ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

SME SI VEDOMÍ, ŽE OCENENIE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KOMUNÍT, V KTORÝCH PÔSOBÍME, SÚ ROZHODUJÚCE PRE ÚSPEŠNÚ BUDÚCNOSŤ

Zaviazali sme sa podnikať zodpovedne a udržateľne, takže prinášame hodnotu našim zákazníkom, spoločnosti aj širšej ekonomike.

DR RALF SPETH
GENERÁLNY RIADITEĽ, JAGUAR LAND ROVER

VPLYV NA ŽIVOTNÝ CYKLUS


Pri znižovaní celkového vplyvu na životné prostredie pri výrobe našich produktov a činnostiach využívame metódu posudzovania životného cyklu a informujeme o budúcom výskume a vývoji produktov.


ZNÍŽENIE MNOŽSTVA EMISIÍ CO2


Neustále skúmame nové spôsoby znižovania emisií CO2 a za cieľ sme si stanovili 30 % zníženie emisií pri výrobe do roku 2020.

NAKLADANIE S ODPADMI AKO S CENNÝM ZDROJOM


Prioritou je znižovanie množstva odpadu a použitej vody. Stále viac si uvedomujeme hodnotu našich zdrojov a hľadáme inovatívne spôsoby, ako ich znovu použiť alebo recyklovať.


VYTVÁRANIE PRÍLEŽITOSTÍ PRE 12 MILIÓNOV ĽUDÍ


Prostredníctvom nášho programu 2020 Global Corporate Social Responsibility podporujeme lokálne a globálne komunity, ktoré sa venujú humanitárnej a zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, dizajnu, technológiám a talentom, životnému prostrediu a projektom jeho ochrany.

LAND ROVER HYBRID

NÁŠ PRÍSTUP K ŽIVOTNÉMU CYKLU

NÁŠ PRÍSTUP K ŽIVOTNÉMU CYKLU

Cenné poznatky z nášho procesu posudzovania životného cyklu nám pomohli vytvoriť doteraz najudržateľnejšiu generáciu vozidiel Land Rover.
ZNIŽOVANIE HMOTNOSTI

ZNIŽOVANIE HMOTNOSTI

Znížením hmotnosti karosérie a komponentov vozidla dokážeme naše vozidlá zefektívniť a zabezpečiť im skvelý výkon, ktorý očakávajú naši zákazníci.
POUŽÍVANIE UDRŽATEĽNEJŠÍCH MATERIÁLOV

POUŽÍVANIE UDRŽATEĽNEJŠÍCH MATERIÁLOV

Keďže chceme podnikať zodpovedne, zaviedli sme dlhodobý cieľ používania udržateľných materiálov, ako je napríklad prírodný kaučuk, recyklovaný hliník a plasty.
KONŠTRUKCIA SO ZOHĽADNENÍM SPOTREBY PALIVA

KONŠTRUKCIA SO ZOHĽADNENÍM SPOTREBY PALIVA

Vyvíjame účinnejšie pohonné jednotky, hybridné a elektrické riešenia a odľahčené konštrukcie karosérie, aby sme znížili spotrebu paliva našich vozidiel.

NAŠI PARTNERI

MEDZINÁRODNÁ FEDERÁCIA ČERVENÉHO KRÍŽA A ČERVENÉHO POLMESIACA

MEDZINÁRODNÁ FEDERÁCIA ČERVENÉHO KRÍŽA A ČERVENÉHO POLMESIACA

Od roku 1954 spolupracujeme s Červeným krížom a pomáhame pri zásobovaní vzdialených oblastí.
NADÁCIA BORN FREE

NADÁCIA BORN FREE

Automobilka Land Rover spolupracuje s nadáciou Born Free pri úsilí o ochranu voľne žijúcich živočíchov a ich biotopov.
KRÁĽOVSKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ (S BRITSKÝM GEOGRAFICKÝM ÚSTAVOM)

KRÁĽOVSKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ (S BRITSKÝM GEOGRAFICKÝM ÚSTAVOM)

Automobilka Land Rover už 25 rokov podporuje Kráľovskú geografickú spoločnosť (s Britským geografickým ústavom) a financuje podporné a expedičné aktivity vrátane štipendia Land Rover.