Pivi a Pivi Pro1, naše doteraz najintuitívnejšie systémy informácií a zábavy, možno ľahko nastaviť a ešte jednoduchšie sa používajú. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na našu praktickú sekciu Časté otázky.

PIVI A PIVI PRO

RÁDIOPRIJÍMAČ A PREHRÁVAČ MÉDIÍ

 •   

  **Fungujú vo funkcii rádioprijímača obľúbené položky ako predvoľby?** Áno, obrazovka „Obľúbené“ prehrávača médií poskytuje jednoduchý prehľad všetkých obľúbených rozhlasových staníc, bez ohľadu na pásmo, napr. FM, AM, DAB – uľahčuje prechod na vašu obľúbenú stanicu bez nutnosti zmeny pásma rádioprijímača.

  K obľúbeným rozhlasovým staniciam môžete pristupovať aj priamo z hlavnej obrazovky, ak je ako aktuálny zdroj zvolený rádioprijímač – kliknite na ikonu hviezdy a troch riadkov zobrazenú na dlaždici médií.

  Prípadne stlačte tlačidlo rozpoznávania hlasu na volante a pomocou hlasového povelu spustite prehrávanie rozhlasovej stanice podľa vášho výberu.

  **Ako pridám rozhlasovú stanicu k svojim obľúbeným položkám?** Na obrazovke „Player“ (prehrávač) alebo „Stations“ (stanice) klepnite na ikonu hviezdy. Stanice sú uvedené v poradí, v akom ste ich pridali.

  **Môžem zmeniť poradie v zozname „Favourites“ (obľúbené)?** Áno. Na obrazovke „Favourites“ (obľúbené) na 2 až 3 sekundy stlačte a podržte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete presunúť. Potom ju bez uvoľnenia potiahnite na nové miesto v riadku s obľúbenými stanicami.

  **Ako odstránim rozhlasovú stanicu zo svojich obľúbených položiek?** Klepnite na ikonu hviezdy pri stanici, ktorú chcete odstrániť – táto stanica už nebude uvedená ako obľúbená.

  **Ako môžem prepínať medzi rozhlasovými stanicami, keď som v časti s médiami?** V prehrávači kliknite na šípky na niektorej strane rádiovej stanice. Takto sa budú meniť dostupné stanice podľa vašej aktuálnej polohy a kvality príjmu. Prípadne vyberte kartu „Stations“ (stanice), aby ste preskočili medzi dostupnými stanicami, prípadne na karte „Favourites“ (obľúbené) môžete prepínať medzi všetkými obľúbenými rozhlasovými stanicami.

  Poznámka: Pomocou tlačidiel na preskočenie na volante môžete prechádzať obľúbenými rozhlasovými stanicami.

  **Ako sú stanice FM usporiadané v knižnici médií?** Ak v prehrávači médií vyberiete kartu „Stations“ (stanice), zobrazí sa zoznam všetkých momentálne dostupných staníc FM podľa frekvencie. Ak však chcete zmeniť poradie zoznamu podľa názvu stanice, môžete ho zmeniť v časti „Radio Settings“ (nastavenia rádioprijímača). Po klepnutí na ikonu klávesnice v pravom hornom rohu obrazovky môžete zadať konkrétnu frekvenciu, napr. 92,5.

KONEKTIVITA USB

 •   

  **Ktoré zvukové formáty sú podporované pri prehrávaní hudby?** Pivi a Pivi Pro1 podporujú nasledujúce zvukové formáty: AAC, MP4, MP3, WAV, OGG, AIF, FLAC MKV.

  Podporované sú nasledujúce prípony súborov: AAC, M4A, M4B, MP3, WAV, PCM, WMA, OGG, AIF, AIFF, AIFC, FLAC, MKA.

  Poznámka: USB kľúče by mali byť naformátované buď na FAT32 alebo NTFS. Formát exFAT nie je podporovaný.

  **Akú kapacitu USB kľúča je možné použiť?** Otestované boli USB kľúče až do 128 GB a s až 10 000 skladbami. Pri väčšej kapacite USB kľúčov alebo pri väčšom počte stôp sa výkon môže znížiť.

  Poznámka: Pred použitím USB kľúča ho možno bude potrebné naformátovať na FAT32 alebo NTFS, ak ešte nie je naformátovaný v jednom z týchto formátov. Skontrolujte, či ste si uložili všetky dáta z USB kľúča, pretože pri formátovaní sa všetky dáta vymažú.

  **Môžem používať prenosné úložné jednotky?** Neodporúčame používať prenosné úložné jednotky médií, pretože spotreba energie týchto jednotiek sa výrazne líši.

  **Je podporované rozhranie USB 3.0?** Áno.

  **Existuje rozdiel vo funkčnosti medzi USB portmi vo vozidle?** Panel v prednej časti vozidla je vybavený jedným konvenčným portom USB a portom USB-C, ktoré sú pripojené k systému informácií a zábavy Pivi. Oba porty podporujú Apple CarPlay® 2 a Android Auto™3. Všetky ostatné USB porty vo vozidle sú určené iba na nabíjanie.

  **Je podporované vysokorýchlostné nabíjanie?** Port USB-C na paneli pripojenom k systému informácií a zábavy podporuje vysokorýchlostné nabíjanie výkonom 15 W.

  **Zakaždým, keď pripojím svoj telefón k systému informácií a zábavy, pripojí sa prostredníctvom systému Apple CarPlay®/Android AutoTM – radšej by som svoj telefón týmto spôsobom nepoužíval, môžem tomu zabrániť?** V nastaveniach pripojenia sú predvoľby, ako systém reaguje na pripojený telefón – zmeňte nastavenie podľa používaného telefónu, aby ste deaktivovali automatické spúšťanie Apple CarPlay ®2/Android AutoTM 3.

BALÍK ONLINE FUNKCIÍ

 •   

  **Čo je to účet InControl?** Účet InControl vám umožňuje prepojenie s kompatibilnými online službami, vašim vozidlom Land Rover a v niektorých prípadoch vám tiež umožňuje uložiť osobné predvoľby do lokálne uloženého profilu. Keď sa ďalšie osoby, ktoré majú prístup k rovnakému vozidlu, prihlásia pomocou svojho účtu InControl, nastavia sa ich súvisiace služby a predvoľby. Služby, ktoré súvisia s vami, zostanú súkromné a iba pre vás. Jeden účet InControl pre vozidlo možno navyše použiť aj na vzdialený prístup k vozidlu pomocou aplikácie InControl Remote5. Budete môcť sledovať stav vozidla, dostávať výstrahy v prípade, že je vo vozidle namontovaný Secure Tracker/Secure Tracker Pro6 a ovládať vozidlo na diaľku. Napríklad naštartovať vozidlo na diaľku, aby sa vopred upravilo prostredie v kabíne alebo zamknúť/odomknúť vozidlo, prípadne pípaním a blikaním svetiel a aktiváciou klaksónu ľahko lokalizovať vozidlo po zaparkovaní. Účet InControl je možné vytvoriť na webovej stránke My InControl. Rovnaké prihlasovacie údaje sa potom použijú na prihlásenie do vášho vozidla. Odkaz pre Land Rover je: https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/select

  **Ako si obnovím služby InControl?** Keď službám InControl vyprší dátum platnosti, dostanete e-mail s odkazom na ich obnovenie. Ak ste tento e-mail nedostali alebo ak platnosť odkazu vypršala, obráťte sa na služby zákazníkom.

  **Ako odstránim svoje osobné údaje?** Predtým, ako svoje vozidlo predáte, budete musieť zo svojho účtu InControl vymazať údaje o vozidle. Prihláste sa na webovú stránku My InControl, na pravej strane zvoľte možnosť „Vehicle Setting“ (nastavenie vozidla) a zvoľte menu „Remove Vehicle“ (odstrániť vozidlo). Kliknutím na tlačidlo „Remove Vehicle“ (odstrániť vozidlo) odstránite všetky údaje o vozidle z vášho účtu InControl. Zobrazí sa výzva na zadanie hesla k účtu InControl. V prípade systému Pivi/Pivi Pro1 prejdite do časti „Settings“ (nastavenia) > „All“ (všetky) > „Profile Settings“ (nastavenia profilu) a zvoľte profil, ktorý chcete odstrániť.

  Nezabudnite odstrániť aj všetky profily Pivi/Pivi Pro v časti „Profile Settings“ (nastavenia profilu).

  **Je súčasťou balíka Online dátový paušál?** Áno, vaše predplatné balíka Online4 je podporované doplnkovým dátovým paušálom pomocou zabudovanej SIM karty vo vašom Land Roveri pre neobmedzené streamovanie.

  **Budú automaticky dostupné živé aplikácie?** Áno, keď bude k dispozícii nová živá aplikácia, automaticky sa aktualizuje vo vašom Land Roveri za predpokladu, že máte platné predplatné balíka Online4. V niektorých prípadoch bude potrebné prepojiť váš účet InControl s kompatibilným účtom tretích strán. Môžete tak vykonať klepnutím na tlačidlo „Connect Accounts“ (pripojiť účty) v časti na spúšťanie aplikácií a výberom živej aplikácie podľa vášho výberu podľa pokynov na obrazovke. Po prepojení budú živé aplikácie prístupné buď priamo prostredníctvom funkcie na výber zdroja v hlavnom prehrávači médií, alebo pomocou nástroja na výber zdroja na paneli médií na hlavnej obrazovke.

  **Ako prepojím svoje účty s účtom InControl?** Najskôr skontrolujte, či je váš účet InControl priradený k vášmu profilu. Keď si vytvoríte nový profil, systém spustí sprievodcu, ktorý vás prevedie niekoľkými kľúčovými krokmi, aby ste si mohli vytvoriť nový profil a rýchlo a ľahko ho prepojiť s vaším účtom InControl. V množine aplikácií vyberte ikonu „Connect Accounts“ (pripojiť účty) a vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete pripojiť. Môžete buď naskenovať QR kód pomocou svojho smartfónu, alebo zvoliť možnosť „Email Me“ (pošlite mi e-mail), aby ste dostali odkaz na prihlasovaciu stránku e-mailom. Po dokončení procesu sa do vozidla prenesie upozornenie z cloudu, ktoré potvrdí, že účty sú teraz prepojené. Službu vo svojom vozidle môžete okamžite začať používať. Prepojené služby sa v množine aplikácií zobrazia vo forme ikony.

  **Prečo sa môj obsah neprehráva stále?** Dostupnosť obsahu závisí od dostupnosti siete, pretože sa prenáša online. Skontrolujte, či máte dobré sieťové pripojenie.

PRISPÔSOBENIE

 •   

  **Ako si nakonfigurujem/upravím hlavnú obrazovku?** Prejdite prstom po dlaždiciach na hlavnej obrazovke – doľava alebo doprava – za dostupný počet dlaždíc. Takto sa odkryje tlačidlo úprav, ktorým možno otvoriť obrazovku úprav. Tu môžete pridať alebo odstrániť dlaždice, prípadne zmeniť ich poradie. Ak chcete zmeniť poradie dlaždíc, možno budete musieť najskôr dlaždicu odstrániť a potom ju znova pridať na novú pozíciu.

  **Môžem zmeniť usporiadanie na hlavnej obrazovke?** Okrem pridávania/odstraňovania a zmeny poradia dlaždíc sú k dispozícii dve možnosti usporiadania. Predvolené usporiadanie využíva sériu vertikálnych dlaždíc, ktoré poskytujú priamy prístup k najbežnejšie používaným funkciám. Je možné zvoliť alternatívne rozloženie, ktoré je podobné rozloženiu množiny aplikácií. Zobrazí sa hlavná obrazovka podobná populárnym smartfónom.

  **Koľko dlaždíc môžem pridať na hlavnú obrazovku?** Celkovo je možné pridať deväť dlaždíc usporiadaných na troch obrazovkách. Jednoduchým prejdením prstom po obrazovke odkryjete ďalšiu trojicu, prípadne menším prejdením prstom jednu.

  **Pridajú sa pri aktualizácii softvéru ďalšie dlaždice?** Postupne by sme radi vyvinuli rad dlaždíc, ktoré budú k dispozícii. Uvítame pripomienky k pôvodným dlaždiciam, ako aj žiadosti o nové dlaždice a súvisiacu funkčnosť.

  **Môžem si prispôsobiť tlačidlá skratiek na bočných paneloch?** Tlačidlá skratiek vám umožňujú preskočiť na svoje obľúbené aplikácie prakticky z akejkoľvek inej obrazovky jediným klepnutím. V závislosti od vašich preferencií je možné nahradiť tri hlavné skratky alebo zmeniť ich poradie. Stláčajte jednu z troch ikon, kým sa obrazovka nezmení na obrazovku úprav. V režime úprav presuňte niektorú ikonu z množiny aplikácií na bočnú lištu, čím nahradíte jednu z existujúcich skratiek. Potiahnutím prstom z bočnej strany obrazovky najbližšej k vodičovi umožníte priamy prístup k množine aplikácií prakticky z ľubovoľnej obrazovky.

  **Aké funkcie/informácie sú k dispozícii v každej z dlaždíc na hlavnej obrazovke?** **Navigácia:** Nie je nastavený žiadny cieľ: Nastaviť domov ako cieľ, vyhľadávať, prezerať posledné položky a nastaviť cieľ, a vybrať jedným kliknutím. Je nastavený cieľ: Zrušiť navigáciu, zobraziť premávku (ak je podporovaná)/čerpacie/nabíjacie stanice/odpočívadlá na ceste, vypnúť/zapnúť hlasové pokyny. Zobrazia sa informácie o nasledujúcej odbočke a ETA.

  **Telefón:** Spárovať telefón (ak nie je pripojený žiadny telefón), prepínať medzi pripojenými telefónmi alebo sa pripojiť k predtým spárovanému zariadeniu Bluetooth, ktoré je v dosahu, získať prístup k obľúbeným kontaktom (ak ich pripojené zariadenie podporuje)/zavolať do odkazovej schránky, zobraziť denník posledných hovorov a zavolať jedným kliknutím.

  **Médiá:** Zdroj médií, prehrávať/pozastaviť prehrávanie/stlmiť hlasitosť (v závislosti od zdroja), preskočiť, zoznam skladieb/nasledujúca (v závislosti od zariadenia).

  **Eko dáta:** Údaje o jazdnom štýle, vplyv na spotrebu energie (napr. klimatizácia).

  **Snímanie brodenia7:** Zobrazí sa aktuálna hĺbka brodenia.

  **Asistent pri jazde na svahu:** Zobrazí sa aktuálny uhol vozidla na vodorovnej aj zvislej osi.

  **4x4i:** Zobrazí sa natočenie zavesenia kolies a uhol riadenia.

  **Kompas:** Kompas zobrazuje aktuálny smer jazdy.

  **Počasie:** Môžete zvoliť zobrazenie počasia v cieli alebo na aktuálnom mieste v priebehu nasledujúcich 24 hodín v hodinových intervaloch.

  **EV:** Zobrazí sa aktuálny predpokladaný dojazd, nastavenia režimu nízkej spotreby, jazda nízkou rýchlosťou a úroveň rekuperácie pri brzdení.

  **Kvalita vzduchu:** Poskytuje rýchly pohľad na kvalitu vzduchu vo vnútri kabíny aj mimo vozidla.

  Poznámka: Všetky dlaždice nie sú k dispozícii vo všetkých vozidlách a vo všetkých krajinách.

NASTAVENIA A OVLÁDACIE PRVKY

 •   

  **Ktoré funkcie je možné ovládať pomocou ovládacích prvkov na volante?** V závislosti od výbavy vášho vozidla je možné pomocou volantu ovládať nasledujúce funkcie:

  • Ovládanie hlasitosti médií, telefónu, spätnej väzby parkovacieho asistenta, navádzania navigačného systému a spätnej väzby funkcie rozpoznávania hlasu. • K tlačidlu obľúbených môžete priradiť funkciu – napríklad zdroj, stlmenie zvuku/pozastavenie. • Ľavé/pravé ovládacie prvky je možné použiť na prepínanie medzi skladbami a obľúbenými rozhlasovými stanicami. Poznámka: Dlhým stlačením ľavého/pravého tlačidla spustíte vyhľadávanie rozhlasovej stanice/skladby.

  Pomocou nového interaktívneho displeja vodiča je tiež možné zvoliť zdroj médií, obľúbené rozhlasové stanice alebo si zvoliť zo zoznamu posledných telefónnych hovorov. Stlačte tlačidlo Menu/OK na volante a potom prejdite na príslušnú možnosť.

  **Podľa toho, akú funkciu používam, sa kliknutím na tlačidlo nastavení zobrazia rôzne možnosti – prečo je to tak?** Chceli sme poskytnúť ľahší prístup k všeobecným nastaveniam a rýchlejší prístup k niektorým bežnejšie používaným nastaveniam, napríklad zobrazenie a zvuk. Preto je v dolnej časti dotykovej obrazovky vo všetkých hlavných funkciách umiestnená ikona nastavení. Klepnutím na toto tlačidlo sa zobrazí menu „Quick Settings“ (rýchle nastavenia), skratky pre obmedzenú skupinu ovládacích prvkov. V zápätí sa karty zobrazujú podľa funkcie použitej po klepnutí na tlačidlo nastavení, nastavenia zvuku a odkaz na všetky ostatné nastavenia.

  **Tlačidlo „späť“ sa zobrazuje iba na niektorých obrazovkách, prečo je to tak?** Systémy Pivi a Pivi Pro1 boli navrhnuté využitím „štruktúry plochého menu“. Jedným z hlavných cieľov bolo vylúčiť nutnosť používať tlačidlá späť, aby bol prechod z jednej funkcie na druhú priamejší a plynulejší, čo je obzvlášť dôležité v automobilovom prostredí.

  **Masážne sedadlá sa zapínajú automaticky, ako to môžem vypnúť?** Možno ste omylom povolili automatickú aktiváciu funkcie masáže po uplynutí nastaveného času od začiatku cesty. Tieto nastavenia môžete zmeniť na obrazovke nastavenia sedadiel na dotykovej obrazovke.

  **Môžem upraviť hlasitosť upozornení navigácie a parkovacieho asistenta?** Áno, všetky zvukové zdroje systému Pivi Pro1 je možné nastaviť na preferovanú hlasitosť. Keď je zvukový zdroj aktívny, jednoducho upravte hlasitosť pomocou hlavného ovládača hlasitosti a nastavte požadovanú úroveň.

  Poznámka: Niektoré zdroje majú minimálnu úroveň hlasitosti, aby sa zabezpečilo, že príslušné bezpečnostné prvky systému bude vždy počuť.

ROZPOZNÁVANIE HLASU

 •   

  **Ktoré funkcie môžem ovládať pomocou nového systému rozpoznávania hlasu?** Systém rozpoznávania hlasu Land Rover umožňuje bezpečnejší prístup k multimediálnemu, navigačnému, telefónnemu a klimatizačnému systému. Ak chcete aktivovať rozpoznávanie hlasu, stlačte tlačidlo hlasového ovládania na volante.
  **Môžem použiť slovo na prebudenie, ako v prípade niektorých virtuálnych digitálnych asistentov?** Momentálne nie, ale očakávame, že táto funkcia príde v budúcej aktualizácii softvéru.
  **Prečo systém rozpoznávania hlasu nerozpozná určité rozhlasové stanice?** Môže sa to stať, keď má niekoľko rozhlasových staníc podobný názov. V takom prípade systém zobrazí zoznam možných staníc, z ktorých si môžete vybrať. Jednoducho klepnite na názov danej stanice alebo vyslovte číslo riadku.
  Prípadne skúste povedať celý názov stanice, napr. „Tune to BBC Radio 1“ (naladiť BBC Radio) namiesto pokynu „Tune to Radio 1“ (naladiť Radio).
  **Možno online prehrávač médií ovládať hlasom?** Online prehrávač médií môžete ovládať hlasom pomocou tlačidla „Voice“ (hlas) na volante pomocou rôznych povelov, napríklad „Launch Online Media“ (spustiť online médiá) alebo „Launch player“ (spustiť prehrávač). Online prehrávač médií však momentálne funguje iba prostredníctvom dotykovej obrazovky.
  **Môžem zmeniť jazyk systému rozpoznávania hlasu?** Jazyk hlasového ovládania sa nastaví podľa systémového jazyka. Ak si chcete zvoliť iný jazyk systému rozpoznávania hlasu, jednoducho zvoľte iný systémový jazyk v menu nastavení vozidla.
  **V nastavení systému rozpoznávania hlasu sa zobrazujú ovládacie prvky pre potvrdenie a spätnú väzbu, na čo slúžia?** Keď je aktivovaná funkcia „potvrdzovania hlasových povelov“, systém rozpoznávania hlasu bude potvrdzovať vaše hlasové požiadavky zopakovaním povelu. Napríklad po vyslovení povelu „Call home“ (zavolať domov) systém odpovie „Calling home“ (volám domov). Po zakázaní tejto funkcie sa skráti čas, za ktorý systém dokáže vykonať úlohu. Keď je povolená funkcia „hlasovej spätnej väzby“, systém vás vyzve, čo povedať v nasledujúcom kroku. Znova, potom, ako si zvyknete na ovládanie systému, môžete zakázať túto funkciu, aby sa skrátil čas interakcie. Upozorňujeme, že aj po vypnutí „hlasovej spätnej väzby“ môže systém v určitých situáciách vyžadovať dodatočné zadanie.
  Okrem toho, systém je možné prerušiť, keď stále hovorí.
  **Počas hlasového ovládania nepočuť zvuky smerových svetiel?** Obmedzením všetkých okolitých zvukov sa zdokonaľuje miera rozpoznávania.

VŠEOBECNÉ

 •   

  **Aké sú rozdiely medzi Pivi a Pivi Pro?** Nasledujúce kľúčové vlastnosti/schopnosti sú jedinečné pre Pivi Pro1:

  Navigácia/Pripojená navigácia1 (závisí od krajiny) Učenie vychádzajúce z umelej inteligencie (AI) a ovládacie prvky na nastavenie komfortu Široká množina pripojených služieb a online zábavy – k dispozícii s voliteľným balíkom Online4 (v prípade vozidiel s určitou výbavou) Rýchle spustenie systému (vrátane rýchleho pripojenia ku cloudu) Výkonnejší procesor, takže Pivi Pro1 reaguje ešte rýchlejšie Pivi Pro1 obsahuje vlastný mobilný modem na pripojenie k rôznym službám vrátane online zábavy. Podporuje interaktívny displej vodiča Podporuje balík Online a Wi-Fi Hotspot8 (v závislosti od krajiny)

  **Prečo niekedy dostanem upozornenie na pohyb vozidla a stratím prístup k funkciám, keď je vozidlo zaparkované pri rušnej ceste?** Ide o kombináciu bezpečnosti vozidla a dopravných predpisov.

  Vozidlo so spusteným motorom, bez ohľadu na zaradený prevodový stupeň, nemusí byť vždy považované za úplne stojace – naše systémy detekcie pohybu budú naďalej monitorovať vozidlo, ktoré v niektorých prípadoch dokáže zaznamenať pohyb vozidla pomocou snímačov kolies.

  Z právneho hľadiska musia niektoré funkcie prestať fungovať, keď sa začnú otáčať kolesá. V niektorých prípadoch to môže aktivovať najmenší pohyb. V takom prípade zatiahnite parkovaciu brzdu alebo stlačte brzdový pedál.

  **Po cúvaní a následnej jazde vpred sa na dotykovej obrazovke zobrazí obrazovka parkovacieho asistenta – ako ju môžem ukončiť?** Ak chcete dočasne minimalizovať okno, ale zachovať zvukové výstrahy, klepnite na krížik v rohu okna parkovacieho asistenta.

  Len čo rýchlosť vášho vozidla prekročí 16 km/h (11 mph), parkovací asistent sa automaticky deaktivuje.

  **Prečo sa zadná kamera vždy aktivuje, keď zaradím spätný chod – prečo sa nezobrazí 360-stupňový pohľad, ak som ho zvolil naposledy?** Z bezpečnostných dôvodov. Zorný uhol zadnej kamery je oveľa širší, ak funguje ako jediná kamera. Zobrazenie zadnej kamery je navyše účinnejšie pri výstrahe pred približujúcou sa premávkou mimo zorného poľa.

  **Aké je moje skóre vodiča?** Skóre vodiča meria skutočnú spotrebu paliva/energie a potom ju porovnáva s teoretickým optimom pre každú časť cesty. Pri znižovaní spotreby paliva/energie môže hrať dôležitú úlohu obmedzenie brzdenia, používanie plynového pedála a zníženie rýchlosti.

  **Prečo mám vysoké percento skóre vodiča, ale vysokú spotrebu paliva?** V niektorých prípadoch je možné dosiahnuť vysoké skóre vodiča, ale s vyššou úrovňou spotreby paliva/energie – napríklad pri jazde v hustej premávke. Ak bolo vaše skóre vodiča 100 percent, dosiahli ste najefektívnejšie využitie paliva na danej trase. 50-percentné skóre vodiča pritom naznačuje, že s iným štýlom jazdy by ste mohli dosiahnuť výrazne lepšiu spotrebu paliva.

NAVIGAČNÝ SYSTÉM

ZOBRAZENIA MAPY A INTERAKCIA

 •   

  **Ako aktualizujem mapy navigačného systému?** Mapy sa aktualizujú automaticky na pozadí (závisí od krajiny). Mapy je tiež možné bezplatne stiahnuť v rámci pôvodnej záručnej doby vozidla (v závislosti od krajiny) pomocou odkazu nižšie:

  **Land Rover:** Japonsko: www.landrover.co.jp/pivimap Čína: www.landrover.com.cn/pivimap Južná Kórea: www.landrover.co.kr/pivimap Zvyšok sveta: www.landrover.com/pivimap

  **Ako vyberiem rôzne zobrazenia mapy na displeji virtuálnej prístrojovej dosky??** Ak chcete zmeniť rozloženie interaktívneho displeja vodiča, k nastaveniam sa dostanete pomocou volantu. Dodatočné predvoľby displeja vodiča sú dostupné z hlavného menu „Pivi Pro Settings“ (nastavenia Pivo Pro) > „Navigation“ (navigácia) > „Driver Display“ (displej vodiča).

  **Prečo sa mapa navigácie prestane hýbať, keď použijem gesto na priblíženie?** Keď začnete pracovať s mapou, prepne sa do režimu „Preskúmanie“. V tomto režime môžete vyhľadať miesta a skontrolovať trasu alebo premávku v miestnej oblasti atď. Mapa sa automaticky vráti do režimu „Navádzanie“ po 60 sekundách alebo po stlačení tlačidla na opätovné vycentrovanie v dolnej časti dotykovej obrazovky.

  **Informácie o maximálnej povolenej rýchlosti zobrazené v navigačnom systéme sa niekedy nezhodujú s informáciami zobrazenými na skutočných dopravných značkách. Prečo?**

  Ak je vaše vozidlo vybavené funkciou rozpoznávania dopravných značiek, zobrazí sa kombinácia informácií z databázy palubného mapového systému a viditeľných dopravných značiek. V určitých situáciách však nemusí byť dopravná značka viditeľná pre kamery vo vozidle – napríklad ak sa dopravná značka nachádza v blízkosti križovatky na vedľajšej ceste, prípadne systém môže prečítať značku na diaľničnom privádzači alebo križovatke.

  Ak vaše vozidlo nie je vybavené funkciou rozpoznávania dopravných značiek, zobrazené rýchlostné limity vychádzajú z informácií, ktoré boli dostupné pri zostavovaní zabudovanej mapovej databázy. Poznámka: Rýchlostné limity a polohy rýchlostných radarov sa aktualizujú vždy pri aktualizácii palubných máp. Aj keď sa na zabezpečenie presných informácií vynaložilo maximálne úsilie, za dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič.

NAVÁDZANIE NA TRASE

 •   

  **Koľko bodov na trase môžem vytvoriť na jednej trase?** Na trase môžete vytvoriť ľubovoľný počet bodov vrátane cieľa. Sú uvedené v poradí, v akom ste ich pridali. Ak chcete zmeniť poradie bodov na trase, klepnite na šípku rozbalenia, kde sa v rámci navigácie zobrazujú informácie o ETA. Zobrazia sa rôzne body na trase.

  **Prečo sa na hlavnej obrazovke zobrazuje odhadovaný čas príchodu (ETA) do cieľa, ktorý som nevybral?** Navigačný systém sa naučí vaše pravidelné cesty a potom predpokladá, že to môže byť váš potenciálny cieľ, a ETA zodpovedá aktuálnym dopravným podmienkam. Ak je povolená funkcia dochádzania, systém môže zobrazovať ETA aj v prípade, ak ste nenastavili cieľ – a informuje vás o akýchkoľvek potenciálnych problémoch na preferovanej trase. Ak niekedy jazdíte do rovnakého cieľa alternatívnou cestou, systém sa ju naučí tiež. Keď sa systém naučil viac ako jednu trasu pre ten istý cieľ, zobrazí najrýchlejšiu trasu a ETA podľa aktuálnych podmienok. Na začiatku cesty sa zobrazí na mape ako čiara, ale nebude vydávať podrobné pokyny – predpokladá sa, že poznáte trasu. Ak sa však dopravné podmienky zhoršia a vy zídete z aktuálnej trasy a z akýchkoľvek iných trás, ktorými ste v minulosti jazdili do daného cieľa, systém sa opýta, či chcete prepnúť na podrobné navádzanie. To môže byť obzvlášť praktické, ak sa nachádzate na neznámom mieste. Ak sa nájde rýchlejšia trasa, po ktorej ste ešte nešli, systém navrhne túto rýchlejšiu trasu. Ak pôjdete po obchádzke po neznámych cestách, systém (za predpokladu, že je povolený inteligentný hlasový sprievodca) aktivuje pokyny navádzania. Po návrate na známe cesty systém automaticky stíši povely hlasového navádzania.

  **Koľko jázd musím absolvovať do toho istého cieľa, kým sa funkcia Dochádzanie naučí danú trasu?** Vo všeobecnosti sú potrebné dve cesty do toho istého cieľa z rovnakého východiskového bodu predtým, ako sa aktivuje funkcia „Dochádzanie“. Aj aktuálny čas musí byť v rozmedzí +/- 1 hodiny od zisteného času začiatku.

  **Ako nastavím cieľ?** Existuje niekoľko spôsobov, ako v systéme Pivi Pro1 nastaviť cieľ. Ako prvé možno použiť metódy dostupné priamo z navigačnej dlaždice na hlavnej obrazovke, kde nebol nastavený žiadny cieľ:

  1. Ako cieľ nastavte domov. Jednoducho klepnite na ikonu Domov na navigačnej dlaždici na hlavnej obrazovke. Systém vypočíta trasu podľa vašich preferencií, ktoré je možné zmeniť v nastaveniach navigácie.

  Poznámka: Ak ste adresu domov ešte nenastavili, systém spustí navigačný systém a prevedie vás procesom nastavenia miesta. Z bezpečnostných dôvodov môže byť vhodnejšie nastaviť miesto, ktoré je v dostatočnej blízkosti vášho domova, aby vás systém mohol navigovať, ale v prípade neoprávneného použitia vozidla by sa nezobrazila skutočná poloha vášho domova.

  2. Kliknutím na ikonu vyhľadávania na navigačnej dlaždici sa spustí navigačný systém s predvolenou stránkou vyhľadávania. Kliknite na ikonu kategórie POI (miesto záujmu) napr. jedlo a pitie, prípadne kliknite na vyhľadávacom paneli a zadajte konkrétne miesto, adresu alebo – ak to systém podporuje – poštové smerovacie číslo. Adresy je možné zadávať ako jeden riadok. Počas zadávania systém vyhľadáva možné zhody a ponúka možnosti automatického dokončenia slova. Po klepnutí na číslo výsledku alebo na ikonu ukrytia klávesnice sa zobrazia zhody podľa zadaných znakov. Klepnite na výsledok. Systém teraz zobrazí zodpovedajúci zoznam výsledkov.

  Nasleduje praktický príklad. Klepnite do riadku vyhľadávania, zadajte „star“ a klepnite na „results“ (výsledky). Systém zobrazuje zhody, ktoré obsahujú slovo „star“. Klepnutím na „Starbucks“ zobrazíte všetky dostupné polohy Starbucks vo vašom okolí. Keď budete mapu zväčšovať alebo posúvať, na mape sa bude aktualizovať oblasť vyhľadávania. Klepnutím na „Go“ (ísť) spustíte navádzanie okamžite, prípadne klepnutím na dané miesto zobrazíte ďalšie informácie.

  Po druhé, môžete dvakrát klepnúť na ikonu navigácie v dolnej časti dotykovej obrazovky. Toto je skratka na obrazovku nastavení „Destination“ (cieľ). Tu môžete vybrať jednu z troch možností, „Address entry“ (zadanie adresy) (vrátane PSČ), „Search“ (hľadať) alebo „Destinations“ (ciele). Ako ciele možno zvoliť „Home“ (domov), „Recent destinations“ (posledné ciele), „Favourite destinations“ (obľúbené ciele), „Shared destinations“ (zdieľané ciele) alebo „Commutes“ (dochádzanie).

  1. Keď bude k dispozícii dochádzanie, zobrazí sa na navigačnej dlaždici na hlavnej obrazovke. Ak je k dispozícii viac ako jedna trasa dochádzania, podľa vašej aktuálnej polohy a času dňa sa zobrazí možnosť „Commutes available“ (dostupné dochádzanie). Klepnutím na navigačnú dlaždicu sa dostanete priamo na zoznam dostupných trás dochádzania.

  2. Prípadne na obrazovke s mapou vyberte cieľ a klepnite na tlačidlo menu v dolnom rohu mapy. Znovu sa zobrazia tri možnosti na zadanie cieľa: „Address“ (adresa), „Search“ (hľadať) a „Destinations“ (ciele).

  3. Miesta alebo ciele môžete do svojho vozidla posielať aj prostredníctvom aplikácie pre smartfón alebo webovej stránky Route Planner. Miesto „uložené“ v nástroji Route Planner sa objaví vo vašich obľúbených cieľoch, keď sa vaše vozidlo pripojí na internet a synchronizuje ciele. Ak je po prijatí nového cieľa z nástroja Route Planner spustená navigácia, cieľ sa zobrazí ako vyskakovací panel. Klepnutím na tlačidlo „Use now“ (použiť teraz) potvrdíte cieľ v navigačnom systéme vo vozidle. Miesta nastavené ako cieľ prostredníctvom nástroja Route Planner sa zobrazia v časti s poslednými cieľmi.

  **Prečo sa neobjavil cieľ, ktorý som si poslal do vozidla?** Ciele je možné prijímať, iba ak má vozidlo vhodné dátové pripojenie. V niektorých prípadoch, aj keď systém môže zobrazovať, že je pripojený, v mobilnej sieti môže dochádzať k veľkému množstvu pripojení alebo v oblasti môže byť zlý príjem, čo bráni systému v prijatí cieľa.

  **Ako zobrazím alternatívne trasy?** Po výbere cieľa a jeho potvrdení kliknutím na tlačidlo „GO“ (ísť) sa na chvíľu zobrazí vyskakovacie okno. Klepnutím na „Routes“ (trasy) zobrazíte predvolenú trasu (v hornej časti zoznamu) a až dve alternatívne trasy. Vyberte preferovanú trasu a klepnutím na „Start“ (spustiť) spustíte navádzanie.

  **Ako sa používa funkcia vyhľadávania cieľa?** Do vyhľadávacieho poľa jednoducho zadajte miesto, PSČ alebo adresu. Aj keď názov alebo adresu napíšete nesprávne, funkcia vyhľadávania zvyčajne rozpozná zamýšľané miesto. Kliknutím na počet výsledkov alebo tlačidlo na ukrytie klávesnice zobrazíte súvisiace výsledky.

  Ak má vaše vozidlo dátové pripojenie, funkcia prehľadá najnovšie informácie v cloude aj palubnú databázu vo vozidle.

  **Aký je najefektívnejší spôsob vyhľadania cieľa?** Aby ste ušetrili čas, po zadaní dostatočného počtu znakov stlačte ikonu na ukrytie klávesnice alebo počet výsledkov, aby systém zobrazil 5 výsledkov v prípade vozidiel s 10“ dotykovou obrazovkou alebo 8 výsledkov vo vozidlách s väčším displejom. Zobrazí sa úplný zoznam možných výsledkov. Klepnutím na položku s názvom v zozname navigačný systém následne vyhľadá výsledky podľa zadaného textu.

  **Prečo pri zadávaní PSČ pomocou metódy zadávania adresy nie je možné pridať číslo domu?** Funkcia zadania PSČ vyhľadáva z centrálneho bodu v rámci daného PSČ. Vyhľadávať je však možné pomocou názvu ulice a čísla domu.

  **Prečo sa niekedy po nastavení cieľa zobrazí výstražná ikona nedostatku paliva?** Aby vás upozornila, že nemáte dostatok paliva na celú trasu bez zastávky na doplnenie paliva.

  Ak chcete do svojej cesty jednoducho zaradiť zastávku na doplnenie paliva, klepnite na výstrahu paliva/energie. Týmto spôsobom zobrazíte čerpacie/nabíjacie stanice na trase blízko miesta, kde budete musieť natankovať/doplniť energiu – systém okrem toho vypočíta aj presnejší odhadovaný čas príchodu (ETA).

  **Čo je to zobrazenie príchodu?** Keď ste približne päť minút od cieľa, zobrazí sa vyskakovacie okno so zobrazením príchodu, ktoré vás vyzve na vyhľadanie parkoviska. Kliknutím na „show parking“ (zobraziť parkoviská) sa zobrazí zoznam parkovísk v najbližšom okolí vášho cieľa. Zobrazí sa vzdialenosť medzi vaším cieľom a daným parkoviskom. Keď kliknete na „Go“ (ísť), parkovisko sa pridá ako bod na trase.

  **Čo je to Inteligentné hlasové navádzanie?** Ak je v nastaveniach navigácie na bežných cestách povolené inteligentné hlasové navádzanie, navigačný systém vás upozorní na dopravné oneskorenie na trase a odporučí alternatívnu trasu (ak je k dispozícii). Ak nová trasa obsahuje cesty, ktoré nepoznáte, systém automaticky povolí hlasové navádzanie a vizuálne povely na jednotlivých križovatkách. Po návrate na známe cesty systém automaticky stlmí povely hlasového navádzania.

  **Čo je to dochádzanie?** Systém sa naučí trasy, na ktorých jazdíte medzi dvoma konkrétnymi miestami, napr. z práce domov a naopak. Dokáže sa naučiť aj ďalšie časté trasy, na ktorých jazdíte v podobnom čase.

  Na hlavnej obrazovke (rovnako ako v prípade hlavnej funkcie navigácie) systém zobrazí až tri predpokladané ciele určené funkciou strojového učenia. Cieľ sa zobrazí spolu s cestou na trase, ktorá umožňuje rozlišovať medzi trasami, po ktorých ste predtým do daného cieľa jazdili viac ako jedenkrát. Zobrazí sa aj očakávaná hodnota ETA (odhadovaný čas príchodu), ktorá vám na prvý pohľad umožní zistiť, či bude čas jazdy zodpovedať vášmu zvyčajne očakávanému času trvania alebo nie.

  **Ako funguje funkcia automatického spustenia dochádzania?** Bez nastavenej trasy alebo aktívneho navádzania pri dochádzaní navigačný systém nedokáže informovať o možných zdržaniach na vašej trase. Ak je však v nastaveniach navigácie povolená funkcia automatického spustenia pri dochádzaní, systém s vysokou istotou predpovedá jeden potenciálny cieľ (vychádzajúc z vašich bežných jázd, ktoré sa naučil). Funkcia navádzania pri dochádzaní sa spustí automaticky za predpokladu, že trasa, po ktorej idete, vedie presne po predpokladanej trase.

  Ak pri aktivovanej funkcii navádzania pri dochádzaní na vašej trase príde k dopravnej nehode, systém vás stále dokáže potenciálne upozorniť (v závislosti od miesta nehody a dostupných alternatív trasy), takže v prípade potreby môžete zvoliť alternatívnu trasu.

  **Na čo slúži nastavenie zrkadlového informačného panela v nastaveniach navigácie pre interaktívny displej vodiča?** Na hlavnom navigačnom zobrazení na dotykovom displeji sa kliknutím na šípku rozbalenia na strane informácií o nasledujúcej odbočke zobrazí na bočnej strane hlavného zobrazenia navigačnej mapy informačný panel s rôznymi informáciami. Prejdením prstom po paneli doľava a doprava je možné zobraziť alternatívne zobrazenia. Medzi možnosti patria zoznamy odbočiek, kompas, zoznamy dopravných incidentov, zobrazenie mapy zostávajúcej časti trasy a zobrazenie prehľadu trasy. Ak je v nastaveniach navigácie povolená možnosť „zrkadlový informačný panel“, informačný panel viditeľný na dotykovej obrazovke sa zobrazí aj na bočnej strane zobrazenia mapy v prípade, keď na interaktívnom displeji vodiča zvolíte zobrazenie mapy na celú obrazovku. To umožňuje zobrazenie všetkých kľúčových informácií pri navádzaní priamo vpred, čím sa uvoľní miesto na dotykovej obrazovke a zobrazia sa ďalšie informácie podľa vašich preferencií.

VŠEOBECNÉ

 •   

  **Zvolil som si možnosť zobrazenia satelitnej mapy, ale satelitná mapa sa zobrazuje iba na jednom z displejov.** Nastavenia navigácie vám umožňujú zvoliť zobrazenie satelitnej mapy buď pre interaktívny displej vodiča alebo dotykovú obrazovku, aby bola k dispozícii ľubovoľná kombinácia zobrazení mapy na displejoch podľa vašich preferencií.

  **Keď vyhľadávam cieľ, zobrazuje sa vzdialenosť, ale po potvrdení cieľa sa vzdialenosť zvyčajne výrazne zvýši.** Aby sa výsledky vyhľadávania zobrazili rýchlejšie, vzdialenosť sa pri vyhľadávaní počíta ako rovná čiara. Presnejšia vzdialenosť sa vypočíta po naplánovaní celej trasy.

  **Ako na trase vyhľadám POI?** Vyberte kategóriu POI alebo zadajte povel pre vyhľadávanie, napr. talianske reštaurácie. Posúvajte mapu po trase a po niekoľkých sekundách sa zobrazia talianske reštaurácie.

  **Ako sa aktualizuje databáza rýchlostných radarov?** Databáza kamier sa aktualizuje pri aktualizácii mapovej databázy.

  Súčasťou sú miesta rýchlostných radarov na zvýraznenie známych a nebezpečných miest s nehodami. Naším zámerom je pomáhať udržiavať bezpečnosť našich zákazníkov, cestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky.

  Aj keď sa na zabezpečenie presných informácií vynaložilo maximálne úsilie, za dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič.

NASTAVENIA

 •   

  **Môžem v režime „navádzania“ prispôsobiť, ktoré upozornenia sa zobrazujú v navigácii?** Áno, v menu nastavení navigácie môžete upraviť, ktoré oznámenia sa majú zobrazovať.

  **Môžem povoliť zvukové dopravné hlásenia vysielané z miestnych rozhlasových staníc?** Áno, prejdite do časti „Settings“ (nastavenia) > „All“ (všetky) > „Apps“ (aplikácie) > „Media“ (médiá) > „AM FM Settings“ (nastavenia AM FM) > „Traffic Announcements“ (dopravné hlásenia) > „On“ (zapnúť)

PREDPLATNÉ

PREDPLATNÉ

 •   

  **Ako zistím, či je v mojom ojazdenom vozidle systém InControl?** Na stropnej konzole sú dve klapky, ktoré je možné otvoriť a získať prístup k tlačidlu núdzového volania (ikona SOS). V prípade pochybností sa obráťte na Zákaznícke centrum.

  **Plynú z používania služieb InControl nejaké dodatočné náklady?** Služby systému InControl, napríklad Remote, balík Online a Wi-Fi Enabled sa dodávajú s doplnkovým dátovým paušálom. Pri používaní služieb InControl vám nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

  Upozorňujeme však, že môžu platiť pravidlá zodpovedného používania a po prenesení 20 GB v danom mesiaci sa prenos dát môže spomaliť. Podrobnejšie informácie nájdete v našich najnovších zmluvných podmienkach.

  **Kedy sa začína a končí predplatné InControl?** Predplatné navigácie sa aktivuje na začiatku záruky a bude platné počas celej záručnej doby. Predplatné pre službu Remote sa začne po aktivácii účtu InControl a bude platné 3 roky. Predplatné balíka Online a Wi-Fi Enabled s dátovým paušálom sa aktivuje spolu so začiatkom záruky. Obdobie štandardného predplatného pre balík Online a Wi-Fi Enabled je 12 mesiacov. Ak chcete zistiť, kedy vyprší platnosť vašich služieb, prihláste sa na webovú stránku My InControl. Dátum exspirácie predplatného sa zobrazí na pravej strane na domovskej stránke. Prípadne sa prihláste do aplikácie Land Rover Remote a menu „Subscriptions“ (predplatné) nájdete pod ikonou „More“ (viac).

  **Ako zistím, koľko času mi zostáva pre aktuálne predplatné navigácie?** Prejdite do časti „Settings“ (nastavenia) > „All“ (všetky) > „Navigation settings“ (nastavenia navigácie) > „Connected services licence“ (licencia pripojených služieb). Tu sa zobrazuje dátum exspirácie a všetky dostupné funkcie. Môžu sa líšiť v závislosti od miesta zakúpenia vozidla.

  **Budem si môcť obnoviť predplatné?** Keď službám InControl vyprší dátum platnosti, dostanete e-mail s odkazom na ich obnovenie. Ak ste tento e-mail nedostali alebo ak platnosť odkazu vypršala, obráťte sa na služby zákazníkom.

  **Ktoré verzie internetového prehliadača a operačného systému sú podporované v rôznych dostupných aplikáciách a na webových stránkach?** Aplikácia Route Planner: Android 4.3 alebo novší Apple iPhone 4s alebo novší so systémom iOS 8.0 alebo novším. Webová stránka Route Planner: Internet Explorer 9, 10, 11, Firefox 36, 37, Chrome 37, 38, Safari 7.1, 8. Operačné systémy podporované pre webovú stránku Route Planner: Windows 7, 8, 10 Mac OSX Mavericks alebo novší.

  **Môžem prepojiť so svojím účtom InControl viac ako jedno vozidlo?** Áno, s účtom InControl môžete mať prepojených viac než len jedno vozidlo. Ak chcete do svojho účtu pridať ďalšie vozidlo, navštívte stránku www.landroverincontrol.com/owner, v hornej časti stránky s palubnou doskou vozidla kliknite na kartu „Add Vehicle“ (pridať vozidlo) a podľa pokynov pridajte do svojho existujúceho účtu InControl nové vozidlo.

  **Čo sa stane, ak stratím alebo mi odcudzia môj telefón?** Spoločnosť Land Rover odporúča zákazníkom, aby si na svojich zariadeniach nastavili príslušné zabezpečenie. V prípade straty alebo odcudzenia telefónu sa môžete prihlásiť do svojho účtu InControl na webovej stránke My Landrover InControl a zmeniť si svoje heslo a PIN.

  **Kam môžem smerovať ďalšie otázky týkajúce sa InControl?** Na webovej stránke Landrover InControl www.landrover.co.uk/incontrol sú informácie o funkciách systému InControl. V prípade ďalších otázok alebo problémov s používaním systému InControl sa obráťte na predajcu Landrover alebo na Centrum vzťahov so zákazníkmi (CRC).

  **Ktoré funkcie/služby vyžadujú aktívne predplatné?** Momentálne (august 2020) sú k dispozícii nasledujúce predplatné:

  Pripojená navigácia1 Dopravné informácie v reálnom čase Online výpočet trasy Zobrazenia satelitnej mapy Online vyhľadávanie vrátane recenzií, hodnotení a obrázkov Dostupnosť parkovania Ceny pohonných hmôt Dostupnosť nabíjania pre EV Polohy rýchlostných radarov Aktualizácie máp

  **Balík Online4

  Wi-Fi Enabled s dátovým paušálom8

  Secure Tracker/Secure Tracker Pro6

  InControl Remote5**

  Všetky funkcie a služby závisia od dostupnosti v danej krajine.

NÁKUP A AKTIVÁCIA

 •   

  **Ako si vytvorím účet InControl a aktivujem služby InControl?** Ak to predajca ešte neurobil, prejdite na stránku www.landroverincontrol.com/owner a postupujte podľa pokynov na vytvorenie účtu InControl a aktiváciu služieb InControl.

  **Ako zistím, že moje služby InControl sú aktivované?** Po úspešnom dokončení procesu nastavenia systému InControl sa aktivujú vaše služby InControl a na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali počas procesu nastavenia, sa odošle e-mail s potvrdením.

  Pri ďalšom naštartovaní motora vášho vozidla by mali svietiť obidve kontrolky na tlačidlách SOS Emergency Call a Optimized Landrover Assistance, ktoré sa nachádzajú na stropnej konzole vozidla.

  **Kúpil som si ojazdené vozidlo. Ako si vytvorím účet InControl a aktivujem služby InControl?** Začnite kontrolou, či je vaše vozidlo pripravené pre služby InControl. Na stropnej konzole vo vozidle by mali byť dve klapky, ktoré je možné otvoriť stlačením a získať prístup k tlačidlu SOS pre núdzové volanie (ikona SOS) a tlačidlu Optimized Landrover Assistance (ikona kľúča).

  Ak svieti kontrolka na tlačidle SOS pre núdzové volanie a kontrolka na tlačidle Optimized Landrover Assistance nesvieti, navštívte stránku www.landroverincontrol.com/owner a postupujte podľa pokynov na vytvorenie účtu InControl a aktiváciu služieb InControl. Ak kupujete svoje vozidlo od predajcu, pomôže vám s procesom nastavenia. Ak si všimnete, že kontrolka na tlačidle Optimized Landrover Assistance svieti, požiadajte predajcu o pomoc, pretože nebudete môcť prepojiť vozidlo so svojim účtom InControl.

UKONČENIE SLUŽIEB INCONTROL

 •   

  **Ako môžem ukončiť svoje služby InControl?** Ak chcete ukončiť svoje služby InControl, prejdite na webovú stránku My Landrover InControl, na stránke s palubnou doskou vozidla kliknite na tlačidlo „Vehicle Setting“ (nastavenie vozidla) a zvoľte možnosť „Remove Vehicle“ (odstrániť vozidlo). Poznámka: Váš účet zostane aktívny, aj keď k nemu nie je pripojené žiadne vozidlo. Ak so svojím účtom nemáte spojené žiadne iné vozidlo a/alebo si ho už nechcete ponechať, môžete ho aj vymazať. Klepnite na kartu „My Account’“ (môj účet), vyberte sekciu „Remove Account“ (odstrániť účet) a kliknite na tlačidlo „Remove Account“.

  **Ak sa rozhodnem predať svoje vozidlo, ako vymažem svoje osobné údaje?** Najskôr sa odhláste z každého účtu priradeného k vášmu vozidlu. Potom odstráňte všetky profily a vymažte históriu vyhľadávania. Môžete tak vykonať v nastaveniach navigácie a živých služieb.

  **Čo sa stane, keď predám svoje vozidlo vybavené systémom InControl?** Pri predaji, výmene alebo prevode vlastníctva vášho vozidla ho musíte odstrániť zo svojho účtu InControl. Ak to chcete urobiť, prihláste sa na webovú stránku My Landrover InControl, na stránke s palubnou doskou vozidla kliknite na tlačidlo „Vehicle Setting“ (nastavenie vozidla) a podľa zmluvných podmienok InControl zvoľte možnosť „Remove Vehicle“ (odstrániť vozidlo).

  Služby InControl sa prenesú na nového majiteľa vozidla na zvyšok obdobia pod podmienkou, že nový vlastník dokončí nastavenie účtu InControl.

PREFERENCIE

 •   

  **Ako aktualizujem svoju e-mailovú adresu, kontaktné údaje a preferencie?** Ak chcete aktualizovať svoje údaje, prejdite na stránku www.landroverincontrol.com/owner a prihláste sa do svojho účtu. Vyberte možnosť „My Account“ (môj účet) alebo v aplikácii InControl Remote na smartfóne prejdite do časti „Settings/My Account“ (nastavenia/môj účet), kde môžete aktualizovať svoje kontaktné údaje, zmeniť si heslo alebo obnoviť PIN kód.

  **Čo sa stane s mojimi údajmi, kto k nim má prístup a môžem k nim získať prístup?** Všetky údaje sa ukladajú v súlade s požiadavkami na ochranu údajov v krajine, v ktorej bolo vozidlo zakúpené. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov pre službu Landrover InControl.

  **Čo sa stane, keď zabudnem heslo do systému InControl?** Na prihlasovacej obrazovke Pivi Pro1, v aplikácii InControl Remote5 alebo na webovej stránke My Land Rover InControl zvoľte možnosť „Forgot your password“ (zabudol som heslo) a postupujte podľa uvedených pokynov.

KONEKTIVITA

WI-FI A HOTSPOT

 •   

  **Čo je to Wi-Fi Enabled s dátovým paušálom?** Wi-Fi Enabled s dátovým paušálom prináša do vášho vozidla hotspot 4G/LTE (v závislosti od modelu), ktorý umožňuje cestujúcim pripojiť na internet niekoľko zariadení využitím pripojenia 4G/LTE vo vozidle. Využíva strešnú anténu, vďaka ktorej sa zvyšuje spoľahlivosť pri nepretržitom pripojení na cestách. Zabezpečuje lepší signál pre dátové pripojenie (v porovnaní so smartfónom vo vozidle), pretože kovová konštrukcia vozidla môže obmedzovať príjem signálu.

  **Poskytne funkcia Wi-Fi Enabled s dátovým paušálom nepretržité pripojenie Wi-Fi na cestách?** Wi-Fi Hotspot8 funguje prostredníctvom mobilnej siete. Zabezpečuje lepšie dátové pripojenie ako smartfón vo vozidle, nebude však fungovať v oblastiach, kde neexistuje mobilná sieť.

  **S akým typom sietí spolupracuje funkcia Wi-Fi Enabled?** Wi-Fi Enabled funguje so sieťami 4G/LTE.

  **Ako sa používa funkcia Wi-Fi Enabled s dátovým paušálom?** V menu „Settings“ (nastavenia) > „Connectivity“ (pripojiteľnosť) zapnite možnosť „Hotspot“ a povoľte tak svojmu smartfónu a tabletu pripojenie na internet prostredníctvom svojho vozidla.

  **Čo je to „Wi-Fi“ v menu nastavení pripojenia?** Wi-Fi vám umožňuje pripojiť sa k sieti Wi-Fi, napríklad k domácej sieti.

  **Aké sú výhody dátového pripojenia vozidla oproti dátovému pripojeniu cez môj smartfón?** Sila signálu vášho mobilného telefónu a rýchlosť dátového pripojenia môže byť výrazne znížená kvôli konštrukcii vozidla – kov obmedzuje prenos rádiových vĺn.

  Zabudovaná SIM karta umiestnená vo vozidle sa pripája k mobilnej sieti prostredníctvom podstatne väčšej, samostatnej antény na vonkajšej strane vozidla. Tým pomáha udržiavať oveľa lepšie dátové pripojenie k sieti.

  **Ikona 4G pod hodinami je viditeľná, tak prečo nie sú k dispozícii niektoré pripojené funkcie?** Siete môžu byť niekedy zahltené používateľmi alebo sila signálu môže byť príliš nízka na to, aby bola možná dostatočne vysoká kvalita pripojenia. Môže sa to prejaviť ako dočasná strata údajov.

SIM A DÁTA

 •   

  **Potrebujem na pripojenie vozidla na internet SIM kartu?** Nie, vaše vozidlo sa dodáva s vloženou SIM kartou, ktorá umožňuje používanie:

  1.      Pripojené funkcie/služby systému pripojenej navigácie1 2.       Wi-Fi Enabled s dátovým paušálom8 3.      Funkcie/služby balíka Online4 Tieto služby si vyžadujú platné predplatné. Mobilné dáta sú súčasťou predplatného, takže pokiaľ je predplatné aktívne, nevyžadujú sa žiadne ďalšie zmluvy ani SIM karty.

BLUETOOTH

 •   

  **Prečo si vozidlo nepamätá môj telefón s Bluetooth a automaticky sa s ním nespáruje?** Je to najpravdepodobnejšie v dôsledku deaktivácie funkcie automatického pripojenia pre dané zariadenie v nastaveniach Bluetooth, prípadne sa ako prvé pripája iné zariadenie Bluetooth v dosahu vozidla.

  **Koľko zariadení Bluetooth je možné pripojiť alebo spárovať?** Spárovať možno celkovo 10 zariadení Bluetooth, pričom súčasne možno spárovať dve zariadenia , môžu to byť telefóny alebo multimediálne zariadenia. Prvé zariadenie spárované s Pivi/Pivi Pro1 bude označené ako vaše primárne zariadenie. To je možné zmeniť v nastaveniach. Prejdite do časti „Settings“ (nastavenia) > „All“ (všetky) > „Connectivity“ (pripojenie) > Bluetooth > a kliknite na zariadenie, ktoré chcete zmeniť.

  **Pripojil som dva telefóny. Ako môžem prepnúť, ktoré sa používa pri odchádzajúcich hovoroch?** Na dlaždici telefónu na hlavnej obrazovke kliknite na ikonu telefónu v dolnej časti dotykovej obrazovky. Tu môžete zmeniť, ktorý telefón sa bude používať na volanie. Druhý pripojený telefón je potom možné používať iba na príjem hovorov. Na obrazovke telefónu môžete tiež klepnúť na zvýraznenú ikonu výberu v hornej časti dotykového displeja. Tu môžete zmeniť, ktorý telefón sa bude používať na odchádzajúce hovory.

  **Ako môžem znova pripojiť predtým spárované zariadenia Bluetooth?** Spôsob pripojenia telefónu alebo mediálneho zariadenia na prehrávanie hudby je veľmi podobný.

  Ak chcete znova pripojiť telefón, použite funkciu na výber telefónu prostredníctvom dlaždice telefónu na hlavnej obrazovke alebo funkciu na výber telefónu v hornej časti dotykovej obrazovky v rámci funkcie telefónu.

  Pri prehrávaní hudby postupujte rovnako, ale pomocou dlaždice na hlavnej obrazovke alebo funkcie na výber zdroja na obrazovke prehrávača médií.

  **Pri počúvaní hudby z môjho telefónu/prehrávača médií pripojeného cez Bluetooth sa zdá, že hlasitosť je v porovnaní s inými zdrojmi zvuku veľmi nízka.** Na hlasitosť reproduktorov vozidla môže mať vplyv úroveň hlasitosti nastavená na samotnom zariadení. Zvýšte hlasitosť na pripojenom zariadení.

TELEFÓN

 •   

  **Môže si moje stiahnuté kontakty alebo fotografie prezerať ktokoľvek s prístupom k vozidlu?** Nie, vaše synchronizované kontakty budú viditeľné iba v prípade, ak je k vozidlu pripojený váš telefón.

  **Ako vyhľadám kontakty zo zoznamu kontaktov v telefóne?** Na hlavnej obrazovke môžete klepnúť na zoznam obľúbených položiek (iba podporované telefóny) alebo na tlačidlo s nedávnymi kontaktmi na dlaždici telefónu.

  Na hlavnej obrazovke telefónu zvoľte možnosť „Contacts“ (kontakty). Klepnutím na ikonu vyhľadávania v hornej časti obrazovky získate prístup ku klávesnici a môžete začať vyhľadávať požadovaný kontakt. Počas zadávania sa automaticky aktualizuje zoznam výsledkov. Možnosti zobrazíte kliknutím na tlačidlo „x matches“ (x zhodných položiek) alebo na tlačidlo na ukrytie klávesnice.

  Prípadne, po klepnutí na písmeno na jednej strane kontaktov zobrazíte klávesnicu. Po klepnutím na písmeno, napr. F, zoznam prejde na tie kontakty, ktorých meno sa začína na F.

  Môžete tiež použiť tlačidlo rozpoznávania hlasu na volante a pomocou hlasového povelu vytočiť kontakt alebo číslo. Napríklad: „Call David Smith“ (zavolať Davida Smitha) „Call David Smith Mobile“ (zavolať Davida Smitha, mobil) „Dial 01234987654“ (vytočiť 01234987654)

AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU

AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU

 •   

  **Čo sú to aktualizácie softvéru?** Aktualizácie softvéru9 vám umožňujú bezdrôtovo aktualizovať základný softvér vozidla. Aktualizácie je možné vykonať v čase, ktorý vám vyhovuje, bez nutnosti navštíviť predajcu alebo autorizovaný servis.

  **Aký je účel aktualizácií softvéru v mojom vozidle?** Aktualizácie softvéru9 zlepšia funkcie základného softvéru, aby sa zabezpečilo, že vaše vozidlo bude vždy fungovať čo najlepšie. Jedna aktualizácia softvéru môže upraviť viac systémov vozidla.

  **Aký softvér je možné aktualizovať v mojom vozidle?** Systém informácií a zábavy, telematický systém a rôzne riadiace systémy možno aktualizovať na diaľku, aby ste si užili dokonalý zážitok z jazdy.

  **Potrebujem pre aktualizácie softvéru účet InControl?** Nie, na vykonávanie aktualizácie softvéru nepotrebujete účet InControl.

  **Ako zapnem funkciu aktualizácií softvéru?** Aktualizácie softvéru9 sú vo vašom vozidle povolené automaticky. Stiahnutie a inštalácia nového softvéru sa môže uskutočniť buď cez Wi-Fi alebo cez zabudované mobilné dátové pripojenie. Sťahovanie sa uskutoční automaticky bez nutnosti prerušiť používanie vozidla.

  **Ako pripojím svoje vozidlo, aby prijímalo aktualizácie softvéru?** Systém Pivi/Pivi Pro1 je možné pripojiť buď prostredníctvom Wi-Fi, alebo prostredníctvom zabudovaného mobilného dátového pripojenia vo vozidle.

  **Sú s aktualizáciou softvéru spojené poplatky za prenos dát?** Nie. Aktualizácia softvéru sa vykonáva buď cez Wi-Fi, alebo pomocou zabudovaného mobilného dátového pripojenia vo vozidle, bez poplatkov za dáta.

  **Ako často budem dostávať aktualizácie softvéru?** Aktualizácie softvéru budú zasielané pravidelne s cieľom optimalizovať systémy vozidla. Aktualizáciu dostanete kedykoľvek podľa potreby, alebo v prípade problémov s existujúcim softvérom vozidla. K dispozícii budú tiež nové softvérové funkcie, ktoré by si vyžadovali aktualizáciu softvéru.

  **Ako zistím, či je k dispozícii aktualizácia?** Keď bude k dispozícii aktualizácia na inštaláciu, na dotykovej obrazovke vozidla sa zobrazí upozornenie vo vyskakovacom okne. Dostupná aktualizácia sa tiež zobrazí v položke menu „Software update“ (aktualizácia softvéru) v hlavných nastaveniach systému Pivi/Pivi Pro1.

  **Musím aktualizáciu nainštalovať okamžite?** Nie. Keď bude k dispozícii aktualizácia na inštaláciu, na dotykovej obrazovke sa zobrazí upozornenie vo vyskakovacom okne. Tu môžete stlačiť buď tlačidlo „Update now“ (aktualizovať teraz) alebo „Schedule“ (naplánovať), čo vám umožní vykonať aktualizáciu v čase, ktorý vám vyhovuje.

  **Ako ďaleko vopred si môžem naplánovať aktualizáciu?** Aktualizáciu si môžete naplánovať až na 14 dní vopred.

  **Čo musím urobiť pred inštaláciou aktualizácie?** 1. Pred spustením aktualizácie softvéru skontrolujte nasledovné: Či sa nový softvér úspešne stiahol do vozidla cez Wi-Fi alebo zabudované mobilné dátové pripojenie vo vozidle. 2. Musíte akceptovať zmluvné podmienky aktualizácie softvéru (v prípade potreby). 3. Pred spustením aktualizácie musí byť vozidlo zamknuté a aktivovaný poplašný systém (ak vás k tomu vyzve). Čas inštalácie aktualizácie sa zobrazí v upozornení vo vyskakovacom okne. 4. Všetky okná musia byť zatvorené.

  **Ako vykonám aktualizáciu softvéru?** 1. Vždy po naštartovaní motora vozidlo proaktívne skontroluje a stiahne všetky relevantné aktualizácie pre vaše vozidlo. 2. Keď bude k dispozícii nová aktualizácia, na dotykovej obrazovke vozidla sa zobrazí upozornenie. 3. Systém od vás môže vyžadovať, aby ste prijali zmluvné podmienky aktualizácie softvéru. 4. Budete mať tiež možnosť naplánovať aktualizáciu až na 14 dní vopred. 5. Po vyzvaní vypnite, zamknite vozidlo a aktivujte poplašný systém. Pred spustením inštalácie skontrolujte, či sú zatvorené všetky okná. Čas inštalácie sa zobrazí v upozornení vo vyskakovacom okne. 6. Po úspešnom dokončení aktualizácie sa na dotykovej obrazovke vozidla zobrazí upozornenie vo vyskakovacom okne. Informácie o poslednej aktualizácii sa zobrazia aj v menu na aktualizáciu softvéru. 7. Ak sa aktualizácia z nejakého dôvodu nepodarila, rovnako sa zobrazí upozornenie vo vyskakovacom okne. Aktualizáciu bude potom potrebné skúsiť znova.

  **Ako dlho trvá inštalácia aktualizácie softvéru?** Čas inštalácie sa zobrazí v upozornení vo vyskakovacom okne s informáciami o aktualizácii softvéru. Kým prebieha inštalácia aktualizácie, nebudete môcť používať vozidlo. Inštalácia sa spustí približne 10 minút po zamknutí vozidla po zvolení možnosti „Update now“ (aktualizovať teraz).

  **Ako zistím, že sa aktualizácia softvéru dokončila?** O úspešnej inštalácii softvéru vás bude informovať upozornenie na dotykovej obrazovke.

  **Musím byť v pokrytí signálom, aby sa mohla vykonať inštalácia?** Áno, na spustenie inštalácie aktualizácie softvéru potrebujete mobilné alebo Wi-Fi pripojenie.

  **Môžem inštaláciu zastaviť, keď sa spustí?** Nie, po spustení inštalácie ju nie je možné zastaviť.

  **Možno aktualizácie nainštalovať automaticky?** Väčšina aktualizácií softvéru vyžaduje, aby ste ich pred inštaláciou manuálne akceptovali. Príležitostne sa však vozidlo aktualizuje automaticky z dôvodu bezpečnosti, zabezpečenia alebo údržby systémov.

  **Musím si aktivovať automatické aktualizácie?** V prípade automatických aktualizácií nemusíte robiť nič – na dotykovej obrazovke sa nezobrazí upozornenie a môžete jazdiť ako obvykle.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

 •   

  **Čo mám robiť, ak inštalácia zlyhá?** Ak z nejakého dôvodu inštalácia zlyhá, systém vás môže požiadať, aby ste to skúsili znova. K aktualizácii máte prístup v menu „Software Update“ (aktualizácia softvéru) v rámci nastavení systému Pivi/Pivi Pro1. Ak máte pri opätovnom štartovaní vozidla po aktualizácii problémy, obráťte sa na asistenčnú službu alebo na miestneho predajcu, aby záležitosť prešetrili.

  **Môžem softvér aktualizovať, aj keď som mimo krajiny?** Áno, vozidlo je možné aktualizovať aj mimo krajiny prostredníctvom Wi-Fi alebo zabudovaného mobilného dátového pripojenia vozidla.

  **Prečo som nevidel upozornenie na aktualizáciu softvéru?** Na príjem aktualizácií softvéru vozidlo vyžaduje mobilné alebo Wi-Fi pripojenie. Ak sa na dotykovej obrazovke vozidla nezobrazilo vyskakovacie okno s upozornením, dostupnosť aktualizácií zistíte v menu „Software Update“ (aktualizácia softvéru) v rámci nastavení systému Pivi/Pivi Pro1. Ak sú dostupné, môžete ich nainštalovať priamo z tohto menu alebo naplánovať na neskôr.

POZRITE SI FILMY

VOLANT

Tlačidlá s hmatovou odozvou na volante predstavujú intuitívnu množinu ovládacích prvkov a prispôsobiteľné tlačidlo pre dodatočný komfort.

HLASOVÉ OVLÁDANIE

Hlasové ovládanie, ktoré sa aktivuje pomocou tlačidla na volante, vám umožňuje vykonávať úlohy jednoduchými hlasovými povelmi.

NASTAVENIA

Vďaka nastaveniam systému Pivi Pro s jednoduchou štruktúrou získate rýchly prístup k množstvu funkcií, ktoré vám umožňujú nastaviť si vozidlo presne podľa predstáv.

MÉDIÁ

Zoradenie rozhlasových staníc podľa obľúbených položiek umožňuje ľahké prepínanie medzi kanálmi alebo prechod na médiá uložené v smartfóne, prípadne v aplikáciách tretích strán, a to iba niekoľkými klepnutiami.

SYSTÉM ZOBRAZENIA PRIESTORU POD VOZIDLOM S TECHNOLÓGIOU CLEARSIGHT

Systém zobrazenia priestoru pod vozidlom s technológiou ClearSight využíva 3D priestorovú kameru na zobrazenie terénu okolo predných kolies, čo uľahčuje manévrovanie.

SPÄTNÉ ZRKADLO

Spätné zrkadlo ClearSight zaisťuje ničím nerušený výhľad na cestu za vami. Jednoduchým prepnutím sa zobrazí živé video.

BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE

Nabíjajte svoj telefón počas jazdy bez káblov alebo pripájania. Telefón jednoducho vložte do bezdrôtovej nabíjacej zásuvky a môžete vyraziť.

NEMÔŽETE NÁJSŤ, ČO HĽADÁTE?

Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás alebo na predajcu.

Voliteľné prvky a ich dostupnosť sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácie vozidla (model a pohonná jednotka), alebo môžu vyžadovať montáž ďalších prvkov. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny predajca, prípadne si vozidlo nakonfigurujte online.

Funkcie vozidla by mal vodič používať iba v prípade, ak tým neohrozuje svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich. Vodiči musia mať neustále plnú kontrolu nad vozidlom.

Funkcie, možnosti, služby tretích strán a dostupnosť systému Pivi a InControl závisia od krajiny – informácie o dostupnosti na miestnom trhu a úplné podmienky si vyžiadajte od predajcu Land Rover. Niektoré funkcie vyžadujú predplatné, ktoré je potrebné predĺžiť po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca. Pripojenie k mobilnej sieti nie je možné zaručiť vo všetkých lokalitách. Informácie a obrázky zobrazené v súvislosti s technológiou InControl (vrátane obrazoviek alebo sekvencií) podliehajú aktualizáciám softvéru, verziovaniu a iným systémovým/vizuálnym zmenám v závislosti od zvolených prvkov.

Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Môžu platiť podmienky koncového používateľa Apple Inc.

Android Auto je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

1Pripojená navigácia bude vyžadovať ďalšie predplatné po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca Land Rover.

2Vaše vozidlo je pripravené pre Apple CarPlay. Služby, ktoré ponúka funkcia Apple CarPlay, závisia od dostupnosti vo vašej krajine. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay.

3Vaše vozidlo je pripravené pre Android Auto. Služby, ktoré ponúka funkcia Android Auto, závisia od dostupnosti vo vašej krajine. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://www.android.com/auto/.

4Môžu platiť zásady férového využívania. Súčasťou je 1-ročné predplatné, ktoré možno predĺžiť po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca Land Rover.

5Aplikácia Remote zahŕňa predplatené služby, ktoré si môžete predĺžiť po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca Land Rover. Aplikáciu Remote si budete musieť stiahnuť z obchodu Apple App Store/Google Play Store.

6Služby Secure Tracker a Secure Tracker Pro vyžadujú aktiváciu a vozidlo sa musí nachádzať v oblasti s mobilným pokrytím. Súčasťou je predplatné služby na 12 mesiacov. Podľa pokynov vášho predajcu Land Rover ju možno rozšíriť na záručnú dobu alebo obnoviť po počiatočnom termíne.

7Pred brodením si vždy overte trasu a miesto výjazdu.

8Platia zásady férového využívania. Po využití 20 GB dát v rámci mesiaca sa rýchlosť prenosu dát a funkcie vo vozidle môžu po zvyšok mesiaca obmedziť.

9Aktualizácie vyžadujú dátové pripojenie.