AKTIVÁCIA PRIPOJENIA

 • KROK 1
  KROK 1

  Najskôr musíte podľa pokynov na stránke Vloženie SIM karty vložiť micro SIM kartu.

 • KROK 2
  KROK 2

  Zobrazte nastavenia pripojenia vášho auta z ponuky všeobecného nastavenia auta a zapnite mobilné dáta. Klepnite na ikonu Nastavenia na ľubovoľnej obrazovke > All Settings (všetky nastavenia) > Features (funkcie) > Connectivity (konektivita) > Mobile Data ON (zapnúť mobilné dáta).

 • KROK 3
  KROK 3

  Po úspešnom pripojení sa v hornom rohu dotykového displeja zobrazí ikona 3G alebo Wi-Fi. Upozorňujeme, že pripojenie na internet môže v závislosti od sily signálu siete trvať až 2 minúty.

VYTVORENIE PROFILU

}
 • KROK 1
  KROK 1

  Pri prvom použití navigácie InControl Touch Pro sa zobrazí výzva na vytvorenie a pomenovanie vášho profilu. Umožňuje uložiť si obľúbené ciele, predchádzajúce jazdy a nastavenia navigácie.

 • KROK 2
  KROK 2

  Po zobrazení výzvy prejdite do spodnej časti stránky a vyberte možnosť Turn on all/Turn on (zapnúť všetky/zapnúť) a zapnite všetky pripojené navigačné funkcie. Patria sem historické modely premávky a informácie o premávke v reálnom čase. Po zvolení možnosti Continue/Cancel (pokračovať/zrušiť) sa vypnú všetky pripojené navigačné funkcie.

VÁŠ NAVIGAČNÝ ÚČET

}
 • VYTVORENIE ÚČTU
  VYTVORENIE ÚČTU

  Po vytvorení profilu môžete vytvoriť účet pre navigačný systém InControl Touch Pro. Klepnite na tlačidlo Sign in (prihlásiť sa) na hlavnej obrazovke navigácie. Systém vás na to môže vyzvať pri prístupe k niektorým funkciám, ktoré vyžadujú prihlásenie, vrátane funkcie zdieľania predpokladaného odhadovaného času príchodu, funkcie Cloud Sync alebo navigácie od dverí k dverám.

 • PRIJATIE PODMIENOK A USTANOVENÍ
  PRIJATIE PODMIENOK A USTANOVENÍ

  Ak chcete zaregistrovať nový účet, postupujte podľa zobrazených pokynov. Systém vás vyzve, aby ste prijali podmienky a ustanovenia pre navigáciu. Zobrazia sa po zadaní URL adresy do prehliadača.

PREVZATIE APLIKÁCIE LAND ROVER ROUTE PLANNER


Aplikácia pre smartfón InControl Route Planner maximalizuje potenciál navigačného systému InControl Touch Pro. Aplikácia InControl Route Planner vám umožňuje navigovať od dverí k dverám. Nastavte cieľ zo svojho smartfónu a systém vás nasmeruje do vášho auta, kde sa navigácia prepne do palubného systému. Po zaparkovaní sa navigácia prepne späť do smartfónu, s ktorým sa využitím verejnej dopravy alebo pešieho presunu dostanete napokon do cieľa. Ak sa chcete prihlásiť do aplikácie na smartfóne, použite rovnakú e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste použili na nastavenie účtu InControl Touch Pro Navigation v navigačnom systéme vášho vozidla.

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE INCONTROL ROUTE PLANNER


Aplikácia InControl Route Planner umožňuje plánovať trasy a ukladať ciele a miesta. Ak je vo výbave služba Pro Services, môžete tieto trasy neskôr využívať vo svojom vozidle. Na tejto webovej stránke môžete rovnako spravovať účet pre navigačný systém InControl Touch Pro a prihlásiť sa pomocou e-mailovej adresy a hesla, ktoré ste vytvorili v navigačnom systéme vo svojom vozidle Land Rover.

Bližšie informácie, ako získate najnovšie aktualizácie máp, nájdete v časti Maps and Services (mapy a služby) v aplikácii InControl Route Planner.

Navštívte stránku incontrol route planner

NASTAVENIE APLIKÁCIÍ LIVE

 • KROK 1
  KROK 1

  Ak chcete vybrať a používať aplikácie LIVE, na dotykovom displeji Land Rover zvoľte ponuku Extra Features (dodatočné funkcie).

 • KROK 2
  KROK 2

  Prihláste sa pomocou e-mailu a hesla do služby InControl Protect Account. Môžete si taktiež zvoliť prezývku a nastaviť PIN kód, aby ste sa mohli prihlasovať bez neustáleho zadávania prihlasovacích údajov. Ak nie ste prihlásení, vaše prihlasovacie údaje sa neuložia.

 • KROK 3
  KROK 3

  Ak sa na karte Update (aktualizácie) zobrazí zelená šípka nadol, znamená to, že sú k dispozícii aktualizácie. V prípade potreby jednoducho zvoľte možnosť Update (aktualizovať).*

 • WEBOVÁ STRÁNKA MY LAND ROVER INCONTROL
  WEBOVÁ STRÁNKA MY LAND ROVER INCONTROL

  Zaregistrujte sa a prihláste sa do aplikácie My Land Rover InControl, aby ste si mohli prispôsobiť svoje preferencie a spravovať funkcie InControl.

  NAVŠTÍVTE WEBOVÚ STRÁNKU MY LAND ROVER INCONTROL
 • PODPORA PRE LAND ROVER INCONTROL
  PODPORA PRE LAND ROVER INCONTROL

  S radosťou vám pomôžeme s akýmikoľvek problémami alebo vám povieme podrobnosti o aplikácii Land Rover InControl.

  Kontaktujte nás
 • ZMLUVNÉ PODMIENKY
  ZMLUVNÉ PODMIENKY

  Prístup k zmluvným podmienkam a ustanoveniam Land Rover InControl a dokumentom o ochrane osobných údajov nájdete na lokálnych webových stránkach Land Rover.

  Zobraziť zmluvné podmienky