené predné reflektory, výstražné svetlá a zvukové upozornenie.

Čo to je funkcia diaľkového zamknutia (Remote Lock)?

 •  

  Funkcia diaľkového zamknutia umožňuje diaľkovo uzamknúť vaše vozidlo kliknutím na tlačidlo. Aby vaša požiadavka bola akceptovaná, budete musieť zadať váš PIN v systéme InControl. Stlačenie tlačidla "Lock" (Zamkni) na obrazovke zabezpečenia vozidla (Vehicle Security) v aplikácii diaľkového ovládania na smartfóne jednoducho zamkne dvere (tak že vozidlo bude ešte stále možné otvoriť z vnútornej strany), zapne alarm, sklopí spätné zrkadlá a zatvorí okná.

V prípade verzie F-TYPE Convertible, stiahne diaľkové zamknutie aj strechu?

 •  

  Nie, diaľkové zamknutia nezatvorí strechu na verzii automobilu F-TYPE Convertible roof.

Čo je funkcia diaľkového odomknutia (Remote Unlock)?

 •  

  Funkcia diaľkového odomknutia umožňuje po kliknutí na tlačidlo na diaľku odomknút dvere vodiča na vašom vozidle. Aby vaša požiadavka bola akceptovaná, budete musieť zadať váš PIN v systéme InControl. Stlačenie tlačidla "Unlock" (Odomkni) na obrazovke zabezpečenia vozidla (Vehicle Security) v aplikácii diaľkového ovládania na smartfóne vyklopí spätné zrkadlá, zapne tlmené svetlá a spôsobí že výstražné svetlá dvakrát zablikajú. Z bezpečnostných dôvodov sa dvere vodiča automaticky znovu zamknú, ak nie sú otvorené do 45 sekúnd.

Čo robí funkcia diaľkového ovládania klímy (Remote Climate)?

 •  

  Funkcia diaľkového ovládania klímy vám v závislosti od špecifikácie vozidla umožňuje diaľkovo prevetrať, ochladiť alebo zohriať vaše vozidlo prostredníctvom stránky "Remote Climate" (Diaľkové ovládanie klímy) v aplikácii diaľkového ovládania InControl na smartfóne.

Prečo dostávam chybové hlásenie, keď si vyžiadam prevádzku diaľkového ovládania InControl na smartfóne?

 •  

  Prevádzka aplikácie diaľkového ovládania InControl na smartfóne bude možná iba v prípade, keď je splnený rad nutných podmienok. Vozidlo skontroluje tieto podmienky predtým, než spracuje požiadavku na diaľkové ovládanie. Ak niektorá z týchto podmienok nie je splnená, v aplikácii diaľkového ovládania InControl na smartfóne sa objaví chybové hlásenie, ktoré vás informuje o špecifickej príčine chyby.

Čo robí funkcia Alarm Reset (Reštartovanie alarmu)?

 •  

  Funcia reštartovania alarmu vám umožňuje z vášho telefónu reštartovať alarm keď vydáva zvukový signál. Ak sa na vašom vozidle spustí alarm, v aplikácii diaľkového ovládania InControl na smartfóne sa objaví okno, kde máte možnosť alarm reštartovať. Alarm je taktiež možné reštartovať cez obrazovku zabezpečenia vozidla (Vehicle Security).

Ako funguje diaľkové ovládanie klímy?

 •  

  V závislosti od špecifikácie vozidla a trhu vám aplikácia diaľkového ovládania InControl na smartfóne poskytne možnosť upraviť si podmienky vo vašom vozidle prostredníctvom funkcie Engine Start (Naštartovanie motora) alebo funkcie Fuel Fired Heater (Vykurovanie vozidla). Ak máte vozidlo s automatickou prevodovkou, použije sa motor na úpravu podmienok vo vozidle. Na obrazovke diaľkového ovládania klímy v aplikácii diaľkového ovládania InControl na smartfóne si môžete zvoliť výslednú teplotu a potom budete môcť diaľkovo naštartovať motor stlačením tlačidla "Engine Start" a zadaním vášho PIN čísla pre systém InControl. Treba si uvedomiť, že niektoré krajiny môžu zakázať alebo obmedziť používanie funkcie diaľkového naštartovania motora. Musíte poznať a dodržiavať všetky miestne právne predpisy v každej krajine, v ktorej chcete používať, alebo používate funkcia diaľkového naštartovania motora. Tu si môžete prečítať naše podmienky a stratégiu systému InControl [potrebné je pridať prepojenie na webovú stránku]. Ak máte vozidlo s manuálnou prevodovkou a vozidlo je vybavené možnosťou "Park Heat" (Vykurovanie pri parkovaní), budú podmienky vo vozidle upravené pomocou palivového ohrievača. Na obrazovke diaľkového ovládania klímy v aplikácii diaľkového ovládania InControl na smartfóne budete môcť upraviť podmienky vo vašom vozidle stlačením tlačidla "Start" a zadaním vášho PIN čísla pre systém InControl. Vozidlo sa potom automaticky rozhodne, či zohrievať alebo vetrať v závislosti od aktuálnej teploty okolitého prostredia. Diaľkové ovládanie klímy bude fungovať s použitím palivového ohrievača a to iba v prípade, že vozidlo je vybavené voľbou Park Heat (Vykurovanie pri parkovaní), ktorú si musíte kúpiť samostatne.

Čo robí funkcia Wake Up (Zobudiť)?

 •  

  Kvôli šetreniu výkonu batérie sa niektoré menej podstatné funkcie diaľkového ovládania InControl vypnú keď vozidlo nie je používané po dobu 4 dní (napríklad ak idete na dovolenku). Funkcie diaľkového ovládania InControl na smartfóne sa automaticky obnovia pri nasledujúcej jazde vozidla. Funkcia Wake Up (Zobudiť) vám umožní naplánovať "zobudenie" týchto funkcií na vašom vozidle. Diaľkové ovládanie InControl môže byť naprogramované tak, že sa spustí pri termíne, ktorý ste zadali prostredníctvom obrazovky Vehicle Wake Up (Zobudenie vozidla) v aplikácii diaľkového ovládania InControl na smartfóne. Všetky funkcie diaľkového ovládania InControl budú od tohoto termínu v prevádzke.

Prečo sú niektoré / všetky z funčných tlačidiel diaľkového ovládania InControl v mojej aplikácii diaľkového ovládania InControl na mojom smartfóne šedé?

 •  

  V aplikácii diaľkového ovládania InControl na smartfóne môžu byť niektoré funkcie zablokované, keď sa zistia okolnosti, ktoré zakazujú použitie takýchto funkcií. Ak sa pokúsite použiť takúto zablokovanú funkciu, objaví sa chybové hlásenie, ktoré vám vysvetlí, prečo príslušné tlačidlo nie je momentálne k dispozícii, napríklad:

  Motor už beží

  Nie je k dispozícii pripojenie na internej

  Vyskytla sa konfliktná požiadavka

  Alarm vozidla bol aktivovaný. V takomto prípade bude k dispozícii iba funkcia reštartovania alarmu (Alarm Reset)

  Doba prevádzky diaľkového ovládania klímy bola prekročená.

  Ak vozidlo nejazdí, môže byť funkcia diaľkového ovládania klímy použitá iba počas obmedzenej doby. Funkcia diaľkového ovládania klímy sa nebude aktivovať, ak táto doba bola prekročená. Časovač sa vynuluje keď sa vozidlo vydá na ďalšiu jazdu.

Prečo dostávam chybové hlásenie, keď si vyžiadam prevádzku diaľkového ovládania klímy?

 •  

  Pre funkciu diaľkového ovládania klímy musia byť splnené nasledujúce podmienky, inak sa objaví chybové hlásenie:

  Vozidlo musí byť schopné "zatiahnuť" parkovaciu brzdu.

  Teplota vozidla musí byť v rozsahu od -30°C do +117°C.

  Na požadovanom systéme vozidla nebola zistená chyba.

  Okrem toho diaľkové ovládanie klímy nebude fungovať, ak:

  je vozidlo odomknuté

  okno, dvere, kufor alebo kapota sú otvorené

  výstražné svetlá sú zapnuté

  vozidlo niekto používa, t.j. osoba vo vnútri vozidla manipuluje s dôležitými systémami, ako je napríklad brzdový pedál, plynový pedál alebo štartovacie tlačidlo.

Prečo moja funkcia klímy ukazuje inú teplotu než ktorú som nastavil pomocou diaľkového ovládania na smartfóne?

 •  

  Keď naštartujete vozidlo po použití funkcie diaľkového ovládania klímy z aplikácie na smartfóne, nastavenie klímy sa predefinuje naspäť na nastavenie teploty, aké bolo pri poslednom cykle vozidla, takže teplota vo vozidle nebude synchronizovaná s hodnotou v aplikácii.

APPLE WATCH

Ako dostanem aplikáciu na moje Apple Watch?

 •  

  Keď už máte stiahnutú aplikáciu Land Rover InControl na svojom smartfóne, postupujte podľa pokynov Apple o tom ako stiahnuť aplikácie na Apple Watch na webovej stránke https://support.apple.com/HT204784

Prečo nemôžem nájsť funkciu Jazdy na mojej aplikácii diaľkového ovládania na Apple Watch?

 •  

  Funkcia Jazdy je k dispozícii iba v aplikácii diaľkového ovládania InControl na vašom iPhone, alebo cez webový portál My Land Rover InControl.

Čo sa stane, keď spustím diaľkové ovládanie klímy z aplikácie pre Apple Watch?

 •  

  Z vášho Apple Watch môžete nastaviť a prispôsobiť teplotu vo vašom vozidle. Z bezpečnostných dôvodov, ak vaše vozidlo nie je zamknuté pri aktivácii diaľkového ovládania klímy z aplikácie pre diaľkové ovládanie na vašom Apple Watch, vaše vozidlo sa automaticky zamkne predtým než sa naštartuje motor.

APLIKÁCIE INCONTROL

Čo sú to aplikácie systému InControl?

 •  

  Aplikácie systému Land Rover InControl predstavujú pre vozidlo optimalizovaný, interaktívny súbor dobre známych aplikácií na informačnej obrazovke vášho vozidla prostredníctvom vyhradeného USB portu. Po pripojení vznikne prostredníctvom dotykovej obrazovky vozidla na prístrojovej doske prístup ku komplexnému súboru aplikácií, umožňujúcich streaming médií, služby na báze cloudu, lokalizačné a ďalšie služby.

Ako si môžem kúpiť aplikácie systému InControl?

 •  

  Aplikácie InControl sú súčasťou balíka InControl Pack a musia byť zvolené pri objednávke vozidla, keďže hardvér môže byť namontovaný iba v továrni.

Môžem si kúpiť aplikácie InControl pre moje súčasné vozidlo?

 •  

  V súčasnosti je možné mať aplikácie InControl iba na novom vozidle. Sú súčasťou balíka InControl Pack a musia byť zvolené pri objednávke vozidla, keďže hardvér môže byť namontovaný iba v továrni. Iné možnosti v budúcnosti sa skúmajú

Kúpil som si jazdené auto Land Rover, ktoré má aplikácie InControl zabudované. Môžem k nim pripojiť môj smartfón?

 •  

  Áno. Jednoducho si nainštalujte aplikácie InControl na vašom smartfóne a funkcie aplikácií InControl budú úplne k dispozícii.

Môžem si stiahnuť aplikácie, ktoré sú k dispozícii pre iné regióny?

 •  

  Zmenou regiónu pod voľbou "Options" (Voľby) v aplikácii na smartfóne si môžete pozrieť aplikácie, ktoré sú k dispozícii pre používateľov v iných regiónoch. Budete si však môcť stiahnuť iba tie aplikácie, ktoré sú k dispozícii tiež vo vašom regióne.

  Poznámka: dostupnosť aplikácie nezaručuje, že budú k dispozícii vaše jazykové preferencie.

Koľko stoja aplikácie InControl ?

 •  

  Jedným vedľajším nákladom systému aplikácií InControl Apps je to, že hardvér musí byť namontovaný v továrni. Preverte si u svojho dílera, koľko by to stálo. Aplikácia InControl App je k dispozícii bezplatne na Google Play aj na Apple App Store. Niektoré aplikácie tretích strán môžu vyžadovať zakúpenie alebo predplatné.

Môžem mať aplikácie InControl na hociktorom vozidle značky Land Rover?

 •  

  Aplikácie InControl sú súčasťou balíka InControl Pack a musia byť zvolené pri objednávke vozidla, keďže hardvér môže byť namontovaný iba v továrni. Pozrite sa u svojho miestneho dílera aké typy vozidiel sú k dispozícii.

Čo potrebujem predtým, než môžem využívať aplikácie InControl?

 •  

  Potrebujete vozidlo, ktoré je vybavené aplikáciami InControl, podporovaný smartfón a USB kábel, ktorý ste dostali spolu s telefónom. Jednoznačne sa odporúča, aby náhradné káble boli kúpené od výrobcu vášho mobilu, napr. iPhone Lightning káble od firmy Apple inc.

Aký je rozdiel medzi systémami CarPlay, Android Auto a InControl Apps? Môžem si zvoliť, ktorý systém budem používať?

 •  

  Android Auto je automobilový integračný systém pre smartfóny od Google, CarPlay je od Apple a InControl Apps je systém JLR, ktorý je kompatibilný s operačným systémom iOS aj Android.

Sú tablety podporované?

 •  

  V súčasnosti nie sú.

Je môj handset kompatibilný s aplikáciami InControl?

 •  

  Navštívte stránku pre vlastníkov www.landrove.ca a postupujte podľa tam uvedených krokov aby ste zistili, či je váš handset kompatibilný.

Mal by som si aktualizovať softvér v mojom iPhone?

 •  

  Aplikácie InControl pracujú najlepšie s najnovším operačným softvérom (iOS 8+)

Čo sa stane, ak neurobím update na iOS 9?

 •  

  Tento proces schválenia je pre každý iPhone, ktorý používa iOS 9. Ak ste neurobili update na iOS 9, budete musieť pre použitím schváliť každú aplikáciu. Naďalej však odporúčame, aby ste si nastavili aplikáciu pred pripojením k vozidlu.

Môžem sa vrátiť späť na predchádzajúci OS?

 •  

  Akonáhle je urobený update, telefón nemôže obnoviť predchádzajúci OS.

Ktoré vozidlá sú kompatibilné s justDrive?

 •  

  justDrive je k dispozícii vo všetkých líniách automobilov, niektorými používateľmi však môže byť požadovaný update softvéru. Avšak justDrive nie je v súčasnosti kompatibilný s vozidlami, ktoré majú informačno-zábavný systém Touch Pro, to by malo byť zakrátko možné.

Je možné mať aplikácie InControl na viacerých smartfónoch?

 •  

  Áno. Každý kompatibilný smartfón s inštalovanými aplikáciami InControl bude možné pripojiť k dotykovej obrazovke. V danom okamihu môže byť však pripojené iba jediné zariadenie.

Čo sa stane, ak nemám dátové pripojenie?

 •  

  Pri používaní služieb InControl na miestach so zlým pokrytím siete (napr. odľahlé vidiecke oblasti) sa v aplikácii zobrazí upozornenie, že pre požadovanú funkciu neexistuje dátové pripojenie.

Prečo musím povoľovať aplikáciu pred jej použitím vo vozidle?

 •  

  Toto je nová bezpečnostná funkcia, ktorú zaviedol Apple v novej aktualizácii iOS 9 pre všetky telefóny iPhone. Žiaľbohu toto je niečo, čo nemôžeme obísť, ale v čo najväčšej možnej miere sme tento proces zjednodušili.

Čo sa stane, ak nemám dátové pripojenie?

 •  

  používaní služieb InControl na miestach so zlým pokrytím siete (napr. odľahlé vidiecke oblasti) sa v aplikácii zobrazí upozornenie, že pre požadovanú funkciu neexistuje dátové pripojenie.

Je tento povoľovací proces požadovaný pre každú aplikáciu?

 •  

  Všetky aplikácie tretích strán akceptujú tri virtuálne aplikácie - Kalendár, Hudba a Kontakty budú (?) požadovať povolenie.

Budem to musieť urobiť vždy keď nastúpim do auta?

 •  

  Nie toto je jednorazový proces. Keď ste to povolili, už to nebudete musieť robiť znovu.

Požaduje sa tento postup pre telefóny iPhone aj Android?

 •  

  Týka sa to iba telefónov iPhone.

Aká podpora existuje pre dotazy o aplikáciách InControl?

 •  

  Môžete využiť existujúce podporné kanály, ako napríklad Centrum pre vzťah so zákazníkmi a vášho miestneho dílera.

Urobil som si update na iOS 9,prečo musím absolvovať proces povoľovania keď chcem použiť novú aplikáciu v aute?

 •  

  Toto je nová bezpečnostná funkcia, ktorú zaviedol Apple v novej aktualizácii iOS 9. Všetky aplikácie tretích strán, s výnimkou troch virtuálnych aplikácií - Kalendár, Hudba a Kontakty budú teraz vyžadovať povolenie.

Čo sa stane, ak si neurobím update na iOS 9?

 •  

  Tento proces povoľovania platí pre všetky telefóny iPhone, ktoré majú iOS 9. Ak ste neurobili update na iOS 9, nebudete musieť povoľovať každú aplikáciu pred použitím. Avšak stále odporúčame, aby ste si nastavili aplikáciu predtým než sa pripojíte k vozidlu.

  Poznámka: Keď je už update urobený, telefón nemôže obnoviť predchádzajúcu verziu iOS.

Je môj Windows telefón kompatibilný s ICA?

 •  

  Nie

Prečo musím pripojiť môj telefón na USB port?

 •  

  Aplikácie InControl zatiaľ nie sú k dispozícii cez WiFi.

Ako si nainštalujem aplikácie Land Rover InControl na mojom smartfóne?

 •  

  V závislosti od vášho zariadenia na svojom smartfóne navštívte Apple App Store alebo choďte na Google Play. Vyhľadajte 'InControl Apps' a zo zoznamu výsledkov si vyberte Land Rover InControl Apps. Ak nemáte istotu - aplikácie InControl Apps je možné identifikovať podľa vydavateľa, označeného ako Land Rover a má uvedené logo Land Rover. Zvoľte si inštalovať a povoľte inštaláciu. Po inštalácii si otvorte aplikáciu a ukážku používania, aby ste sa s ňou oboznámili.

Mal by som si stiahnuť aplikácie InControl a všetky aktualizácie cez Wi-Fi?

 •  

  Aplikácie InControl a všetky aktualizácie môžu byť stiahnuté cez pripojenie 3G. Sťahovanie cez Wi-Fi sa odporúča kvôli zníženiu nákladov na prenos dát a zaisteniu dobrého pripojenia.

Ako zistím, kedy sa nové aplikácie stanú kompatibilnými?

 •  

  Zoznam aktuálnych kompatibilných aplikácií je pravidelne aktualizovaný a automaticky ukázaný na aplikácii smartfónu.

Ako si nainštalujem kompatibilnú aplikáciu?

 •  

  Otvorte si Land Rover InControl Apps na vašom smartfóne a prelistujte si zoznam nenainštalovaných aplikácií ('Not installed apps') až pokiaľ nenájdete aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať. V závislosti od vášho zariadenia vás výber tejto aplikácie prenesie na Apple App Store alebo na Google Play. Stiahnite si a inštalujte normálnym spôsobom. Pri najbližšom pripojení smartfónu k vášmu vozidlu sa v časti inštalovaných aplikácií ("installed") objaví ikona novej aplikácie.

Prečo nie sú moje aplikácie k dispozícii na InControl Apps?

 •  

  K dispozícii na použitie s aplikáciami InControl sú iba tie aplikácie, ktoré prešli schvaľovacím procesom firmy Land Rover.

Aktualizoval som svoj telefón a aplikácie InCntrol nefungujú.

 •  

  Vynakladáme všetko možné úsilie aby sme zaistili, aby aplikácie InControl boli kompatibilné s najnovšími operačnými systémami. Skúste na vašom zariadení znovu nainštalovať aplikáciu pre smartfón.

Budú InControl Apps stále fungovať keď sa vozidlo pohybuje?

 •  

  Z bezpečnostných dôvodov sú niektoré aspekty aplikácií InControl počas pohybu vozidla zredukované alebo zablokované.

Musím si vytvoriť účet, keď chcem používať niektoré aplikácie?

 •  

  Veľmi sa odporúča aby ste pri sťahovaní aplikácií tretích strán z Apple App Store / Google Play Store otvárali aplikáciu najprv na telefóne pred pripojením k vozidlu. Aplikácia môže mať povolenie, ktoré je potrebné schváliť, alebo je potrebné najprv vytvoriť účet predtým než môže byť aplikácia môže byť použitá vo vozidle.

Vykonal som telefonický hovor a musel som odomknúť môj iPhone predtým než som mohol znovu používať aplikácie InControl. Prečo?

 •  

  Toto je bezpečnostná funkcia Apple. Keď vykonáte dlhší telefonický hovor než je nastavené vo voľbách "Auto-Lock", telefón sa zamkne i keď je pripojený k aplikáciám InControl. Môžete nastaviť váš telefón tak, aby sa nikdy nezamkol tak, že zadáte: Settings>General>Auto-Lock a vyberiete si voľbu "Never" (Nikdy).

  Poznámka: Za určitých okolností nemusí byť voľba "Never" (Nikdy) k dispozícii, napríklad ak má váš iPhone nastavenie podnikovým administrátorom, ktoré vyžaduje pre zamknutie zadanie PIN kódu.

Keď pripojím môj telefón k vozidlu, vždy sa na ňom objaví okno, ktoré ma žiada o povolenie pripojenia. Ako mám tomu zabrániť?

 •  

  Na iPhone sa tomu môžete vyhnúť tým, že pred pripojením na aplikácie InControl stlačíte tlačidlo "Home" (Domov). Na zariadeniach Android upozornenie obsahuje zaškrtávacie políčko, pomocou ktorého sa dá v budúcnosti vyhnúť týmto upozorneniam na pripojenie k vozidlu.

Využívajú aplikácie InControl mobilné dáta?

 •  

  Áno. Odporúča sa, aby smartfón, ktorý používa aplikácie InControl mal vhodný rozsah prenosu dát.

Keď používam hlasovú komunikáciu, prečo môj klaster ukazuje prebiehajúci telefónny hovor?

 •  

  Keď začnete hlasovú komunikáciu, prepne sa váš telefón do virtuálneho telefónneho hovoru (nevzťahujú sa naň žiadne poplatky), aby získal prístup k mikrofónom vo vozidle.

Ako umožním prehrávanie hudby z Cloudu?

 •  

  Z Hamburger Menu na aplikácii InControl na telefóne si zvoľte Settings -> Cloud Music. Aktivujte zapnutím

Ako si vyberiem obľúbenú aplikáciu a dostanem ju na prednú obrazovku?

 •  

  telefóne na domácej stránke aplikácií InControl môžete presúvať a umiestňovať ikony do preferovaných pozícií. To vám umožňuje dostať všetky vaše obľúbené aplikácie na prvú obrazovku.

Aký pripojovací kábel potrebujem?

 •  

  Môžete použiť USB kábel, ktorý ste dostali s telefónom. Ak takýto kábel nemáte, potom je potrebný kábel USB to Lightning (pre iPhone) alebo USB to Micro-USB (kre väčšinu telefónov Android). Odporúča sa, aby náhradný kábel bol zakúpený u výrobcu vášho telefónu.

Ktorý USB port mám použiť?

 •  

  Aplikácie InControl Apps používajú pre ne určený USB port, ktorý je označený ikonou InControl Apps.

Kde mám umiestniť moje zariadenie, keď som ho pripojil k aplikáciám InControl?

 •  

  še zariadenie by malo byť umiestnené v blízkosti špeciálneho USB portu pre aplikácie InControl.

Je potrebné spustiť aplikáciu pred pripojením k vozidlu?

 •  

  Nie, v prípade telefónu iPhone ak aplikácia ešte nebeží, telefón vás upozorní, aby ste povolili jej otvorenie. Ak používate telefón Android, môžete si pri upozornení vybrať voľbu 'Always Allow' (Vždy povoliť), čím sa vyhnete opakovaným upozorneniam v budúcnosti. Nezabudnite na to, že váš telefón musí byť odomknutý pri pripojovaní. Keď je už vaše zariadenie pripojené, nemala by byť potrebná žiadna ďalšia komunikácia s telefónom.

Môj telefón je pripojený a môžem vidieť aplikácie, ale cez reproduktory v aute nedostávam žiaden zvuk. Ako sa pripojím k Bluetooth?

 •  

  Keď pripájate telefón, objaví sa na dotykovej obrazovke okienko s voľbami "view" (Vzhľad) a "Bluetooth Settings" (Nastavenie Bluetooth). Aby aplikácie InControl mali prístup k audio zariadeniam vozidla, musí byť vaše zariadenie pripojené k vozidlu cez Bluetooth. Po vybratí voľby "Bluetooth Settings" budete môcť podľa tam uvedeného postupu spárovať váš telefón. Pri nasledujúcom pripojení bude voľba "Bluetooth Settings" nahradená voľbou "View and Listen"(Pozeraj a počúvaj), kedy je už váš telefón spárovaný s Bluetooth, ale nie s aktívnym audio zdrojom. Ak ešte stále nemáte zvuk, uistite sa, že váš smartfón je spárovaný s vozidlom podľa postupu, ktorý je uvedený v ekcii pre vlastníkov na portáli landrover.sk. Uistite sa tiež, že hlasitosť na telefóne a vozidle je vhodne nastavená.

Pri zavádzaní systému InControl môžu byť niektoré uvedené funkcie voliteľné a závislé od krajiny alebo pohonnej jednotky. Dostupnosť a úplné podmienky vo vašej krajine vám poskytne miestny predajca Land Rover. Niektoré funkcie vyžadujú vhodnú SIM kartu s dátovým paušálom, ktorá vyžaduje dodatočné predplatné po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca. Mobilné pripojenie nie je možné zaručiť vo všetkých lokalitách.

PODPORA PRE LAND ROVER INCONTROL

Golden Sunrise at City Center

WEBOVÁ STRÁNKA MY LAND ROVER INCONTROL

Zaregistrujte sa a prihláste sa do aplikácie My Land Rover InControl, aby ste si mohli prispôsobiť svoje preferencie a spravovať funkcie InControl.

Extreme close up of Land Rover badge

PODPORA PRE LAND ROVER INCONTROL

S radosťou vám pomôžeme s akýmikoľvek problémami alebo vám povieme podrobnosti o aplikácii Land Rover InControl.

Williamsburg Bridge Night Pictures

PODMIENKY A USTANOVENIA

Prístup k zmluvným podmienkam a ustanoveniam Land Rover InControl a dokumentom o ochrane osobných údajov nájdete na lokálnych webových stránkach Land Rover.