UPGRADE YOUR BROWSER

This site is optimised for modern web browsers, and does not fully support your current browser.

TIESŇOVÉ VOLANIE SOS

Čo predstavuje služba Protect (Zabezpečenie)?

 •  

  Služba Protect (Zabezpečenie) sa skladá z nasledujúcich prepojených funkcií:

  SOS Emergency call (Tiesňové volanie SOS): Tiesňové volanie sa automaticky spustí v prípade, keď sa aktivujú airbagy alebo sa zistí prevrátenie vozidla. Ak dôjde k takejto nehode, automaticky sa spustí tiesňové volanie z vozidla do havarijného strediska (emergency response centre), ktoré vyšle príslušnú havarijnú službu. Manuálne je možné spustiť tiesňové volanie ak osoba vo vozidle stlačí tlačidlo tiesňového volania (SOS), ktoré sa nachádza na pravej strane stropnej konzoly.

  Optimalizovaná asistencia značky Land Rover: V nepravdepodobnom prípade poruchy po stlačení tlačidla optimalizovanej asistencie vo vozidle systém použije satelitné určenie polohy na automatickú lokalizáciu vášho vozidla a odošle informáciu o stave vozidla, čím sa minimalizuje možné zdržanie. Optimalizovanú asistenciu značky Land Rover je možné využiť tiež pomocou aplikácie diaľkového ovládania na smartfóne alebo zavolaním na asistenčnú službu z pevnej telefónnej linky. (GPS lokalizácia vozidla sa vytvorí iba v prípade stlačenia tlačidla optimalizovanej asistencie vo vozidle)

  Aplikácia na smartfóne: Aplikácia diaľkového ovládania systému InControl na smartfóne (InControl Remote Smartphone App) vám umožňuje pripraviť si cestu tak, že si diaľkovo skontrolujete množstvo paliva a dojazd. Pomocou nej môžete nájsť svoje vozidlo na preplnenom parkovisku a môžete sa uistiť, že ste zamkli svoje vozidlo a zatvorili okná. Taktiež si môžete stiahnuť svoje jazdy ako pomôcku pri výpočte najazdených kilometrov pri služobných cestách.

Ako urobím tiesňové volanie?

 •  

  V naliehavej situácii, kedy potrebujete havarijné služby stlačte a uvoľnite kryt tlačidla, ktorý sa nachádza na pravej strane stropnej konzoly. Stlačte tlačidlo počas 2 sekúnd, čím spustíte tiesňové volanie (keď sa tlačidlo stlačí, začne blikať jantárovým svetlom). Hovor je prepojený v momente, keď počujete hlas člena tímu pre riešenie naliehavých situácií. Poloha vášho vozidla bude automaticky odoslaná tímu pre riešenie naliehavých situácií, ktorý na miesto kde sa nachádzate pošle príslušnú havarijnú službu. Keď sa hovor skončí, farba tlačidla sa vráti opäť na červenú. Po použití zatlačte kryt tlačidla späť na miesto. Poznámka: Ak sa zistí havária, alebo keď sú použité airbagy, tiesňové volanie SOS sa spustí automaticky.

Aký je rozdiel medzi manuálne a automaticky spusteným tiesňovým volaním?

 •  

  Automatické tiesňové volanie SOS sa spustí keď sú použité airbagy, alebo je zistená havária. Ak takáto nehoda nastane, automaticky sa generuje tiesňové volanie z vozidla a GPS poloha vášho vozidla sa odošle havarijným službám.

  Manuálne tiesňové volanie SOS sa spustí keď niekto vo vozidle stlačí tlačidlo tiesňového volania na stropnej konzole.

Používa tiesňové volanie vodičov telefón na spojenie?

 •  

  Nie. Tiesňové volanie používa samostatný systém so špeciálnou SIM kartou, zabudovanou vo vozidle.

Kde môžem použiť tiesňové volanie SOS?

 •  

  Služba tiesňového volania bude k dispozícii v krajine, v ktorej ste si predplatili služby systému InControl, ako aj v krajinách, kde sa používa tiesňové volanie na číslo 112. Treba si uvedomiť, že v krajinách, kde sa používa tiesňové volanie na číslo 112 je možný iba hlasový hovor a informácia o polohe vozidla nebude havarijným službám odoslaná.

Čo sa stane, ak je vozidlo účastníkom havárie a na mieste nie je telefónny signál?

 •  

  Vozidlo vykoná niekoľko pokusov o spojenie, ak nenájde signál pre mobilný telefón, nie je možné uskutočniť hovor, tlačidlo prestane blikať jantárovým svetlom a vráti sa na červené.

Čo sa stane, ak náhodou stlačím tlačidlo tiesňového volania?

 •  

  Ak náhodou stlačíte tlačidlo tiesňového volania, inicializuje sa volanie. Keď sa hovor prepojí na tím pre riešenie havarijných situácií, musíte informovať pracovníka, že tiesňové volanie bolo urobené nedopatrením, inak môžu vzniknúť zbytočné finančné náklady.

VOLANIE OPTIMALIZOVANEJ ASISTENCIE ZNAČKY LAND ROVER

Ako zavolám optimalizované asistenčné služby Land Rover?

 •  

  V prípade poruchy stlačte a uvoľnite kryt tlačidla, nachádzajúci sa na ľavej strane stropnej konzoly. Stlačte tlačidlo počas 2 sekúnd, čím spustíte volanie na asistenčné služby značky Land Rover (keď sa tlačidlo stlačí, začne blikať jantárovým svetlom). Hovor je prepojený v momente, keď počujete hlas člena tímu asistenčných služieb Land Rover. Poloha vášho vozidla bude automaticky odoslaná tímu pre asistenčné služby, ktorý sa pokúsi vyriešiť váš hovor a v prípade potreby odošle cestnú asistenčnú službu na miesto kde sa vaše vozidlo nachádza. Po použití zatlačte naspäť kryt tlačidla.

Používa sa pri volaní asistenčných služieb vodičov telefón?

 •  

  Nie. Volanie asistenčných služieb používa samostatný systém so špeciálnou SIM kartou, zabudovanou vo vozidle.

Kde môžem využívať volanie asistenčných služieb Land Rover?

 •  

  Optimalizované asistenčné služby Land Rover môžete využívať vo všetkých krajinách, zahrnutých do asistenčnej stratégie značky Land Rover. Ak použijete vaše asistenčné služby značky Land Rover pri ceste v inej krajine, pokrytej našou stratégiou, budete prepojený na cestné asistenčné služby v svojej domácej krajine, ktoré zaistia asistenčnú pomoc pre vašu presnú polohu.

Čo sa stane, ak náhodou stlačím tlačidlo optimalizovaných asistenčných služieb značky Land Rover?

 •  

  Ak náhodou stlačíte tlačidlo optimalizovaných asistenčných služieb Land Rover, inicializuje sa telefónny hovor. Keď sa hovor prepojí, musíte informovať pracovníka o tom, že tlačidlo asistenčných služieb bolo stlačené nedopatrením, inak môžu nastať zbytočné finančné náklady.

Ak moje predplatné asistenčných služieb značky Land Rover skončí skôr než moje služby zabezpečenia, budem ešte stále schopný použiť volanie optimalizovaných asistenčných služieb Land Rover?

 •  

  Samotné optimalizované asistenčné služby značky Land Rover, zahrnuté vo vašich službách zabezpečenia nepokrývajú poruchy samoúčelne, skôr posilňujú služby, poskytované vaším predplatným asistenčných služieb značky Land Rover. Keď vaše predplatné asistenčných služieb značky Land Rover skončí, tlačidlo optimalizovaných asistenčných služieb značky Land Rover, nachádzajúce sa vo vašom vozidle vás ešte stále spojí s call centrom asistenčných služieb značky Land Rover, budete však možno musieť za poskytnutú asistenciu zaplatiť.

PROTECT (ZABEZPEČENIE)

Čo robí funkcia "Journeys" (Jazdy)?

 •  

  Funkcia Jazdy vám umožňuje zaznamenávať, uložiť a exportovať informácie o jazdách. Jazda sa zaznamená keď vozidlo prejde viac než 0,6 míle (1 km) a motor sa potom vypne.

  Trasu je možné si pozrieť na mape možné je získať informácie o prejdenej vzdialenosti, priemernej spotrebe, trvaní jazdy a priemernej rýchlosti. Údaje o jazde je možné si prezerať, vymazať alebo exportovať do Excelu kvôli výpočtu nákladov. Funkcia Jazdy je k dispozícii na aplikácii diaľkového ovládania systému InControl na smartfóne (InControl Remote Smartphone App) a na webovej stránke My Land Rover InControl. Keď si vytvoríte svoj účet v systéme InControl, budete požiadaný, aby ste zadali svoje preferencie pre jazdy. Funkciu Jazdy môžete tiež úplne vypnúť. Ak sa rozhodnete umožniť funkciu Jazdy, budete môcť vymazať niektoré alebo aj všetky jazdy prostredníctvom aplikácie diaľkového ovládania systému InControl na smartfóne (InControl Remote Smartphone App) alebo na webovej stránke My Land Rover InControl.

Ako umožním alebo znemožním funkciu "Jazdy"?

 •  

  Funkciu Jazdy je možné aktivovať alebo odmietnuť prostredníctvom aplikácie diaľkového ovládania systému InControl na smartfóne (InControl Remote Smartphone App) alebo na webovej stránke My Land Rover InControl.

  Ak si chcete pozrieť alebo zmeniť stav fungovania tejto služby, prejdite na voľby nastavenia vozidla ("Vehicle settings") v aplikácii diaľkového ovládania systému InControl na smartfóne (InControl Remote Smartphone App) alebo na webovej stránke My Land Rover InControl. Prepnite prepínač funkcie Jazdy na "On" (Zapnúť), ak chcete umožniť službu Jazdy, alebo do polohy "Off" (Vypnúť), ak nechcete aby služba fungovala. Potom budete požiadaný aby ste zadali svoj PIN a uložili zmeny.

Môže byť moja poloha sledovaná v reálnom čase?

 •  

  Vozidlá nemôžu byť sledované v reálnom čase, pokiaľ nie je spustené alebo vykonané tiesňové volanie SOS alebo volanie optimalizovanej asistencie značky Land Rover; v takom prípade sa poloha vozidla automaticky odošle na havarijné resp. asistenčné služby. Okrem toho, ak máte službu bezpečnostného sledovania vozidla (Secure Tracker) a potvrdili ste, že vaše vozidlo bolo ukradnuté, vtedy sa bude poloha vozidla aktívne sledovať.

Kde si môžem stiahnuť aplikáciu diaľkového ovládania InControl na smartfóne?

 •  

  Aplikáciu diaľkového ovládania InControl na smartfóne si môžete stiahnuť po vyhľadaní "Land Rover InControl Remote" na Google Play alebo v Apple App store. K dispozícii je tiež demo verzia, ktorá vám umožní preskúmať kľúčové vlastnosti aplikácie bez toho, že by ste potrebovali reálne vozidlo.

Ktoré mobilné zariadenia podporujú aplikáciu diaľkového ovládania InControl na smartfóne?

 •  

  Aplikácia diaľkového ovládania InControl na smartfóne funguje na zariadeniach Android s verziou Android v4.1 alebo vyššou (napríklad Samsung Galaxy S4 a HTC ONE M8) a na zariadeniach Apple s iOS verziou 6.0 alebo vyššou (iPhone 4S a vyššie).

Vzniknú mi nejaké dodatočné náklady ak používam služby InControl?

 •  

  Ak ste si služby predplatili, budete platiť iba za využívanie dát a volaní, uskutočnených z aplikácie diaľkového ovládania InControl na smartfóne v súlade so zmluvou, ktorú máte na používanie mobilu.

Môžem mať jeden účet a stiahnuť si aplikáciu diaľkového ovládania InControl na dva smartfóny?

 •  

  Áno. Je možné si aplikáciu stiahnuť na viac než jeden smartfón. Pre obidve zariadenia bude však platiť rovnaké meno používateľa a heslo.

Aké sú kľúčové charakteristiky aplikácie diaľkového ovládania InControl na smartfóne?

 •  

  Aplikácia diaľkového ovládania InControl na smartfóne vám umožňuje prístup k dôležitým informáciám o vozidle, ako je napríklad hladina paliva, ako aj k určitým upozorneniam na prístrojovej doske, keď nastane príslušná situácia (napr. tlak v pneumatikách a hladina tekutín). Ak ste si predplatili prémiovú verziu, tak vám taktiež umožní diaľkovo spolupracovať s vaším vozidlom.

APPLE WATCH

Ako dostanem aplikáciu na moje Apple Watch?

 •  

  Keď už máte stiahnutú aplikáciu Land Rover InControl na svojom smartfóne, postupujte podľa pokynov Apple o tom ako stiahnuť aplikácie na Apple Watch na webovej stránke https://support.apple.com/HT204784

Prečo nemôžem nájsť funkciu Jazdy na mojej aplikácii diaľkového ovládania na Apple Watch?

 •  

  Funkcia Jazdy je k dispozícii iba v aplikácii diaľkového ovládania InControl na vašom iPhone, alebo cez webový portál My Land Rover InControl.

Čo sa stane, keď spustím diaľkové ovládanie klímy z aplikácie pre Apple Watch?

 •  

  Z vášho Apple Watch môžete nastaviť a prispôsobiť teplotu vo vašom vozidle. Z bezpečnostných dôvodov, ak vaše vozidlo nie je zamknuté pri aktivácii diaľkového ovládania klímy z aplikácie pre diaľkové ovládanie na vašom Apple Watch, vaše vozidlo sa automaticky zamkne predtým než sa naštartuje motor.

Pri zavádzaní systému InControl môžu byť niektoré uvedené funkcie voliteľné a závislé od krajiny alebo pohonnej jednotky. Dostupnosť a úplné podmienky vo vašej krajine vám poskytne miestny predajca Land Rover. Niektoré funkcie vyžadujú vhodnú SIM kartu s dátovým paušálom, ktorá vyžaduje dodatočné predplatné po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca. Mobilné pripojenie nie je možné zaručiť vo všetkých lokalitách.

PODPORA PRE LAND ROVER INCONTROL

WEBOVÁ STRÁNKA MY LAND ROVER INCONTROL

Zaregistrujte sa a prihláste sa do aplikácie My Land Rover InControl, aby ste si mohli prispôsobiť svoje preferencie a spravovať funkcie InControl.

PODPORA PRE LAND ROVER INCONTROL

S radosťou vám pomôžeme s akýmikoľvek problémami alebo vám povieme podrobnosti o aplikácii Land Rover InControl.

PODMIENKY A USTANOVENIA

Prístup k zmluvným podmienkam a ustanoveniam Land Rover InControl a dokumentom o ochrane osobných údajov nájdete na lokálnych webových stránkach Land Rover.