INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doplňujúce informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov pri požiadavke ohľadom našich služieb

V našom vyhlásení o ochrane osobných údajov nájdete dôležité informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH.
Okrem toho Vám v nasledujúcich častiach poskytneme ďalšie podrobné informácie o tom, čo sa deje s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste poskytli pri žiadosti o niektorú z našich služieb.

Žiadosť o skúšobnú jazdu/žiadosť o kontakt s predajcom

Ak si želáte skúšobnú jazdu s požadovaným modelom alebo ak chcete, aby Vás kontaktoval niektorý z našich zmluvných predajcov, napr. za účelom konzultácie, vypracovania cenovej ponuky, prediskutovania konfigurácie atď., sú na spracovanie Vašej požiadavky potrebné nasledujúce informácie, ktoré sú preto povinné:

 • Vaše oslovenie, meno a priezvisko, aby sme vedeli, od koho pochádza požiadavka, a aby sme Vás správne oslovili. 
 • Vaše telefónne číslo, keďže Vám preferovaný zmluvný predajca zavolá kvôli rýchlemu a pohodlnému dojednaniu stretnutia.  
  V prípade potreby Vám zavolá call centrum, ktoré poverila spoločnosť Jaguar Land Rover Austria GmbH a zaznamená Vaše ďalšie požiadavky, napr. konkrétny požadovaný termín, záujem o špeciálny motor, špecifické požiadavky na výbavu vozidla atď. Tieto informácie, ktoré sú samozrejme tiež dobrovoľné, zaznamenáme a uložíme do našej databázy a spolu s informáciami, ktoré ste už poskytli, ich odovzdáme zmluvnému predajcovi podľa Vášho výberu.
 • Vaša e-mailová adresa, ak by sme Vás nezastihli telefonicky. 
 • Požadovaný model, o ktorý máte záujem.
 • Váš preferovaný zmluvný predajca, ktorému zašleme Vašu požiadavku.  Váš preferovaný predajca bude Vaše osobné údaje spracúvať a používať aj na účely splnenia Vašej požiadavky, t. j. bude Vás kontaktovať s cieľom dohodnúť si stretnutie, uskutočniť skúšobnú jazdu, zaslať Vám požadovanú ponuku atď., a ak ste na to dali súhlas, aj na reklamné účely tak, ako je uvedené v ďalšom bode. 
 • Okrem toho nás informujte prosím o tom, či a prostredníctvom akých komunikačných kanálov Vás môžeme v budúcnosti kontaktovať aj po spracovaní Vašej konkrétnej požiadavky (súhlas s reklamou), aby sme Vám mohli naďalej poskytovať ponuky našich produktov a služieb, ktoré budú prispôsobené Vašim potrebám. 
 • Prostredníctvom digitálnych kanálov tretích strán ako sú napr. Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, atď. budeme dodatočne zisťovať informácie o Vašom budúcom zámere ohľadom kúpy vozidla, o záujme o vypracovanie ponuky (napr. lízing, financovanie, kúpa) a o Vašej dostupnosti. Týmto spôsobom by sme chceli zdokonaliť naše služby a lepšie plniť Vaše želania. Tieto informácie zaznamenáme a uložíme do našej databázy a spolu s informáciami, ktoré ste už poskytli, ich odovzdáme zmluvnému predajcovi podľa Vášho výberu.
 • Dobrovoľne môžete do formulára zadať aj ďalšie údaje ako sú napríklad titul, úplná poštová adresa, značka/model Vášho súčasného vozidla a čas, kedy si plánujete kúpiť nové vozidlo.

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky na základe čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR. Na tento účel odovzdáme vyššie uvedené údaje aj požadovanému predajcovi podľa Vášho výberu. Ak udelíte súhlas s reklamou, spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na základe Vášho súhlasu, na základe čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR.

Objednávka e-newslettera

Ak chcete, aby sme Vás pravidelne informovali o našich produktoch, službách a ponukách prostredníctvom e-mailu, môžete sa zaregistrovať na odber nášho e-newslettera. 

Aby sme Vám mohli zasielať požadovaný e-newsletter resp. informácie e-mailom, je potrebné poskytnúť nasledujúce informácie, ktoré sú povinné:

 • Vaše oslovenie, meno a priezvisko, aby sme vedeli, od koho pochádza požiadavka, a aby sme Vás správne oslovili. 
 • Vašu e-mailovú adresu, aby ste mohli dostávať e-newsletter.
 • Váš súhlas s elektronickou poštou (e-mail) na účely priameho marketingu pre produkty a služby spoločnosti Jaguar Land Rover.
 • Požadovaný model, o ktorý máte záujem.
 • Dobrovoľne môžete uviesť ďalšie údaje vo formulári ako napr. titul. 

Prihlásením sa na odber e-newslettera súhlasíte s jeho zasielaním, analýzou prostredníctvom individuálneho merania, ukladania a vyhodnocovania miery otvorenia a kliknutí v profiloch príjemcov na účely navrhovania budúcich newsletterov podľa záujmov našich čitateľov. Odhlásenie je kedykoľvek možné pomocou odkazu v každom e-newsletteri. 
Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR.

Online konfigurácia a možnosť online rezervácie

Konfiguráciu vozidla si môžete vo forme brožúry stiahnuť kedykoľvek anonymne kliknutím na tlačidlo „KONFIGURÁCIA VO FORMÁTE PDF“ bez zadávania osobných údajov. Zadávanie osobných údajov nie je nevyhnutné. Anonymné stiahnutie je možné prostredníctvom textového odkazu "Vaša konfiguračná brožúra" na začiatku formulára.

Ak chcete dostať svoju konfiguráciu ako personalizovanú brožúru, je potrebné zadať nasledujúce údaje:

 • Vaše oslovenie, meno a priezvisko, aby sme vedeli, od koho pochádza požiadavka, a aby sme Vás správne oslovili. 
 • Vaše telefónne číslo, keďže Vám preferovaný zmluvný predajca zavolá kvôli rýchlemu a pohodlnému dojednaniu stretnutia.  
 • Vašu e-mailovú adresu, ak Vás zmluvný partner nezastihne telefonicky. 
 • Vášho preferovaného predajcu, ktorému treba odovzdať požiadavku, ak si to prajete.  V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje tak, ako je vysvetlené v bode „Žiadosť o skúšobnú jazdu/žiadosť o kontakt s predajcom“.
 • Dobrovoľne môžete do formulára zadať aj ďalšie údaje akú sú napr. titul, úplná poštová adresa, značka/model Vášho súčasného vozidla a čas, kedy si plánujete kúpiť nové vozidlo.
 • Súhlas s reklamou: Informujte nás prosím o tom, či a prostredníctvom akých komunikačných kanálov Vás môžeme v budúcnosti kontaktovať aj po spracovaní Vašej konkrétnej požiadavky, aby sme Vám mohli naďalej poskytovať ponuky našich produktov a služieb, ktoré budú prispôsobené Vašim potrebám. Na základe Vášho súhlasu s reklamou môžu byť povinné aj ďalšie údaje, ktoré treba uviesť na splnenie Vašej požiadavky (napr. telefónne číslo).
 • Na rezerváciu vozidla prostredníctvom našej internetovej stránky možno využiť aj službu "Online rezervácia". Okrem toho spracúvame nasledujúce údaje o rezervácii: model vozidla, o ktoré máte záujem, číslo/stav rezervácie; výška rezervačného poplatku; informácie týkajúce sa zálohy, ako je spôsob platby, výška, dátum platby; informácie o vozidle, ktoré má byť predmetom výkupu, ako napr. prvá evidencia, značka vozidla, model, nezáväzný počiatočný odhad vozidla. Ak predčasne ukončíte svoju online rezerváciu bez jej dokončenia, pošleme Vám jednorazový e-mail s upozornením, že sme Vašu osobnú žiadosť o online rezerváciu uložili na 10 dní, aby ste v nej mohli pokračovať neskôr v priebehu tejto lehoty.

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky na základe čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR. Na tento účel odovzdáme vyššie uvedené údaje aj požadovanému predajcovi podľa Vášho výberu.