Zaviazali sme sa podnikať zodpovedne a udržateľne, takže prinášame hodnotu našim zákazníkom, spoločnosti aj širšej ekonomike.

Dr Ralf Speth

generálny riaditeľ, Jaguar Land Rover

 • VPLYV NA ŽIVOTNÝ CYKLUS

  Pri znižovaní celkového vplyvu na životné prostredie pri výrobe našich produktov a činnostiach využívame metódu posudzovania životného cyklu a informujeme o budúcom výskume a vývoji produktov.

 • NAKLADANIE S ODPADMI AKO S CENNÝM ZDROJOM

  Prioritou je znižovanie množstva odpadu a použitej vody. Stále viac si uvedomujeme hodnotu našich zdrojov a hľadáme inovatívne spôsoby, ako ich znovu použiť alebo recyklovať.

 • ZNÍŽENIE MNOŽSTVA EMISIÍ CO2

  Neustále skúmame nové spôsoby znižovania emisií CO2 a za cieľ sme si stanovili 30 % zníženie emisií pri výrobe do roku 2020.

 • VYTVÁRANIE PRÍLEŽITOSTÍ PRE 12 MILIÓNOV ĽUDÍ

  Prostredníctvom nášho programu 2020 Global Corporate Social Responsibility podporujeme lokálne a globálne komunity, ktoré sa venujú humanitárnej a zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, dizajnu, technológiám a talentom, životnému prostrediu a projektom jeho ochrany.

Zodpovednosť za životné prostredie

Zodpovednosť za životné prostredie

KOMPENZÁCIA EMISIÍ

Kompenzujeme 100 % našich emisií z výroby a financie z emisií investujeme do lokálnych projektov po celom svete. Napríklad, podporili sme distribúciu inovatívnych vodných filtrov LifeStraw pre vyše 1 200 000 ľudí v západnej Keni, čo znamená, že už nemusia vodu prevárať, aby bola pitná.

Pozrite si film

Zodpovednosť za životné prostredie

Zodpovednosť za životné prostredie

UDRŽATEĽNÁ VÝROBA

Rovnako ako vývoj udržateľných výrobných činností na celom svete a splnenie najvyšších svetových štandardov v našich prevádzkach sme zaujali aj úplne nový prístup k maximalizácii účinnosti a minimalizácii množstva odpadu. Taktiež sme mimoriadne pokročili v oblasti znižovania množstva spotrebovanej vody a energie, ako aj odpadu vyvážaného na skládky.

Prečítajte si článok

Zodpovednosť za životné prostredie

Zodpovednosť za životné prostredie

NIŽŠIE EMISIE

Ako možno vyrábať viac vozidiel s menšími emisiami? Je to výzva, na ktorej budeme aj naďalej pracovať – úpravou všetkého od našich výrobných procesov a logistiky až po miliardové investície do nových produktov a zariadení, výskumu a vývoja. Zistite viac v našej správe o udržateľnosti.

Prečítajte si článok

LAND ROVER HYBRID

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

INŠPIRUJEME BUDÚCICH KONŠTRUKTÉROV

Zaviazali sme sa, že nasledujúcej generácii konštruktérov venujeme prostriedky a zabezpečíme zručnosti, aby dokázali prísť s novou vlnou inovácií. Nášho programu inšpirácie budúcich konštruktérov sa zatiaľ zúčastnilo viac ako 200 000 detí. Vytvárame aj príležitosti pre talentovaných mladých ľudí, ktorí sa môžu zapojiť do našich učňovských programov.

Zistite viac

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

UČŇOVSKÝ PROGRAM

Náš ocenený odborný program je zaujímavý pre mnoho mladých ľudí, aby mohli začať kariéru v oblasti automobilového dizajnu, konštruktérstva a technológií. Učni si počas výuky aj zarobia a odmenou môže byť zaujímavé pracovné príležitosti na celom svete. Každý rok ponúkame miesta pre značný počet mladých ľudí.

Zistite viac

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

POMOC ZRANITEĽNÝM

Automobilka Land Rover spolupracuje na celom svete s Červeným krížom na rôznych projektoch – od pohotovosti pri katastrofách až po pomoc ľuďom v časoch hospodárskej núdze. Land Rover napríklad spolupracuje s britským Červeným krížom a spolu poskytujú každodennú praktickú pomoc zraniteľným ľuďom žijúcim osamotene v izolovaných komunitách, ktorí čelia skutočným problémom, najmä po pobyte v nemocnici.

Zistite viac

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

PROGRAM „LION PROOF BOMAS“

Boma je plot z miestnych materiálov, ktorý slúži na ochranu ľudí a hospodárskych zvierat pred levmi a inými predátormi, a zároveň pomáha chrániť levov, aby ich pastieri nelovili. Pracujeme s nadáciou Born Free a pomáhame stavať ploty v kenskom národnom parku Amboseli, ktoré ochraňujú 2 500 ľudí a približne 32 500 zvierat.

Zistite viac

Naši partneri

 • MEDZINÁRODNÁ FEDERÁCIA ČERVENÉHO KRÍŽA A ČERVENÉHO POLMESIACA
 • NADÁCIA BORN FREE
 • KRÁĽOVSKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ (S BRITSKÝM GEOGRAFICKÝM ÚSTAVOM)