ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ZNIŽOVANIE VPLYVU VÝROBY

Sme hrdí, že sa nám v podnikaní darí a uvedomujeme si, že s týmto úspechom je spojená ešte väčšia zodpovednosť za minimalizáciu vplyvu našich činností na životné prostredie. Na túto výzvu budeme aj naďalej reagovať pri zvyšovaní celosvetovej výrobnej kapacity s cieľom uspokojiť rastúci dopyt zákazníkov.
 

Budova pre budúcnosť

V spoločnosti Land Rover sme si stanovili vysoké štandardy vo všetkom, čo robíme, vrátane budov, v ktorých pracujeme. Počas rozširovania našich činností dávame pozor, aby všetky nové výrobné závody, ako napríklad náš nový výrobný závod vo Wolverhamptone, boli v súlade s našimi princípmi a postupmi.
 

Udržateľnejšie zdroje

Vplyv na životné prostredie pri výrobe sa neobmedzuje len na naše zariadenia. Náš dodávateľský reťazec v skutočnosti vplýva na prostredie oveľa výraznejšie. Preto našich dodávateľov presviedčame, aby presadzovali rovnaké štandardy udržateľnosti, ktoré sme si stanovili my sami. A úzko s nimi spolupracujeme na znížení vplyvu na životné prostredie pri produktoch, ktoré kupujeme.
 

Obmedzenie vplyvov dopravy

Všetky naše vozidlá sa vyrábajú vo Veľkej Británii, ale predávajú sa vo viac ako 177 krajinách. Spôsob ich prepravy predstavuje pre nás viac príležitostí premýšľať progresívne a konať efektívne. Napríklad spájanie dodávok s inými výrobcami automobilov alebo obmedzenie vzdialenosti prevozu zaslaním vozidla priamo k predajcom namiesto do distribučného centra.
 

Obmedziť. Znova použiť. Recyklovať

Kľúčovým záujmom našich zamestnancov a dodávateľov je minimalizácia množstva odpadu. Pri našom raste je to čoraz dôležitejšie, preto tieto tri aspekty zohľadňujeme pri každodenných výrobných činnostiach.
 

Recyklovaný hliník

V súčasnosti v našom výrobnom centre Castle Bromwich využívame systém zhodnocovania a recyklácie odpadu v uzavretom cykle. V prevádzke Solihull, kde sa vyrábajú naše nové celohliníkové modely Range Rover a Range Rover Sport, beží skúšobný proces.
 

Znižovanie emisií

Používaním nízkouhlíkových alebo obnoviteľných zdrojov energie znižujeme závislosť od fosílnych palív, čo nám umožňuje zlepšiť energetickú bezpečnosť a znižovať emisie CO2. V kombinácii s opatreniami na úsporu energie takto vieme znížiť absolútne množstvo emisií CO2 aj pri neustálom náraste našich výrobných objemov.
 

Naše doterajšie úspechy

V mnohých oblastiach sme už dosiahli určité významné zlepšenia, vďaka ktorým sme v porovnaní s úrovňou roku 2007 podstatne znížili vplyv na životné prostredie (k marcu 2013)*.
Európske emisie CO2 z dopravy klesli až o 21 %.Prevádzkové emisie oxidu uhličitého prepočítané na jedno vozidlo klesli o 21 %.Množstvo odpadu na vozidlo vyvážaného na skládky kleslo o 75 %.Spotreba vody na vozidlo klesla o 17%.Emisie oxidu uhličitého na vozidlo, ktoré pripadajú na logistiku, sa znížili o 18 %. Toto je len niekoľko príkladov, ako sa snažíme rozvíjať naše podnikanie a pokračovať v znižovaní vplyvu na životné prostredie v budúcnosti.
 

* Podľa firemných údajov Jaguar Land Rover.