WI-FI HOTSPOT


Zobrazte nastavenia pripojenia vášho auta z ponuky všeobecného nastavenia auta. Ak chcete zapnúť Wi-Fi hotspot, posuňte tlačidlo Hotspot smerom doprava do polohy ON (zapnuté).

Kliknutím na tlačidlo Hotspot settings (nastavenia hotspotu)zobrazíte heslo požadované pre prístup k Wi-Fi hotspotu v aute.

Zistite viac