SPÄTNÝ ODBER A RECYKLÁCIA

Spoločnosť Jaguar Land Rover vytvorila komplexný plán, aby splnila právne predpisy Európskej únie týkajúce sa vozidiel na konci životnosti (ELV).

Spoločnosť Jaguar Land Rover vytvorila komplexný plán, aby splnila právne predpisy Európskej únie týkajúce sa vozidiel na konci životnosti (ELV).

Smernica ELV vyžaduje, aby výrobcovia a dovozcovia motorových vozidiel prevzali na konci životnosti naspäť všetky predané vozidlá a štartovacie akumulátory vozidiel (bez ohľadu na dátum prvej registrácie vozidla) a zaistili, že sa s nimi bude zaobchádzať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Všetci výrobcovia akumulátorov vo Veľkej Británii sú zaregistrovaní v rámci iniciatívy na zvýšenie podielu vyzbieraných/recyklovaných akumulátorov, aby sa zabránilo vyvážaniu akumulátorov na skládky/spaľovaniu akumulátorov všetkých typov, najmä typov používaných v automobilovom priemysle. Zákaz začal vo Veľkej Británii platiť 1. januára 2010.

Spoločnosť Jaguar Land Rover je registrovaná ako výrobca akumulátorov pod registračným číslom BPRN00706.

Nariadenia týkajúce sa konca životnosti vozidiel:

– Vrátenie je bezplatné pre posledného registrovaného majiteľa a platí pre všetky osobné vozidlá s maximálne deviatimi sedadlami a s celkovou prípustnou hmotnosťou do 3,5 tony.
– Majiteľ sa bude musieť pred vydaním osvedčenia o likvidácii preukázať, že má právo nakladať s vozidlom.

Podmienky na vrátenie vozidla:
Vozidlo:

– musí byť úplne kompletné, musí obsahovať dôležité diely vrátane motora, prevodovky, karosérie, kolies a katalyzátora (ak bol súčasťou výbavy), Poznámka: Akumulátory, ktoré prestanú fungovať v priebehu záručnej lehoty na vozidlo, je potrebné spracovať podľa normálneho záručného procesu vrátenia, o ktorý sa postará predajca Land Rover.
– nesmie obsahovať dodatočný odpad (napríklad záhradný/domový odpad, ďalšie pneumatiky atď),
– je potrebné dopraviť do zariadenia na spätný odber určeného výrobcom.

Úplný zoznam „zariadení na spätný odber*“ vám poskytne predajca.

Podmienky vrátenia štartovacích akumulátorov:
Keď primárny štartovací akumulátor vo vašom vozidle dosiahne koniec svojej životnosti, môžete ho buď vrátiť predajcovi Jaguar Land Rover (pri nákupe alebo montáži nového akumulátora), alebo ho odovzdať do jedného z nasledujúcich recyklačných zariadení:

– centrum občianskej vybavenosti a recyklácie,– programy miestnych úradov na zber akumulátorov,– autorizované zariadenia na spracovanie vozidiel na konci životnosti,– autorizované miesta na recykláciu kovov.