WI-FI HOTSPOT (WI-FI PREPOJENIE)

Otvoriť všetko
Zatvoriť všetko
 • Čo to je Wi-Fi Hotspot (Wi-Fi prepojenie)?

  Wi-Fi prepojenie zaisťuje 3G/LTE (v závislosti od modelu) Wi-Fi prepojenie vo vašom aute. Wi-Fi prepojenie umožňuje pasažierom pripojiť až 8 zariadení na internet pomocou 3G/LTE pripojenia, zabudovaného v aute. Prepojenie využíva anténu, zabudovanú v streche auta, čo zvyšuje spoľahlivosť nepretržitého pripojenia počas pohybu. Poskytuje lepšie dátové prepojenie (v porovnaní so smartfónom vo vozidle), keďže kovová konštrukcia auta môže obmedzovať príjem dát. Okrem hardvéru, zabudovaného do vozidla si budete musieť kúpiť SIM kartu a vložiť ju do čítačky SIM kariet, ktorá je vo vašom vozidle.

 • Bude Wi-Fi Hotspot zaisťovať nepretržité Wi-Fi pripojenie počas jazdy?

  Wi-Fi Hotspot pracuje v sieti mobilných telefónov. Zaistí lepšie dátové pripojenie ako smartfón vo vozidle, ale nebude fungovať v oblasti, kde neexistuje žiadna sieť mobilného operátora.

 • Potrebujem SIM kartu pre moje Wi-Fi pripojenie?

  Áno. Tento systém pre fungovanie vyžaduje samostatnú SIM kartu s dostatočným dátovým rozsahom. Tento systém poskytuje mobilný internet v aute pre zariadenia, využívajúce Wi-Fi pripojenie, ako sú mobilné telefóny, tablety a pod. Pracuje veľmi podobne ako systém "3G dongle".

 • Aký typ SIM karty si mám zaistiť?

  Potrebuje SIM kartu typu "Data only". Niekedy sa takéto karty nazývajú aj "Internet only SIM" alebo "Mobile broadband SIM". Je to iná SIM karta než je vo vašom mobilnom telefóne. Pre Touch 17MY je požadovaná štandardná 2FF SIM karta, zatiaľ čo pre Touch Pro a Touch 18MY je potrebná 3FF micro SIM karta.

 • Potrebuje mať moja SIM karta rozsah prenášaných dát?

  Áno, vaša SIM karta by mala mať rozsah dát aby vaše Wi-Fi prepojenie fungovalo. SIM karty, ktoré majú iba hlasovú službu (aké sa používajú v niektorých mobilných telefónoch) nemôžu prenášať dáta.

 • Má Jaguar Land Rover preferovaného poskytovateľa SIM kariet?

  V súčasnosti nemá Jaguar Land Rover preferovaného poskytovateľa prenosu dát. SIM kartu typu "Data only" môžete získať z celého radu zdrojov. Dátové SIM karty a rozsahy prenosu dát sú k dispozícii od všetkých významných poskytovateľov mobilných služieb.

 • Môžem využiť dáta z balíka, ktorý už mám na mobilnom telefóne?

  To závisí od poskytovateľa mobilných služieb a od balíka, aký máte. Niektorí poskytovatelia ponúkajú "shared plans" (zdieľané balíky) kde môžete získať dodatočnú SIM kartu pre vaše Wi-Fi pripojenie a pridať ju do vášho zdieľaného balíka. Znamená to, že vaše Wi-Fi pripojenie a váš mobil spotrebovávajú dáta zo zdieľaného balíka a dostanete iba jednu faktúru.

 • Môžem si objednať Wi-Fi prepojenie samostatne, alebo je prepojené s inými voľbami?

  V súčasnosti je Wi-Fi prepojenie funkcia, previazaná so systémom Connect/Connect Pro. Wi-Fi prepojenie môže byť špecifikované iba vo vozidlách, ktoré sú vybavené systémom Connect/Connect Pro.

 • V akom type sietí pracuje Wi-Fi prepojenie?

  Wi-Fi prepojenie pracuje v sieťach 3G/LTE

INCONTROL REMOTE PREMIUM (DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE INCONTROL - PRÉMIOVÁ VERZIA)

Otvoriť všetko
Zatvoriť všetko
 • Ako si predplatím prémiovú verziu diaľkového ovládania?

  Pre prístup k funkciám prémiovej verzie diaľkového ovládanie je potrebné si predplatiť "Connect Pro". V súčasnosti je možné mať Connect Pro na vašom vozidle iba v prípade, ak ste si ho zvolili pri objednávke vozidla.

 • Čo to je funkcia "Beep and Flash" (Zapípaj a zablikaj)?

  Funkcia "Zapípaj a zablikaj" vám umožní ľahko a rýchlo lokalizovať vaše vozidlo. Po stlačení tlačidla “Beep & Flash” (Zapípaj a zablikaj)" na základnej obrazovke aplikácie diaľkového ovládania InControl na smartfóne sa zapnú tlmené predné reflektory, výstražné svetlá a zvukové upozornenie.

 • Čo to je funkcia diaľkového zamknutia (Remote Lock)?

  Funkcia diaľkového zamknutia umožňuje diaľkovo uzamknúť vaše vozidlo kliknutím na tlačidlo. Aby vaša požiadavka bola akceptovaná, budete musieť zadať váš PIN v systéme InControl. Stlačenie tlačidla "Lock" (Zamkni) na obrazovke zabezpečenia vozidla (Vehicle Security) v aplikácii diaľkového ovládania na smartfóne jednoducho zamkne dvere (tak že vozidlo bude ešte stále možné otvoriť z vnútornej strany), zapne alarm, sklopí spätné zrkadlá a zatvorí okná.

 • V prípade verzie F-TYPE Convertible, stiahne diaľkové zamknutie aj strechu?

  Nie, diaľkové zamknutia nezatvorí strechu na verzii automobilu F-TYPE Convertible roof.

 • Čo je funkcia diaľkového odomknutia (Remote Unlock)?

  Funkcia diaľkového odomknutia umožňuje po kliknutí na tlačidlo na diaľku odomknút dvere vodiča na vašom vozidle. Aby vaša požiadavka bola akceptovaná, budete musieť zadať váš PIN v systéme InControl. Stlačenie tlačidla "Unlock" (Odomkni) na obrazovke zabezpečenia vozidla (Vehicle Security) v aplikácii diaľkového ovládania na smartfóne vyklopí spätné zrkadlá, zapne tlmené svetlá a spôsobí že výstražné svetlá dvakrát zablikajú. Z bezpečnostných dôvodov sa dvere vodiča automaticky znovu zamknú, ak nie sú otvorené do 45 sekúnd.

 • Čo robí funkcia diaľkového ovládania klímy (Remote Climate)?

  Funkcia diaľkového ovládania klímy vám v závislosti od špecifikácie vozidla umožňuje diaľkovo prevetrať, ochladiť alebo zohriať vaše vozidlo prostredníctvom stránky "Remote Climate" (Diaľkové ovládanie klímy) v aplikácii diaľkového ovládania InControl na smartfóne.

 • Prečo dostávam chybové hlásenie, keď si vyžiadam prevádzku diaľkového ovládania InControl na smartfóne?

  Prevádzka aplikácie diaľkového ovládania InControl na smartfóne bude možná iba v prípade, keď je splnený rad nutných podmienok. Vozidlo skontroluje tieto podmienky predtým, než spracuje požiadavku na diaľkové ovládanie. Ak niektorá z týchto podmienok nie je splnená, v aplikácii diaľkového ovládania InControl na smartfóne sa objaví chybové hlásenie, ktoré vás informuje o špecifickej príčine chyby.

 • Čo robí funkcia Alarm Reset (Reštartovanie alarmu)?

  Funcia reštartovania alarmu vám umožňuje z vášho telefónu reštartovať alarm keď vydáva zvukový signál. Ak sa na vašom vozidle spustí alarm, v aplikácii diaľkového ovládania InControl na smartfóne sa objaví okno, kde máte možnosť alarm reštartovať. Alarm je taktiež možné reštartovať cez obrazovku zabezpečenia vozidla (Vehicle Security).

 • Ako funguje diaľkové ovládanie klímy?

  V závislosti od špecifikácie vozidla a trhu vám aplikácia diaľkového ovládania InControl na smartfóne poskytne možnosť upraviť si podmienky vo vašom vozidle prostredníctvom funkcie Engine Start (Naštartovanie motora) alebo funkcie Fuel Fired Heater (Vykurovanie vozidla). Ak máte vozidlo s automatickou prevodovkou, použije sa motor na úpravu podmienok vo vozidle. Na obrazovke diaľkového ovládania klímy v aplikácii diaľkového ovládania InControl na smartfóne si môžete zvoliť výslednú teplotu a potom budete môcť diaľkovo naštartovať motor stlačením tlačidla "Engine Start" a zadaním vášho PIN čísla pre systém InControl. Treba si uvedomiť, že niektoré krajiny môžu zakázať alebo obmedziť používanie funkcie diaľkového naštartovania motora. Musíte poznať a dodržiavať všetky miestne právne predpisy v každej krajine, v ktorej chcete používať, alebo používate funkcia diaľkového naštartovania motora. Tu si môžete prečítať naše podmienky a stratégiu systému InControl [potrebné je pridať prepojenie na webovú stránku]. Ak máte vozidlo s manuálnou prevodovkou a vozidlo je vybavené možnosťou "Park Heat" (Vykurovanie pri parkovaní), budú podmienky vo vozidle upravené pomocou palivového ohrievača. Na obrazovke diaľkového ovládania klímy v aplikácii diaľkového ovládania InControl na smartfóne budete môcť upraviť podmienky vo vašom vozidle stlačením tlačidla "Start" a zadaním vášho PIN čísla pre systém InControl. Vozidlo sa potom automaticky rozhodne, či zohrievať alebo vetrať v závislosti od aktuálnej teploty okolitého prostredia. Diaľkové ovládanie klímy bude fungovať s použitím palivového ohrievača a to iba v prípade, že vozidlo je vybavené voľbou Park Heat (Vykurovanie pri parkovaní), ktorú si musíte kúpiť samostatne.

 • Čo robí funkcia Wake Up (Zobudiť)?

  Kvôli šetreniu výkonu batérie sa niektoré menej podstatné funkcie diaľkového ovládania InControl vypnú keď vozidlo nie je používané po dobu 4 dní (napríklad ak idete na dovolenku). Funkcie diaľkového ovládania InControl na smartfóne sa automaticky obnovia pri nasledujúcej jazde vozidla. Funkcia Wake Up (Zobudiť) vám umožní naplánovať "zobudenie" týchto funkcií na vašom vozidle. Diaľkové ovládanie InControl môže byť naprogramované tak, že sa spustí pri termíne, ktorý ste zadali prostredníctvom obrazovky Vehicle Wake Up (Zobudenie vozidla) v aplikácii diaľkového ovládania InControl na smartfóne. Všetky funkcie diaľkového ovládania InControl budú od tohoto termínu v prevádzke.

 • Prečo sú niektoré / všetky z funčných tlačidiel diaľkového ovládania InControl v mojej aplikácii diaľkového ovládania InControl na mojom smartfóne šedé?

  V aplikácii diaľkového ovládania InControl na smartfóne môžu byť niektoré funkcie zablokované, keď sa zistia okolnosti, ktoré zakazujú použitie takýchto funkcií. Ak sa pokúsite použiť takúto zablokovanú funkciu, objaví sa chybové hlásenie, ktoré vám vysvetlí, prečo príslušné tlačidlo nie je momentálne k dispozícii, napríklad:

  Motor už beží

  Nie je k dispozícii pripojenie na internej

  Vyskytla sa konfliktná požiadavka

  Alarm vozidla bol aktivovaný. V takomto prípade bude k dispozícii iba funkcia reštartovania alarmu (Alarm Reset)

  Doba prevádzky diaľkového ovládania klímy bola prekročená.

  Ak vozidlo nejazdí, môže byť funkcia diaľkového ovládania klímy použitá iba počas obmedzenej doby. Funkcia diaľkového ovládania klímy sa nebude aktivovať, ak táto doba bola prekročená. Časovač sa vynuluje keď sa vozidlo vydá na ďalšiu jazdu.

 • Prečo dostávam chybové hlásenie, keď si vyžiadam prevádzku diaľkového ovládania klímy?

  Pre funkciu diaľkového ovládania klímy musia byť splnené nasledujúce podmienky, inak sa objaví chybové hlásenie:

  Vozidlo musí byť schopné "zatiahnuť" parkovaciu brzdu.

  Teplota vozidla musí byť v rozsahu od -30°C do +117°C.

  Na požadovanom systéme vozidla nebola zistená chyba.

  Okrem toho diaľkové ovládanie klímy nebude fungovať, ak:

  je vozidlo odomknuté

  okno, dvere, kufor alebo kapota sú otvorené

  výstražné svetlá sú zapnuté

  vozidlo niekto používa, t.j. osoba vo vnútri vozidla manipuluje s dôležitými systémami, ako je napríklad brzdový pedál, plynový pedál alebo štartovacie tlačidlo.

 • Prečo moja funkcia klímy ukazuje inú teplotu než ktorú som nastavil pomocou diaľkového ovládania na smartfóne?

  Keď naštartujete vozidlo po použití funkcie diaľkového ovládania klímy z aplikácie na smartfóne, nastavenie klímy sa predefinuje naspäť na nastavenie teploty, aké bolo pri poslednom cykle vozidla, takže teplota vo vozidle nebude synchronizovaná s hodnotou v aplikácii.

APPLE WATCH

Otvoriť všetko
Zatvoriť všetko

APLIKÁCIE INCONTROL

Otvoriť všetko
Zatvoriť všetko
Pri zavádzaní systému InControl môžu byť niektoré uvedené funkcie voliteľné a závislé od krajiny alebo pohonnej jednotky. Dostupnosť a úplné podmienky vo vašej krajine vám poskytne miestny predajca Land Rover. Niektoré funkcie vyžadujú vhodnú SIM kartu s dátovým paušálom, ktorá vyžaduje dodatočné predplatné po počiatočnom období, ktoré vám poskytne predajca. Mobilné pripojenie nie je možné zaručiť vo všetkých lokalitách.

PODPORA PRE LAND ROVER INCONTROL

 • WEBOVÁ STRÁNKA MY LAND ROVER INCONTROL
  WEBOVÁ STRÁNKA MY LAND ROVER INCONTROL

  Zaregistrujte sa a prihláste sa do aplikácie My Land Rover InControl, aby ste si mohli prispôsobiť svoje preferencie a spravovať funkcie InControl.

  NAVŠTÍVTE WEBOVÚ STRÁNKU MY LAND ROVER INCONTROL
 • PODPORA PRE LAND ROVER INCONTROL
  PODPORA PRE LAND ROVER INCONTROL

  S radosťou vám pomôžeme s akýmikoľvek problémami alebo vám povieme podrobnosti o aplikácii Land Rover InControl.

  Kontaktujte nás
  ZOBRAZIŤ ČASTÉ OTÁZKY
 • VÝKON
  PODMIENKY A USTANOVENIA

  Prístup k zmluvným podmienkam a ustanoveniam Land Rover InControl a dokumentom o ochrane osobných údajov nájdete na lokálnych webových stránkach Land Rover.

  ZOBRAZIŤ ZMLUVNÉ PODMIENKY