VAŠE POSTREHY
VAŠE POSTREHY

Vaše pripomienky / podnety môžete poslať

Tel: +421 2 205 11 505
Email: customer@jlr.sk

LAND ROVER ASISTENČNÁ SLUŽBA

Počas trvania záruky výrobcu volajte

Tel: +421 2 492 05 971