UPGRADE YOUR BROWSER

This site is optimised for modern web browsers, and does not fully support your current browser.

VYBERTE SI SVOJ MODEL

STRUČNÉ ŠPECIFIKÁCIE

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

STRUČNÉ ŠPECIFIKÁCIE

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

STRUČNÉ ŠPECIFIKÁCIE

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

STRUČNÉ ŠPECIFIKÁCIE

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

STRUČNÉ ŠPECIFIKÁCIE

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

PREHĽAD ŠPECIFIKÁCIÍ

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

STRUČNÉ ŠPECIFIKÁCIE

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

STRUČNÉ ŠPECIFIKÁCIE

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

STRUČNÉ ŠPECIFIKÁCIE

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

PREHĽAD ŠPECIFIKÁCIÍ

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

STRUČNÉ ŠPECIFIKÁCIE

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

POKRAČUJTE V SKÚMANÍ

PERSONALIZÁCIA

Vyberte si zo širokej ponuky možností a príslušenstva.

RANGE ROVER SV

Zdokonalený. Luxusný. Exkluzívny.

ŠPECIFIKÁCIE

Pozrite si fakty a čísla.

Pri zapnutej funkcii Dynamic Launch.

 

1Môžu sa uplatňovať zásady férového používania služby. Zahŕňajú 1-ročné predplatné, ktoré môže byť predĺžené po uplynutí počiatočnej lehoty odporúčanej predajcom vozidiel Land Rover.

2Vaše vozidlo je pripravené na služby Apple CarPlay®. Služby, ktoré ponúka Apple CarPlay®, závisia od dostupnosti funkcií vo vašej krajine, viac informácií nájdete na https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay.

3Vaše vozidlo je pripravené na systém Android AutoTM. Služby ponúkané systémom Android AutoTM závisia od dostupnosti funkcií vo vašej krajine, viac informácií nájdete na stránke https://www.android.com/auto/. ​

4Len kompatibilné telefóny.

5Trojzónová klimatizácia je štandardnou výbavou vozidla P550e so štandardným rázvorom.

 

Upozorňujeme, že pri výbere alternatívnych úrovní výbavy môžu byť prvky štandardnej výbavy nahradené. Štandardná výbava sa môže líšiť v závislosti od krajiny nákupu, variantu motora a prevodovky.

 

Voliteľné funkcie a ich dostupnosť sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácie vozidla (model a pohonná jednotka) a trhu, prípadne si ich inštalácia vyžaduje inštaláciu iných funkcií. Ďalšie informácie vám poskytne miestny predajca alebo si vozidlo nakonfigurujte online.

 

Všetky funkcie vo vozidle by mali vodiči používať len vtedy, keď je to bezpečné. Vodiči musia zabezpečiť, aby vždy mali úplnú kontrolou nad vozidlom.​

 

Funkcie Pivi a InControl, možnosti, služby tretích strán a ich dostupnosť závisia od trhu - informujte sa u svojho predajcu vozidiel Land Rover o dostupnosti na miestnom trhu a o všetkých podmienkach. Niektoré funkcie si vyžadujú vhodnú SIM kartu s vhodnou dátovou zmluvou, ktorá si bude vyžadovať ďalšie predplatné po uplynutí počiatočnej lehoty odporúčanej predajcom. Pripojenie k mobilnej sieti nie je možné zaručiť na všetkých miestach. Informácie a obrázky zobrazené v súvislosti s technológiou InControl vrátane obrazoviek alebo sekvencií podliehajú aktualizáciám softvéru, kontrole verzií a iným zmenám systému/vizuálu v závislosti od zvolených možností. Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pobočiek. Niektoré funkcie systému Alexa závisia od technológií inteligentnej domácnosti. Na používanie služby Amazon Alexa potrebujete účet Amazon.

 

Apple CarPlay® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Môžu sa uplatňovať podmienky pre koncových používateľov spoločnosti Apple Inc.

Android AutoTM je ochranná známka spoločnosti Google LLC. ​

App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. ​

Google Play Store je ochranná známka spoločnosti Google LLC. ​

MeridianTM je registrovaná ochranná známka spoločnosti Meridian Audio Ltd. ​TrifieldTM a zariadenie „troch polí" je ochranná známka spoločnosti Trifield Productions Ltd.