POMOC PRI PORUCHÁCH V AKEJKOĽVEK SITUÁCII

POMOC PRI PORUCHÁCH V AKEJKOĽVEK SITUÁCII

Nezáleží na tom, či ste doma alebo kdekoľvek na ceste po Európe: pokiaľ je záruka vášho vozidla platná, poskytuje vám Land Rover Europa Service kompletnú ochranu.

Naša 4hodinová záruka

Vo väčšine prípadov vyrieši technik vyškolený spoločnosťou LR problém na mieste. Pokiaľ to ale nie je možné, dopravíme vaše vozidlo k niektorému zo zmluvných partnerov.

Pokiaľ nie je možné vaše vozidlo opraviť do 4 hodín, ponúkneme Vám aleternatívne riešenie prispôsobené vašim potrebám:

Pokiaľ chcete pokračovať v ceste alebo sa vrátiť domov, zaistíme vhodný spôsob prepravy a prevezmeme náklady.

Pokiaľ sa nachádzate vo vzdialenosti väčšej ako 80 km od vášho bydliska a chceli by ste prenocovť v hoteli, spoločnosť LR uhradí náklady na pobyt vám i vašim spolucestujúcim. V prípade, že vozidlo nie je možné opraviť do 24 hodín.

Jeden telefonát, pokiaľ ste kdekoľvek

V prípade núdze volajte službu LR Assistance. Naše operačné stredisko so skúseným personálom ovládajúcim niekoľko jazykov je k dispozícii 24 hodín denne, každý deň v roku.

Pre spojenie so službou LR Assistance jednoducho vytočte číslo zodpovedajúcej zeme prvej registrácie vášho vozidla.