ČASTÉ OTÁZKY O SYSTÉME TOUCH PRO

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O VÝKONNOM MULTIMEDIÁLNOM SYSTÉME OD ZNAČKY LAND ROVER.
ČASTÉ OTÁZKY O SYSTÉME TOUCH PRO

VŠEOBECNE

OPEN ALL
AKÝ JE ROZDIEL MEDZI TOUCH A TOUCH PRO?
AKO SI MÔŽEM KONFIGUROVAŤ PRISPÔSOBITEĽNÚ DOTYKOVÚ OBRAZOVKU?
PREČO NEMÔŽEM VŽDY ZMENIŤ ROZMERY WIDGETS/SHORTCUTS NA PRISPÔSOBITEĽNEJ OBRAZOVKE?
VYTVORIL SOM SI SVOJU VLASTNÚ DOMOVSKÚ STRÁNKU – MÔŽEM Z NEJ UROBIŤ PREDVOLENÚ DOMOVSKÚ STRÁNKU?
KOĽKO DOMOVSKÝCH STRÁNOK SI MÔŽEM VYTVORIŤ?
MÔŽEM SI PRISPÔSOBIŤ DOMOVSKÚ STRÁNKU, VYTVORENÚ PRI VÝROBE?
MÔŽEM POUŽIŤ MOJE VLASTNÉ POZADIE?
AKÁ JE FUNKCIA MALEJ ŠTVORCOVEJ IKONY, KTORÁ JE V KAŽDOM KVADRANTE DOMOVSKEJ OBRAZOVKY?
AKÉ FUNKCIE MÔŽEM OVLÁDAŤ POMOCOU OVLÁDANIA NA VOLANTE?
KOĽKO OBĽÚBENÝCH ROZHLASOVÝCH STANÍC Z KLASTRA MÁM K DISPOZÍCII PRIAMO POMOCOU OVLÁDANIA NA VOLANTE?
ZDROJE V PREHRÁVAČI MÉDIÍ SÚ NIEKEDY ZORADENÉ ODLIŠNE, PREČO JE TO?
AKO ZOPAKUJEM VŠETKY PESNIČKY / CELÝ ALBUM?
AK SA ROZHODNEM PREDAŤ MOJE AUTO, AKO MÁM VYMAZAŤ MOJE OSOBNÉ DÁTA?
PO CÚVANÍ S AUTOM A POTOM PRI JAZDE DOPREDU SA NA DOTYKOVEJ OBRAZOVKE OTVORÍ OKNO PARKOVACIEHO ASISTENTA – AKO TO MÔŽEM SCHOVAŤ?
AMÔŽEM PRISPÔSOBIŤ HLASITOSŤ POKYNOV NAVIGÁCIE A UPOZORNENÍ PARKOVACIEHO ASISTENTA?
MÔŽEM UMOŽNIŤ, ABY BOLI POČUTEĽNÉ DOPRAVNÉ UPOZORNENIA, VYSIELANÉ MIESTNYMI ROZHLASOVÝMI STANICAMI?
PREČO NEEXISTUJE MOŽNOSŤ NA ZMENU NASTAVENIA ČASU?
V ZÁVISLOSTI OD TOHO, AKÚ FUNKCIU POUŽÍVAM SA MI PO KLIKNUTÍ NA TLAČIDLO SETTINGS (NASTAVENIA) OBJAVIA ODLIŠNÉ VOĽBY – PREČO?
KEĎ ZVOLÍM CÚVANIE, VŽDY SA MI ZOBRAZÍ POHĽAD ZADNEJ KAMERY - PREČO SA NEZOBRAZÍ POHĽAD 360 STUPŇOVEJ KAMERY, AK TO BOLA MOJA OSTATNÁ POUŽITÁ VOĽBA?
KTORÉ FUNKCIE MÔŽEM OVLÁDAŤ POMOCOU NOVÉHO SYSTÉMU ROZPOZNÁVANIA HLASU?
PREČO SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA HLASU NEPOZNÁ NIEKTORÉ ROZHLASOVÉ STANICE?
PREČO NEMÔŽEM POUŽIŤ SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA HLASU NA OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE?
MÔŽEM ZMENIŤ JAZYK PRE SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA HLASU?
NASTAVENIA PRE ROZPOZNÁVANIE HLASU UKAZUJÚ MOŽNOSTI PRE POTVRDENIE A ODOZVU - ČO TO JE?
KTORÉ VERZIE INTERNETOVÉHO PREHLIADAČA A OPERAČNÉHO SYSTÉMU SÚ PODPOROVANÉ V RÔZNYCH APLIKÁCIÁCH A WEBOVÝCH STRÁNKACH, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII?
AKO MÔŽEM SKONTROLOVAŤ, ČI JE MÔJ TELEFÓN KOMPATIBILNÝ?
AKO SI MÔŽEM STIAHNUŤ APLIKÁCIE PRE SMARTFÓN?
ČO TO JE VODIČSKÉ SKÓRE?
PREČO MÁM VYSOKÉ PERCENTUÁLNE VODIČSKÉ SKÓRE ALE ZLÚ SPOTREBU PALIVA?
PREČO JE NIEKEDY ŤAŽKÉ STLAČIŤ TLAČIDLÁ VO VRCHNEJ ČASTI WEBOVEJ STRÁNKY?
TLAČIDLO ‘BACK’ MA NEVRÁTI VŽDY NA PREDCHÁDZAJÚCU FUNKCIU/OBRAZOVKU - PREČO?

NAVIGÁCIA

OPEN ALL
PREČO NEMÔŽEM PREPNÚŤ ZOBRAZENIE MAPY NA ORIENTÁCIU NA SEVER?
AKO SI ZVOLÍM 3D ZOBRAZENIE MAPY NA VIRTUÁLNEJ OBRAZOVKE?
INFORMÁCIA O OBMEDZENIACH RÝCHLOSTI, ZOBRAZENÁ V NAVIGAČNOM SYSTÉME NIE JE NIEKEDY V SÚLADE SO SKUTOČNÝM DOPRAVNÝM ZNAČENÍM NA CESTE, PREČO JE TO?
PREČO SA MOJA NAVIGAČNÁ MAPA PRESTANE POHYBOVAŤ, KEĎ POUŽIJEM GESTO NA ZOOM (PINCH TO ZOOM)?
KOĽKO ZÁCHYTNÝCH BODOV SI MÔŽEM VYTVORIŤ NA TRASE?
MÔŽEM SI V REŽIME USMERŇOVANIA PRISPÔSOBIŤ UPOZORNENIA, KTORÉ SA OBJAVUJÚ VEDĽA MAPY?
AKO NASTAVÍM CIEĽ CESTY?
PREČO SA DESTINÁCIE, KTORÉ SOM POSLAL DO MÔJHO AUTA NEOBJAVILI V NAVIGAČNOM SYSTÉME AUTA?
AKO SI MÔŽEM POZRIEŤ ALTERNATÍVNE TRASY?
AKO VYUŽIJEM FUNKCIU VYHĽADÁVANIA DESTINÁCIE?
AKÝ JE NAJEFEKTÍVNEJŠÍ SPÔSOB VYHĽADANIA DESTINÁCIE?
KEĎ ZADÁVAM PSČ POMOCOU METÓDY ZADANIA ADRESY, PREČO TAM NIE JE MOŽNOSŤ PRIDAŤ ČÍSLO DOMU?
PREČO SA OBČAS PRI URČOVANÍ DESTINÁCIE OBJAVÍ IKONA PALIVA?
PREČO SA DLAŽDICE NA BOČNEJ STRANE HLAVNEJ NAVIGAČNEJ OBRAZOVKY STRATIA, KEĎ SA AUTO POHNE?
MÔŽEM SI VYBRAŤ MEDZI MUŽSKÝM A ŽENSKÝM HLASOM PRE NAVÁDZACIE POKYNY NAVIGÁCIE?
AK POUŽÍVAM NAVIGAČNÝ SYSTÉM V REŽIME NAVÁDZANIA A VYHĽADÁVAM NOVÚ DESTINÁCIU, PREČO MI SYSTÉM NEDOVOLÍ NAHRADIŤ MOJU SÚČASNÚ DESTINÁCIU NOVOU VYHĽADANOU?
KEĎ ZADÁVAM ADRESU, PREČO JE VŽDY POTREBNÉ NAPÍSAŤ NAJPRV MESTO A POTOM AŽ ULICU?
AKO SA MAPY FIRMY LAND ROVER AKTUALIZUJÚ?
AKO MÔŽEM SKONTROLOVAŤ, KTORÉ KRAJINY SÚ POKRYTÉ MAPAMI V MOJOM AUTE?
PREČO SA VIRTUÁLNA OBRAZOVKA (VIRTUAL INSTRUMENT DISPLAY) MEDZI JAZDAMI VRÁTI SPÄŤ NA PREDVOLENÉ INŠTRUMENTÁLNE ZOBRAZENIE (INSTRUMENT DIAL VIEW)?
AKÝ JE ROZDIEL MEDZI RÔZNYMI ZOBRAZENÝMI TRASAMI?

KLIMATIZÁCIA

OPEN ALL
MASÁŽNE SEDADLO SA ZAPÍNA AUTOMATICKY, AKO TO MÔŽEM ZASTAVIŤ?
AKO DLHO BEŽÍ MASÁŽNY PROGRAM?

TELEFÓN

OPEN ALL
AKO MÔŽEM SPÁROVAŤ MÔJ BLUETOOTH TELEFÓN?
MÔŽE MOJE STIAHNUTÉ KONTAKTY ALEBO FOTOGRAFIE POZERAŤ NIEKTO INÝ, KTO MÁ PRÍSTUP DO AUTA?
KOĽKO BLUETOOTH ZARIADENÍ MÔŽE BYŤ PRIPOJENÝCH ALEBO SPÁROVANÝCH?
AKO VYHĽADÁM KONTAKTY Z MÔJHO ZOZNAMU TELEFÓNNYCH KONTAKTOV?
PREČO JE IKONA TELEFÓNU STÁLE VIDITEĽNÁ, KEĎ SOM NA OBRAZOVKE TELEFONOVANIA?
PREČO SI MOJE AUTO NEPAMÄTÁ MÔJ BLUETOOTH TELEFÓN A NESPÁRUJE SA S NÍM AUTOMATICKY?
MÔŽE SYSTÉM TOUCH PRO PREČÍTAŤ PRICHÁDZAJÚCE TEXTOVÉ SPRÁVY A EMAILY?

MÉDIÁ

OPEN ALL
SÚ OBĽÚBENÉ STANICE PODOBNÉ AKO PREDVOLENÉ?
AKO PRIDÁM ROZHLASOVÚ STANICU K MOJÍM OBĽÚBENÝM STANICIAM?
MÔŽEM ZMENIŤ PORADIE V MOJOM ZOZNAME OBĽÚBENÝCH STANÍC?
AKO ODSTRÁNIM STANICU Z MÔJHO ZOZNAMU OBĽÚBENÝCH STANÍC?
ZVOLIL SOM SI "KOLOTOČOVÉ" ZOBRAZENIE, PREČO SA MOJA HUDBA UKAZUJE AKO ZOZNAM?
AKO PREPNEM MEDZI ROZHLASOVÝMI STANICAMI, KEĎ SOM VO FUNKCII "MÉDIA"?
MÔŽEM "RIP" CD DO KNIŽNICE MÉDIÍ SYSTÉMU TOUCH PRO?
MÔŽE BYŤ DATABÁZA GRACENOTE AKTUALIZOVANÁ TAK, ABY ZAHŔŇALA NOVO VYDANÉ ALBUMY?
AKO SÚ FM STANICE ORGANIZOVANÉ V KNIŽNICI MÉDIÍ?
KEĎ VLOŽÍM DVD DO ZARIADENIA, PREČO NEHRÁ AUTOMATICKY?
KEĎ SI PREZERÁM OBRAZOVKU PREHRÁVAČA MÉDIÍ A STLAČÍM TLAČIDLO NAPÁJANIA, OBRAZOVKA NEZHASNE – NAMIESTO NEJ SA ZOBRAZÍ DOMOVSKÁ OBRAZOVKA. PREČO?
MÔŽEM Z PREDNÝCH SEDADIEL VOZIDLA KONTROLOVAŤ A MONITOROVAŤ ČO SA ROBÍ NA OBRAZOVKÁCH V ZADNEJ ČASTI VOZIDLA?
AKÁ JE FUNKCIA UZAMYKACIEHO TLAČIDLA NA OBRAZOVKE ‘SUPERVISOR’ (DOHĽAD) V ZADNEJ ČASTI VOZIDLA?
MÔŽEM REGULOVAŤ HLASITOSŤ AUDIO SYSTÉMU V KABÍNE ZO ZADNÉHO SEDADLA AUTA?
AKÉ FUNKCIE SÚ K DISPOZÍCII V NOVOM SYSTÉME ZÁBAVY PRE ZADNÉ SEDADLÁ (REAR SEAT ENTERTAINMENT)?
AKÁ KAPACITA USB KĽÚČOV MÔŽE BYŤ POUŽITÁ?
KEĎ POUŽÍVAM APLIKÁCIE INCONTROL, PREČO JE AUDIO PREHRÁVANÉ CEZ REPRODUKTOR MÔJHO ANDROID TELEFÓNU A NIE CEZ AUDIO SYSTÉM AUTA?
MÔŽEM POUŽÍVAŤ PRENOSNÉ DISKOVÉ JEDNOTKY?
KTORÉ FORMÁTY MÉDIÍ SÚ PODPOROVANÉ PRE PREHRÁVANIE HUDBY A VIDEA?
JE USB 3.0 PODPOROVANÉ?

Pri zavádzaní systému InControl môžu byť niektoré uvedené funkcie voliteľné a závislé od krajiny alebo pohonnej jednotky. Dostupnosť a úplné podmienky vo vašej krajine vám poskytne miestny predajca Land Rover. Niektoré funkcie vyžadujú vhodnú SIM kartu s dátovým paušálom, ktorá vyžaduje dodatočné predplatné po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca. Mobilné pripojenie nie je možné zaručiť vo všetkých lokalitách.

PODPORA PRE LAND ROVER INCONTROL

WEBOVÁ STRÁNKA MY LAND ROVER INCONTROL

WEBOVÁ STRÁNKA MY LAND ROVER INCONTROL

Zaregistrujte sa a prihláste sa do aplikácie My Land Rover InControl, aby ste si mohli prispôsobiť svoje preferencie a spravovať funkcie InControl.
PODPORA PRE LAND ROVER INCONTROL

PODPORA PRE LAND ROVER INCONTROL

S radosťou vám pomôžeme s akýmikoľvek problémami alebo vám povieme podrobnosti o aplikácii Land Rover InControl.
PODMIENKY A USTANOVENIA

PODMIENKY A USTANOVENIA

Prístup k zmluvným podmienkam a ustanoveniam Land Rover InControl a dokumentom o ochrane osobných údajov nájdete na lokálnych webových stránkach Land Rover.