ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

SME SI VEDOMÍ, ŽE OCENENIE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KOMUNÍT, V KTORÝCH PÔSOBÍME, SÚ ROZHODUJÚCE PRE ÚSPEŠNÚ BUDÚCNOSŤ

Zaviazali sme sa podnikať zodpovedne a udržateľne, takže prinášame hodnotu našim zákazníkom, spoločnosti aj širšej ekonomike.

DR RALF SPETH
GENERÁLNY RIADITEĽ, JAGUAR LAND ROVER

 • VPLYV NA ŽIVOTNÝ CYKLUS

  Pri znižovaní celkového vplyvu na životné prostredie pri výrobe našich produktov a činnostiach využívame metódu posudzovania životného cyklu a informujeme o budúcom výskume a vývoji produktov.

 • NAKLADANIE S ODPADMI AKO S CENNÝM ZDROJOM

  Prioritou je znižovanie množstva odpadu a použitej vody. Stále viac si uvedomujeme hodnotu našich zdrojov a hľadáme inovatívne spôsoby, ako ich znovu použiť alebo recyklovať.

 • ZNÍŽENIE MNOŽSTVA EMISIÍ CO2


  Neustále skúmame nové spôsoby znižovania emisií CO2 a za cieľ sme si stanovili 30 % zníženie emisií pri výrobe do roku 2020.

 • VYTVÁRANIE PRÍLEŽITOSTÍ PRE 12 MILIÓNOV ĽUDÍ


  Prostredníctvom nášho programu 2020 Global Corporate Social Responsibility podporujeme lokálne a globálne komunity, ktoré sa venujú humanitárnej a zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, dizajnu, technológiám a talentom, životnému prostrediu a projektom jeho ochrany.

Zodpovednosť za životné prostredie
KOMPENZÁCIA EMISIÍ

Kompenzujeme 100 % našich emisií z výroby a financie z emisií investujeme do lokálnych projektov po celom svete. Napríklad, podporili sme distribúciu inovatívnych vodných filtrov LifeStraw pre vyše 1 200 000 ľudí v západnej Keni, čo znamená, že už nemusia vodu prevárať, aby bola pitná.

UDRŽATEĽNÁ VÝROBA

Rovnako ako vývoj udržateľných výrobných činností na celom svete a splnenie najvyšších svetových štandardov v našich prevádzkach sme zaujali aj úplne nový prístup k maximalizácii účinnosti a minimalizácii množstva odpadu. Taktiež sme mimoriadne pokročili v oblasti znižovania množstva spotrebovanej vody a energie, ako aj odpadu vyvážaného na skládky.

Prečítajte si článok
NIŽŠIE EMISIE

Ako možno vyrábať viac vozidiel s menšími emisiami? Je to výzva, na ktorej budeme aj naďalej pracovať – úpravou všetkého od našich výrobných procesov a logistiky až po miliardové investície do nových produktov a zariadení, výskumu a vývoja. Zistite viac v našej správe o udržateľnosti.

Prečítajte si článok
LAND ROVER HYBRID
NÁŠ PRÍSTUP K ŽIVOTNÉMU CYKLU
Cenné poznatky z nášho procesu posudzovania životného cyklu nám pomohli vytvoriť doteraz najudržateľnejšiu generáciu vozidiel Land Rover.
ZNIŽOVANIE HMOTNOSTI
Znížením hmotnosti karosérie a komponentov vozidla dokážeme naše vozidlá zefektívniť a zabezpečiť im skvelý výkon, ktorý očakávajú naši zákazníci.
POUŽÍVANIE UDRŽATEĽNEJŠÍCH MATERIÁLOV
Keďže chceme podnikať zodpovedne, zaviedli sme dlhodobý cieľ používania udržateľných materiálov, ako je napríklad prírodný kaučuk, recyklovaný hliník a plasty.
KONŠTRUKCIA SO ZOHĽADNENÍM SPOTREBY PALIVA
Vyvíjame účinnejšie pohonné jednotky, hybridné a elektrické riešenia a odľahčené konštrukcie karosérie, aby sme znížili spotrebu paliva našich vozidiel.
Spoločenská zodpovednosť
INŠPIRUJEME BUDÚCICH KONŠTRUKTÉROV

Zaviazali sme sa, že nasledujúcej generácii konštruktérov venujeme prostriedky a zabezpečíme zručnosti, aby dokázali prísť s novou vlnou inovácií. Nášho programu inšpirácie budúcich konštruktérov sa zatiaľ zúčastnilo viac ako 200 000 detí. Vytvárame aj príležitosti pre talentovaných mladých ľudí, ktorí sa môžu zapojiť do našich učňovských programov.

UČŇOVSKÝ PROGRAM

Náš ocenený odborný program je zaujímavý pre mnoho mladých ľudí, aby mohli začať kariéru v oblasti automobilového dizajnu, konštruktérstva a technológií. Učni si počas výuky aj zarobia a odmenou môže byť zaujímavé pracovné príležitosti na celom svete. Každý rok ponúkame miesta pre značný počet mladých ľudí.

POMOC ZRANITEĽNÝM

Automobilka Land Rover spolupracuje na celom svete s Červeným krížom na rôznych projektoch – od pohotovosti pri katastrofách až po pomoc ľuďom v časoch hospodárskej núdze. Land Rover napríklad spolupracuje s britským Červeným krížom a spolu poskytujú každodennú praktickú pomoc zraniteľným ľuďom žijúcim osamotene v izolovaných komunitách, ktorí čelia skutočným problémom, najmä po pobyte v nemocnici.

Zistite viac
PROGRAM „LION PROOF BOMAS“

Boma je plot z miestnych materiálov, ktorý slúži na ochranu ľudí a hospodárskych zvierat pred levmi a inými predátormi, a zároveň pomáha chrániť levov, aby ich pastieri nelovili. Pracujeme s nadáciou Born Free a pomáhame stavať ploty v kenskom národnom parku Amboseli, ktoré ochraňujú 2 500 ľudí a približne 32 500 zvierat.

Zistite viac
NAŠI PARTNERI
MEDZINÁRODNÁ FEDERÁCIA ČERVENÉHO KRÍŽA A ČERVENÉHO POLMESIACA
Od roku 1954 spolupracujeme s Červeným krížom a pomáhame pri zásobovaní vzdialených oblastí.
ZISTITE VIAC
NADÁCIA BORN FREE
Automobilka Land Rover spolupracuje s nadáciou Born Free pri úsilí o ochranu voľne žijúcich živočíchov a ich biotopov.
ZISTITE VIAC
KRÁĽOVSKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ (S BRITSKÝM GEOGRAFICKÝM ÚSTAVOM)
Automobilka Land Rover už 25 rokov podporuje Kráľovskú geografickú spoločnosť (s Britským geografickým ústavom) a financuje podporné a expedičné aktivity vrátane štipendia Land Rover.
ZISTITE VIAC