UPGRADE YOUR BROWSER

This site is optimised for modern web browsers, and does not fully support your current browser.

VYBERTE SI MODEL

VYBERTE SI MOTOR

VYBERTE SI ŠPECIFIKÁCIU

POKRAČUJTE V SKÚMANÍ

PERSONALIZÁCIA

Vyberte si zo širokej ponuky možností a príslušenstva.

RANGE ROVER SPORT SV EDITION ONE

Očarujúci, dynamický a asertívny.

MODELY RANGE ROVER SPORT

Pozrite si celý modelový rad.

*Zobraziť údaje WLTP.

 

Uvedené údaje sú výsledkom oficiálnych testov výrobcu v súlade s právnymi predpismi EÚ pri plne nabitej batérii. Len na účely porovnania. Hodnoty dosiahnuté v reálnej prevádzke môžu byť odlišné. Hodnoty CO2, údaje o spotrebe paliva, spotrebe energie a dojazde sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú štýl jazdy, podmienky prostredia, zaťaženie, vybavenie kolesami, namontované príslušenstvo, aktuálna trasa a stav batérie. Údaje o dojazde sú založené na údajoch o spotrebe sériového vozidla na štandardizovanej trase.

 

Suchý: Objem meraný pomocou pevných blokov v súlade s VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).

 

*Mokrý: Objem meraný simuláciou nákladového priestoru naplneného kvapalinou.

 

Uvedené hodnoty sú vypočítané podľa metodiky NEDC2 na základe oficiálnych testov výrobcu uskutočnených podľa normy WLTP v súlade s legislatívou EÚ. Len na účely porovnania. Hodnoty dosiahnuté v reálnej prevádzke môžu byť odlišné. Hodnoty emisií CO₂ a spotreby paliva sa môžu líšiť v závislosti od namontovaných kolies a voliteľných doplnkov. Hodnoty NEDC2 sú vypočítané pomocou vládneho vzorca z údajov WLTP ekvivalentných s údajmi, ktoré by sa získali podľa starej metodiky testovania NEDC. Potom je možné uplatniť správny daňový režim.

 

‡‡WLTP je nový oficiálny test EÚ používaný na výpočet štandardizovanej spotreby paliva a hodnôt CO₂ pre osobné automobily. Meria spotrebu paliva a energie, dojazd a emisie. Bol navrhnutý tak, aby poskytoval hodnoty, ktoré sa viac približujú k správaniu vozidla v reálnej premávke. Testuje vozidlá s voliteľnou výbavou, s náročnejším testovacím postupom a jazdným profilom. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na najúspornejšiu/najľahšiu sadu možností.

 

Hmotnosti sa vzťahujú na vozidlá podľa štandardných špecifikácií. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť.