VYBRAŤ MODEL

ZVOLIŤ MOTOR

VYBRAŤ ŠPECIFIKÁCIU

POKRAČUJTE V OBJAVOVANÍ

A person taking some stuff out from kit box

PERSONALIZÁCIA

Vyberte si zo širokej ponuky doplnkovej výbavy a príslušenstva.

Defender head light

VERZIE MODELU DEFENDER

Pozrite si celý modelový rad.

Electric Charger

ELEKTRICKÝ HYBRID

Výkonný a udržateľný.

**Zobraziť údaje WLTP

[1]Uvedené údaje sú odhadmi výrobcu a budú nahradené oficiálnymi údajmi z testov EÚ hneď, ako budú k dispozícii. Slúžia len na porovnanie. Údaje zo skutočného sveta sa môžu líšiť. Emisie CO2, spotreba paliva, spotreba energie a dojazd sa môže líšiť v závislosti od faktorov, ako sú štýl jazdy, podmienky prostredia, zaťaženie, namontované kolesá a príslušenstvo. Údaje sú získané pri plne nabitej batérii.

 

*Uvedené hodnoty sú NEDC2 vypočítané z oficiálnych testov WLTP výrobcu v súlade s legislatívou EÚ s plne nabitou batériou. Slúžia len na porovnanie. Údaje z reálneho sveta sa môžu líšiť. Emisie CO2, spotreba paliva, spotreba energie a dojazd sa môže líšiť v závislosti od faktorov, ako sú štýl jazdy, podmienky prostredia, zaťaženie, namontované kolesá a príslušenstvo. NEDC2 sú hodnoty vypočítané podľa vládneho vzorca z hodnôt WLTP, ktoré zodpovedajú hodnotám, ktoré by boli dosiahnuté v rámci starého testu NEDC.

 

**Uvedené údaje sú výsledkom oficiálnych testov výrobcu v súlade s právnymi predpismi EÚ s plne nabitou batériou. Slúžia len na porovnanie. Údaje z reálneho sveta sa môžu líšiť. Emisie CO2, spotreba paliva, spotreba energie a dojazd sa môže líšiť v závislosti od faktorov, ako sú štýl jazdy, podmienky prostredia, zaťaženie, namontované kolesá, príslušenstvo, aktuálna trasa a stav batérie. Údaje o dojazde pochádzajú zo sériového vozidla jazdiaceho na štandardizovanej trase.

 

Maximálna rýchlosť je 209 km/h, ak sú namontované 22" kolesá.

Maximálna rýchlosť je 191 km/h, ak sú na vozidle namontované 20" kolesá.

‡‡V kombinácii s elektrickým motorom.

Zahŕňa 75 kg vodiča, prevádzkové kvapaliny a 90 % paliva.

Zahŕňa prevádzkové kvapaliny a 90 % paliva.

Dynamické zaťaženie strechy predstavuje 118 kg/168 kg (90/110 a 130), ak je vozidlo vybavené terénnymi pneumatikami a expedičným strešným nosičom. Statické zaťaženie strechy je až 300 kg.

Údaje za prvým radom sedadiel pre Hard Top sa vzťahujú na priečku medzi batožinovým priestorom a sedadlami.

 

Suchý: Objem meraný pomocou pevných blokov podľa VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). Modely Hard Top: vrátane úložného priestoru pod podlahou, bez zdviháka a náradia.

Mokrý: Objem meraný simuláciou naplnenia batožinového priestoru kvapalinou. Modely Hard Top: vrátane úložného priestoru pod podlahou, bez zdviháka a náradia.

 

Modely Defender V8 nemajú dynamickú zaťaženie strechy. Statické zaťaženie strechy predstavuje až 300 kg.

*S odstráneným krytom ťažného oka.

 

Hmotnosti zodpovedajú vozidlám so štandardnou výbavou. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť.

Voliteľné funkcie a ich dostupnosť sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácie vozidla (model a pohonná jednotka) alebo si ich inštalácia vyžaduje inštaláciu iných funkcií. Ďalšie informácie vám poskytne miestny predajca alebo si vozidlo nakonfigurujte online.