VÝFUKOVÁ KVAPALINA PRE VZNETOVÉ MOTORY/ADBLUE®

VÝFUKOVÁ KVAPALINA PRE VZNETOVÉ MOTORY/ADBLUE®

EURO 6, VZNETOVÉ MOTORY A SELEKTÍVNA KATALYTICKÁ REDUKCIA: POTREBNÉ INFORMÁCIE
VIEW FAQs

ČO JE TO VÝFUKOVÁ KVAPALINA PRE VZNETOVÉ MOTORY/AdBlue®?

Výfuková kvapalina pre vznetové motory (DEF), známa aj pod názvom AdBlue®, je netoxická, bezfarebná a nehorľavá kvapalina bez zápachu. Nachádza sa vo vyhradenej nádrži vo vozidle a vstrekuje sa do výfukového systému kvôli čisteniu výfukových plynov. Technológia selektívnej katalytickej redukcie (SCR) je vo výbave všetkých vozidiel Land Rover so vznetovým motorom od modelového ročníka 2016. Vďaka nej vozidlá Land Rover spĺňajú emisné limity EURO 6 – až 90-percentným znížením hladiny oxidov dusíka (NOx), ktoré vychádzajú z výfukového systému. Okrem novej generácie katalyzátora vyžaduje technológia SCR aj používanie DEF.

AKO ZISTÍM, ŽE JE V NÁDRŽI MÁLO DEF/AdBlue®?

AKO ZISTÍM, ŽE JE V NÁDRŽI MÁLO DEF/AdBlue®?

1.V prvom hlásení bude informácia, že množstvo DEF pokleslo na úroveň, kedy sa odporúča doplnenie.
2.Pri druhom hlásení sa rozsvieti ORANŽOVÁ výstražná kontrola a zobrazí sa požiadavka na doplnenie nádrže s DEF.
3.Pri treťom hlásení sa začne odpočítavanie zostávajúcej vzdialenosti do vyprázdnenia nádrže s DEF, po ktorej vozidlo nebude možné naštartovať.
4.Pri poslednom hlásení sa rozsvieti ČERVENÁ výstražná kontrolka. Zobrazí sa pri nulovej zostávajúcej vzdialenosti, a uvádza, že až do doplnenia DEF do nádrže nebude možné žiadne ďalšie naštartovanie motora.
ZOBRAZIŤ DIGITÁLNU PRÍRUČKU
KDE SA NACHÁDZA NÁDRŽ NA AdBlue®

KDE SA NACHÁDZA NÁDRŽ NA AdBlue®

Uzáver nádrže na AdBlue® sa nachádza pod kapotou na pravej strane. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke.
Pozrite si film

Často kladené otázky

OPEN ALL
AKO ZISTÍM, KOĽKO JE V NÁDRŽI DEF/AdBlue®?
AKO ČASTO BY SOM MAL DOPĹŇAŤ DEF/AdBlue®?
ČO SA STANE, AK SA MINIE DEF/AdBlue®?
MÔŽEM DOPLNIŤ KVAPALINU DO NÁDRŽE DEF SVOJPOMOCNE?
JE DEF/AdBlue® NEBEZPEČNÁ LÁTKA?
AKO SA USKLADŇUJE DEF/AdBlue®?

ČO JE TO EURO 6?

Euro 6 je časť európskej legislatívy, ktorej cieľom je vyrábať vozidlá šetrnejšie k životnému prostrediu tým, že sa obmedzia emisie výfukových plynov. Legislatíva stanovuje obmedzenia, aké množstvo oxidov dusíka (NOx) a uhľovodíkových plynov môže emitovať osobné vozidlo na kilometer.

Vozidlá so zážihovými a vznetovými motormi podliehajú rôznym obmedzeniam podľa novej legislatívy Euro 6. Pre vozidlá so vznetovými motormi sa povolená úroveň emisií NOx znížila na 80 mg/km (z úrovne 180 mg/km), zatiaľ čo povolená úroveň emisií uhľovodíkov sa znížila na 170 mg/km (z úrovne 230 mg/km). Povolená úroveň emisií NOx v prípade vozidiel so zážihovým motorom zostáva na hodnote 60 mg/km a povolená úroveň emisií uhľovodíkov zostáva na hodnote 100 mg/km.

Spolu s ďalšími výrobcami automobilov je aj spoločnosť Land Rover zo zákona povinná dodržiavať tieto nové predpisy do nasledujúcich termínov:

Od 1. januára 2015 musia všetky novo predstavené vozidlá spĺňať normu Euro 6. To sa týka všetkých nových modelov na trhu, napríklad: Discovery Sport. Vozidlá, ktoré sú už v predaji, musia spĺňať Euro 6 od 1. septembra 2015, ale:
Jednotlivé vozidlá, ktoré sú už v predaji a ktoré boli vyrobené a odoslané z výroby pred 1. júnom 2015, sa môžu aj naďalej predávať až do 1. septembra 2016. Výrobca však musí v týchto prípadoch požiadať o výnimku.

Podrobnejšie informácie o AdBlue® vám poskytne miestny predajca Land Rover, prípadne si prečítajte informácie v príručke majiteľa.

*Ak sa zníži hladina AdBlue®, v centre hlásení sa zobrazí výstražné hlásenie. Pri najbližšej príležitosti doplňte nádrž na AdBlue®. O doplnenie AdBlue® sa môže postarať aj predajca/autorizovaný servis Land Rover. V prípade potreby možno AdBlue® dolievať z nekvapkajúcej fľaše, ktorú možno zakúpiť u predajcu/v autorizovanom servise Land Rover. Priemerná spotreba AdBlue® je 1 liter/800 km. Spotreba sa však môže značne líšiť v závislosti od štýlu jazdy, stavu vozovky a poveternostných podmienok.


AdBlue® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Verband der Automobilindustrie eV. (VDA).