UPGRADE YOUR BROWSER

This site is optimised for modern web browsers, and does not fully support your current browser.

VYBERTE SI SVOJ MODEL

Očarujúci, dynamický a asertívny.
Nezameniteľný prejav športového luxusu.
Vizuálne zdôrazňuje asertívnu prítomnosť vozidla Range Rover Sport.
Range Rover Sport vo svojej najčistejšej podobe.

RANGE ROVER SPORT SV EDITION ONE

Hoci sú modely verzie SV Edition One pridelené konkrétnym budúcim majiteľom, môžete sa stať prvými, ktorí sa dozvedia o ďalších modeloch Range Rover Sport SV, ak svoj záujem vyjadríte ešte dnes.

PREHĽAD ŠPECIFIKÁCIÍ

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

PREHĽAD ŠPECIFIKÁCIÍ

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

PREHĽAD ŠPECIFIKÁCIÍ

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

PREHĽAD ŠPECIFIKÁCIÍ

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

PREHĽAD ŠPECIFIKÁCIÍ

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

POKRAČUJTE V SKÚMANÍ

PERSONALIZÁCIA

Vyberte si zo širokej ponuky možností a príslušenstva.

RANGE ROVER SPORT SV

Očarujúci, dynamický a asertívny.

ŠPECIFIKÁCIE

Pozrite si fakty a čísla.

 

*Pri vybavení karbón-keramickým brzdovým systémom Matrix a kolesami z uhlíkového kompozitu.

** K dispozícii ako súčasť štandardnej výbavy len pri motoroch D350, P530 a P510e

 

** K dispozícii ako súčasť štandardnej výbavy len pri motoroch P530 a P510e

 

1Uplatňujú sa zásady férového používania služby. Štandardne zahŕňajú 1-ročné predplatné, ktoré môže byť predĺžené po uplynutí počiatočnej lehoty odporúčanej predajcom vozidiel Land Rover.

2Vaše vozidlo je pripravené využívať služby Apple CarPlay. Služby, ktoré ponúka Apple CarPlay závisia od dostupnosti funkcií vo vašej krajine, viac informácií nájdete na https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay.

3Vaše vozidlo je pripravené na systém Android Auto. Služby ponúkané systémom Android Auto závisia od dostupnosti funkcií vo vašej krajine, viac informácií nájdete na stránke https://www.android.com/auto/. ​

 

Voliteľné funkcie a ich dostupnosť sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácie vozidla (model a pohonná jednotka) alebo si ich inštalácia môže vyžadovať inštaláciu iných funkcií. Ďalšie informácie vám poskytne miestny predajca alebo si vozidlo nakonfigurujte online.

 

Všetky funkcie vo vozidle by mali vodiči používať len vtedy, keď je to bezpečné. Vodiči musia zabezpečiť, aby vždy mali úplnú kontrolou nad vozidlom.

 

Funkcie Pivi a InControl, možnosti, služby tretích strán a ich dostupnosť závisia od trhu - informujte sa u svojho predajcu vozidiel Land Rover o dostupnosti na miestnom trhu a o všetkých podmienkach. Niektoré funkcie sú spojené s predplatným, ktoré si po uplynutí počiatočnej lehoty odporúčanej predajcom musíte obnoviť. Pripojenie k mobilnej sieti nie je možné zaručiť na všetkých miestach. Informácie a obrázky zobrazené v súvislosti s technológiou InControl vrátane obrazoviek alebo sekvencií podliehajú aktualizáciám softvéru, kontrole verzií a iným zmenám systému/vizuálu v závislosti od zvolených možností.

 

Apple CarPlay je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Môžu sa uplatňovať podmienky pre koncových používateľov spoločnosti Apple Inc.

 

Android Auto je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

 

Meridian je registrovaná ochranná známka spoločnosti Meridian Audio Ltd. Trifield a zariadenie „three fields“ je ochranná známka spoločnosti Trifield Productions Ltd.