AKO POUŽÍVAŤ SYSTÉM PIVI, PIVI PRO A PRIPOJENÉ SLUŽBY

ZAČÍNAME

NASTAVENIE SYSTÉMU INCONTROL

Nastavte a prepojte účet InControl, aby ste povolili pripojené služby a predplatné vo svojom vozidle Land Rover. Navštívte webovú stránku My Land Rover InControl a vytvorte si účet, alebo kliknite na odkaz v e-maile, ktorý vám zaslal predajca. Po vytvorení a overení účtu postupujte podľa pokynov na obrazovke a prepojte svoje vozidlo Land Rover so svojím účtom.

POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV SPRIEVODCU SPUSTENÍM

Sprievodca spustením umožňuje ľahkú konfiguráciu a nastavenie systémov informácií a zábavy Pivi a Pivi Pro1, a to vrátane spárovania telefónov so systémom a nastavenia obľúbených rádií. Ak je vaše vozidlo vybavené systémom Pivi Pro1, pri prvom použití vozidla si budete môcť vytvoriť profil prepojený s vaším účtom InControl, s ktorým budete môcť používať množstvo ďalších pripojených služieb a aplikácií.

Man working on MacBook
Land Rover Defender Display Screen
Autoplay Start
Autoplay Stop

PRIPOJENIE VÁŠHO ÚČTU A ZARIADENÍ

Modern Infotainment System Of Defender

PRIPOJENIE VAŠICH ÚČTOV

Vyťažte zo svojho balíka Online2 maximum a pripojte svoj účet InControl, aby ste mohli prehliadať a používať obsah a služby tretích strán. V množine aplikácií Pivi Pro vyberte ikonu „Connect Accounts“ (pripojiť účty) a vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete pripojiť. Môžete buď naskenovať QR kód pomocou svojho smartfónu, alebo zvoliť možnosť „Email Me“ (pošlite mi e-mail), aby ste dostali odkaz na prihlasovaciu stránku e-mailom.

 

Po pripojení môžete okamžite začať využívať službu vo svojom vozidle. Prepojené služby sa zobrazia ako ikona v množine aplikácií, ako zdroj médií v prehrávači médií.

Pertinent Driving Infotainment and Navigation Feature

PRIPOJENIE VÁŠHO SMARTFÓNU

Vďaka balíku Smartphone môžete svoje aplikácie bezpečne a pohodlne používať prostredníctvom systému Pivi a Pivi Pro1 pomocou:

 

Apple CarPlay® 3
Android AutoTM 4

 

V prípade Apple CarPlay®3 skontrolujte, či máte vo svojom zariadení iPhone nainštalovanú najnovšiu verziu systému iOS a povolenú funkciu Siri®. V prípade aplikácie Android AutoTM 4 skontrolujte, či máte vo svojom zariadení Google nainštalovanú najnovšiu aplikáciu Android Auto, a či je povolený hlasový asistent Google. Svoje zariadenie pripojte k panelu rozhrania v úložnom priestore na stredovej konzole pomocou certifikovaného USB kábla.

ČASTÉ OTÁZKY

AKO AKTUALIZUJEM MAPY NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU?

Pokiaľ je aktívne predplatné pripojenej navigácie1 , mapy sa budú aktualizovať automaticky. Predplatné pripojenej navigácie je zvyčajne súčasťou počiatočnej záručnej doby. Obnovenie predplatného umožňuje ďalšie automatické aktualizácie máp.

KOĽKO ZARIADENÍ BLUETOOTH JE MOŽNÉ PRIPOJIŤ ALEBO SPÁROVAŤ?

Spárovať možno celkovo 10 zariadení Bluetooth, pričom súčasne možno spárovať dve zariadenia – môžu to byť telefóny alebo multimediálne zariadenia. Prvé zariadenie spárované s Pivi/Pivi Pro1 bude označené ako vaše primárne zariadenie. To je možné zmeniť v nastaveniach. Prejdite do časti „Settings“ (nastavenia) > „All“ (všetky) > „Connectivity“ (pripojenie) > Bluetooth > a kliknite na zariadenie, ktoré chcete zmeniť.

AKO SI OBNOVÍM SLUŽBY INCONTROL?

Keď službám InControl vyprší dátum platnosti, dostanete e-mail s odkazom na ich obnovenie. Ak ste tento e-mail nedostali alebo ak platnosť odkazu vypršala, obráťte sa na služby zákazníkom.

AKO ODSTRÁNIM SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Predtým, ako svoje vozidlo predáte, budete musieť zo svojho účtu InControl vymazať údaje o vozidle. Prihláste sa na portál InControl, na pravej strane zvoľte možnosť „Vehicle Setting“ (nastavenie vozidla) a zvoľte menu „Remove Vehicle“ (odstrániť vozidlo). Kliknutím na tlačidlo „Remove Vehicle“ (odstrániť vozidlo) odstránite všetky údaje o vozidle z vášho účtu InControl. Zobrazí sa výzva na zadanie hesla k účtu InControl. V prípade systému Pivi/Pivi Pro1, prejdite do časti „Settings“ (nastavenia) > „All“ (všetky) > „Profile Settings“ (nastavenia profilu) a zvoľte profil, ktorý chcete odstrániť. Ak ste si nedávno kúpili ojazdené vozidlo, obráťte sa na predajcu.

MUSÍM VLOŽIŤ SIM KARTU S MOBILNÝMI DÁTAMI?

Nie, vaše vozidlo sa dodáva s vloženou SIM kartou, ktorá umožňuje používanie:

 

1.    Pripojených funkcií/služieb pripojeného navigačného systému1

2.    Wi-Fi hotspotu6

3.    Funkcií/služieb balíka Online2

 

Tieto služby si vyžadujú platné predplatné. Mobilné dáta sú súčasťou predplatného, takže pokiaľ je predplatné aktívne, nevyžadujú sa žiadne ďalšie zmluvy ani SIM karty.

AKO SI ZVOLÍM RÔZNE ZOBRAZENIA MAPY NA DISPLEJI VIRTUÁLNEJ PRÍSTROJOVEJ DOSKY?

Ak chcete zmeniť rozloženie interaktívneho displeja vodiča, k nastaveniam sa dostanete pomocou volantu. V závislosti od vozidla môžu byť dostupné aj ďalšie predvoľby displeja vodiča. Sú dostupné z hlavného menu „Pivi Pro Settings“ (nastavenia Pivo Pro) > „Navigation“ (navigácia) > „Driver Display“ (displej vodiča).

A ČO ĎALEJ?

Timanfaya National Park

WEBOVÁ STRÁNKA MY LAND ROVER INCONTROL

Prihláste sa do účtu InControl.

Defender in the snow

PRESKÚMAJTE NOVÝ DEFENDER

Skutočne schopný, pripravený na všetko.

Voliteľné prvky a ich dostupnosť sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácie vozidla (model a pohonná jednotka), alebo môžu vyžadovať montáž ďalších prvkov. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny predajca, prípadne si vozidlo nakonfigurujte online.

 

Funkcie vozidla by mal vodič používať iba v prípade, ak tým neohrozuje svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich. Vodiči musia mať neustále plnú kontrolu nad vozidlom.

 

Funkcie, možnosti, služby tretích strán a dostupnosť systému Pivi a InControl závisia od krajiny – informácie o dostupnosti na miestnom trhu a úplné podmienky si vyžiadajte od predajcu Land Rover. Niektoré funkcie vyžadujú predplatné, ktoré je potrebné predĺžiť po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca. Pripojenie k mobilnej sieti nie je možné zaručiť vo všetkých lokalitách. Informácie a obrázky zobrazené v súvislosti s technológiou InControl (vrátane obrazoviek alebo sekvencií) podliehajú aktualizáciám softvéru, verziovaniu a iným systémovým/vizuálnym zmenám v závislosti od zvolených prvkov.

 

Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Môžu platiť podmienky koncového používateľa Apple Inc.

 

Android Auto je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

 

1Pripojená navigácia bude vyžadovať ďalšie predplatné po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca Land Rover.

2Môžu platiť zásady férového využívania. Štandardné 1-ročné predplatné, ktoré možno predĺžiť po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca Land Rover.

3Vaše vozidlo je pripravené pre Apple CarPlay. Služby, ktoré ponúka funkcia Apple CarPlay, závisia od dostupnosti vo vašej krajine. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay.

4Vaše vozidlo je pripravené pre Android Auto. Služby, ktoré ponúka funkcia Android Auto, závisia od dostupnosti vo vašej krajine. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.android.com/auto/.

5Aplikácia Remote zahŕňa predplatené služby, ktoré si môžete predĺžiť po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca Land Rover. Aplikáciu Remote si budete musieť stiahnuť z obchodu Apple App Store/Google Play Store.

6Platia zásady férového využívania. Po využití 20 GB dát v rámci mesiaca sa rýchlosť prenosu dát a funkcie vo vozidle môžu po zvyšok mesiaca obmedziť.